Các thủ tục hành chính

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM HỌC 2016-2017

PHÒNG GDĐT TP PHỦ LÝ

       TRƯỜNG TH LIÊM TUYỀN

 

    Số:   /KH-THLT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do-Hạnh phúc

 

Liêm Tuyền, ngày  27 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 03 năm 2017

I. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN VÀ PHỔ CẬP:                             

1. Thực hiện giữ vững sĩ số, đôn đốc HS thường xuyên về thực hiện nền nếp chuyên cần(GVCN). Theo dõi chặt chẽ về thực hiện duy trì sĩ số của từng lớp trong từng buổi học (PTPC)

2. Tiếp tục kiểm tra, rà soát lại số liệu trẻ sinh năm 2011, trẻ thuộc độ tuổi đi học lớp 1 nhưng chưa ra lớp năm học 2016-2017 để chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2017-2018(PTPC).

II. GIÁO DỤC TOÀN DIỆN:

 1. Giáo dục và hình thành phát triển năng lực, phẩm chất học sinh thông qua quá trình học tập và các hoạt động trải nghiệm cuộc sống:

          - Thực hiện D-H đảm bảo yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học kết hợp với thường xuyên rèn dạy KNScho học sinh (GVGD)

2. Hoạt động theo chủ điểm tháng:         

- Phát động tháng thi đua lập thành tích chào mừng ngày 08/3- ngày QTPN và 26/3-Ngày TLĐTNCSHCM. Tiếp tục phát động HS thực hiện hoàn thành quỹ Kế hoạch nhỏ (TPT, GVCN)

3. Triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng (CKTKN) từng môn học và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông: 

3.1- Đảm bảo kế hoạch thực hiện chương trình từ tuần 24 đến hết tuần 28, giữ vững nền nếp tổ chức dạy học buổi 1, buổi 2 theo đầy đủ PPCT và TKB môn học.

3.2- Lập và triển khai kế hoạch chi tiết về tổ chức cuộc thi Olympic môn học cho học sinh các khối 2,3,4 và 5 cấp trường theo yêu cầu (PTCM); tiếp tục phối hợp vớp nhà trường động viên HS đảm bảo điều kiện cho dự thi Olympic môn Toán, TV cấp TP(GVGD).

- Khối 4,5 tiếp tục động viên HSduy trì luyện tập, chuẩn bị các điều kiện cho tham giathi đấu bóng đá cấp thành phố(TPT,GVCN).

III. XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA, CƠ SỞ VẬT CHẤT:

- Tiếp tục củng cố cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để duy trì tổ chức các hoạt động giáo dục, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị năm 2017 của đơn vị sau khi đã được các cấp phê duyệt.

- Chú ý về tăng cường trách nhiệm trong việc sử dụng hợp lí và bảo quản các trang thiết bị được giao trên lớp học (GVCN, GV bộ môn).

IV. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ: 

          - Tham gia SHCM môn tiếng Anh cấp cụm trường theo KH (GVTA).

- Tiếp tục bổ sung việc đánh giá, rút kinh nghiệm về thực hiện dạy học theo mô hình VNEN lớp 2 và chuẩn bị tốt cho tham gia Hội thảo Dạy- Học theo mô hình trường học mới VNEN cấp cụm (PTCM,GV, CBQL).

- Tiếp tục chỉ đạo, động viên giáo viên thực hiện hiệu quả yêu cầu về hoạt động trên THKN, thành thạo về xây dựng bài giảng Elearning (PTCM).

- Giáo viên khối 4-5 chủ động tăng cường trong việc ôn tập KT, rèn KN chuẩn bị cho thực hiện kiểm tra định kì giữa HK2 đối với môn Toán, TV theo TT22/2016/BGDĐT.

- Tiếp tục đôn đốc thực hiện nghiêm túc việc BDTX của cá nhân (GV), chuẩn bị điều kiện cho triển khai xây dựng kế hoạch, nội dung và yêu cầu về đánh giá kết quả BDTX theo modul đã lựa chọncủa từng giáo viên (CBQL).

V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ:

          1. Thực hiện tăng cường công tác quản lý, giáo dục nội bộ, xây dựng văn hóa trường học, công tác chỉ đạo chuyên môn trong nhà trường, công tác quản lý việc dạy thêm, học thêm theo quy định.

          2. Tổ chức nghiêm túc, hiệu quả thi Olympic môn học cho học sinh, kế hoạch thực hiện công tác chấm SKKN cấp trường.

          3. Chuẩn bị các điều kiện cho kiểm tra, đánh giá chất lượng từng mặt công tác trong năm học.

                                                                                HIỆUTRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                     

-          CB, GV, CNV (Thực hiện);

-          Lưu VT                                                                  

    NGUYỄN VĂN SÁNG


Các bài cùng chuyên mục

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 8

Tổng lượng truy cập: 166477