Các thủ tục hành chính

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4; 5 NĂM HỌC 2016-2017

            PHÒNG GDĐT TP PHỦ LÝ                   CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG TH LIÊM TUYỀN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

 

Số: 58/KH-THLT                Liêm Tuyền, ngày 05 tháng 5 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5,6/ 2017

Năm học 2016-2017

 

 

I. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN; PHỔ CẬP. 

- Thực hiện duy trì giữ vững sĩ số học sinh, phát hiện, báo cáo kịp thời các trường hợp học sinh nghỉ học không có lí do, bỏ học (nếu có)

     - Tiếp tục rà soát trẻ 6 tuổi trên địa bàn của đơn vị theo yêu cầu của công tác tuyển sinh.

II. GIÁO DỤC TOÀN DIỆN:   

1. Giáo dục và hình thành phát triển năng lực, phẩm chất học sinh thông qua quá trình học tập và các hoạt động trải nghiệm cuộc sống.

2. Hoạt động  theo chủ điểm tháng:   

 - Giáo dục đạo đức học sinh theo chủ điểm 30/4 ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước, ngày Quốc tế lao động 1/5, ngày thành lập Đội (15/5), ngày sinh nhật Bác (19/5) .                      

 - Giáo dục ý thức tự giác, trung thực trong kiểm tra.

3. Triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng (CKTKN) từng môn học và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông:  

3.1. Thực hiện kế hoạch dạy đến hết tuần 35, không cắt xén chương trình, kết thúc chương trình đúng thời gian quy định; Sau kiểm tra định kì, tiếp tục thực hiện hoàn thành chương trình.

3.2. Nâng cao chất lượng các giờ ôn tập, luyện tập, chú ý đến đối tượng học sinh học yếu.

3.3. Kiểm tra cuối học kì II: Theo công văn số 270/PGDĐT - TH ngày 26 tháng 4 năm 2017.

3.4. Xét hoàn thành chương trình lớp học và xét hoàn thành chương trình Tiểu học: 

-Điều kiện, quy trình xét: Thực hiện theo Thông tư 30/2014/TT- BGD ĐT ngày 28/8/2014.

             -  BPCM có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ gồm: Biên bản xét duyệt của nhà trường đối với từng khối lớp; Danh sách học sinh hoàn thành chương trình tiểu học (theo mẫu đã quy định); Học bạ; Sổ theo dõi chất lượng giáo dục.

- Đối với học sinh lớp 1; 2; 3; 4, sau khi xét, nếu có học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học, yêu cầu GVCN, phụ trách CM báo cáo về nhà trường để có kế hoạch chỉ đạo dạy, rèn, giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành môn học vào thời gian trong hè.

            - Đối với học sinh lớp 5, sau khi xét đợt 1 xong, những học sinh nào chưa hoàn thành chương trình tiểu học, bộ phận chuyên môn có trách nhiệm giao giáo viên dạy bồi dưỡng và thực hiện kế hoạch tổ chức kiểm tra lại ngày 23/5, báo cáo kết quả về Phòng GDĐT vào ngày 25 tháng 5 năm 2017.

           3.5. Nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh: Thực hiện theo Thông tư 22/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA.

 - Thực hiện tự đánh giá, viết báo cáo tự đánh giá kết quả duy trì, giữ vững trường chuẩn Quốc gia theo Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 để lưu hồ sơ. 

IV. ĐỘI NGŨ:   

1.Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Hai không”, không vi phạm nhân cách nhà giáo, trong kiểm tra đánh giá, đảm bảo coi chấm nghiêm túc, tuyệt đối không có hành vi xúc phạm đến thân thể, danh dự học sinh.

 2.Nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, có sự hiểu biết kịp thời, cần thiết đối với nhà giáo về trình độ chuyên môn và những vấn đề xã hội khác.

3. Hoàn thiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách cuối năm của cá nhân, bộ phận chuyên môn, công tác theo quy định.

V. QUẢN LÝ:

1. Thực hiện đánh giá chuẩn Hiệu trưởng trường Tiểu học theo Quy định được ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/04/2011 và đánh giá chuẩn Phó Hiệu trưởng; Đánh giá xếp loại giáo viên Tiểu học theo Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 4/5/2007 quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học nộp về Phòng GDĐT các văn bản sau:

+ Biên bản họp xét duyệt của Hội nghị liên tịch về xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.

+ Đối với chuẩn Hiệu trưởng  và chuẩn  PHT nộp Phụ lục I; II; III;  riêng chuẩn PHT nộp thêm phụ lục 4.

+ Thời gian nộp: Ngày 22 tháng 5 năm 2017 (đ/c Nguyễn Thị Thu Hương nhận)

          2. Phụ trách chuyên môn chỉ đạo nghiêm túc việc vào điểm và các loại hồ sơ sổ sách cuối năm của giáo viên và thực hiện hoàn tất các loại hồ sơ quản lý của nhà trường.

3. Hoàn thành các biểu mẫu thống kê đúng thời hạn, số liệu chính xác.

            - Hiệu trưởng hoàn thành báo cáo tổng kết năm học và nộp về phòng GDĐT (tổ tiểu học) ngày 22 tháng 5 năm 2017.

             - Tổ chức tổng kết năm học, lễ phát thưởng và lễ ra trường cho HS lớp 5, bàn giao học sinh về HĐĐ xã vào sáng ngày 31 tháng /5 /2017, phân công thực hiện như sau:

          + Giao đ/c Thúy, Đỗ Loan thực hiện công tác Khánh tiết, CSVC, vệ sinh.

           + Giao đ/c Huế thực hiện công chuẩn bị (QĐ, danh sách học sinh đề nghị KT), công tác tổ chức.

          + Giao đ/c Liên, bộ phận VP (Đ/c Lê Vân p/t) chuẩn bị các điều kiện phục vụ, phần thưởng học sinh..).

           4. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục, phân công thực hiện như sau:

           - Giao nhóm trưởng các nhóm tổ chức thực hiện kiểm định, kiện toàn phiếu tự đánh giá (Gặp đ/c Liên để nhận mẫu phiếu) thực hiện hoàn thành xong trước 31/5.

           - Đ/c Liên tổng hợp kết quả đánh giá các tiêu chí và nộp về PGD.

VI. CÔNG VIỆC KHÁC:

         - Bình bầu, đánh giá thi đua cuối năm theo đúng quy định.

         - Bàn giao học sinh về nghỉ hè (phối hợp với địa phương).

         - Kiểm kê bàn giao tài sản cuối năm, phân công:

         + Giao đ/c Lê Vân chuẩn bị mẫu biên bản bàn giao cho các lớp, các phòng làm việc.

          + Giao đ/c Lê Vân và các tổ trưởng nhận bàn giao theo đúng thủ tục quy định

         - Hiệu trưởng lên kế hoạch, phân công trực hè, trực phòng chống lụt bão.

 

Nơi nhận                                                                             HIỆU TRƯỞNG

- CM, GV, NV;                                                          

- Lưu: VT.

 

NGUYỄN VĂN SÁNG

 

 

 

Các bài cùng chuyên mục

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 20

Tổng lượng truy cập: 166394