Các thủ tục hành chính

DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2017- 2018

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP PHỦ LÝTrường TH Liêm Tuyền
 DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2017 - 2018  
 
TT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Họ và tên bố Họ và tên mẹ Nơi ở Ghi chú
1 Phạm Mỹ  Anh 21/02/2011 Phạm Văn Dương  Trần Thị Thanh Ngái trì- Liêm Tuyền  
2 Lương Thu  28/03/2011  Lương Đức Hiến  Nguyễn Thị Thu Ngái trì- Liêm Tuyền  
3 Nguyễn Khánh  Linh 19/12/2011  Nguyễn Anh Đăng  Đinh Thị Bích Ngọc Ngái trì- Liêm Tuyền  
4 Phạm Lan  Anh 21/11/2011 Phạm Văn Tuân Đỗ Thị Hân Bích trì- Liêm Tuyền  
5 Nguyễn Thị Trúc  Diễm 28/11/2011 Nguyễn Đăng Khoa  Nguyễn Thị Biên Bích trì- Liêm Tuyền  
6 Vũ Thị Ngọc  Hân 11/11/2011 Vũ Văn Thanh  Nguyễn Thị Là Bích trì- Liêm Tuyền  
7 Phạm Văn  Hiếu 22/10/2011 Phạm Văn Thái   Đỗ Thị Gấm Bích trì- Liêm Tuyền  
8 Hoàng Xuân  Hoan 28/10/2011 Hoàng Xuân Triều  Phạm Thị Hằng Bích trì- Liêm Tuyền  
9 Hoàng Mạnh  Hứa 23/12/2011 Hoàng Văn Thắng  Phạm Thị Nhung Bích trì- Liêm Tuyền  
10 Vũ Đức  Huân 08/03/2011 Vũ Đức Hiệp  Lê Thị Dung Bích trì- Liêm Tuyền  
11 Phạm Gia  Khiêm 28/10/2011 Phạm Văn Phong  Trần Thị Loan Bích trì- Liêm Tuyền  
12 Vũ Bảo  Long 10/08/2011 Vũ Văn Linh  Phạm Thị Ngọc Bích trì- Liêm Tuyền  
13 Phạm Quỳnh Mai 16/03/2011 Phạm Văn Hiền  Đỗ Thị Chín Bích trì- Liêm Tuyền  
14 Phạm Thị Minh  Ngọc 23/09/2011 Phạm Văn Quang  Ngô Thị Chi Bích trì- Liêm Tuyền  
15 Phạm Gia  Phát 13/03/2011 Phạm Văn Oánh  Phạm Thị Thơm Bích trì- Liêm Tuyền  
16 Lê Huy Nam  Phong 21/02/2011 Lê Văn Nam  Nguyễn Thị Bun My Bích trì- Liêm Tuyền  
17 Phạm Thị Ly  Sa 23/11/2011 Phạm Văn Thanh  Nguyễn Thị Bình Bích trì- Liêm Tuyền  
18 Phạm Thị Anh  Thư 22/10/2011 Phạm Văn Vĩ  Phạm Thị Dung Bích trì- Liêm Tuyền  
19 Nguyễn Thu  Trang 17/09/2011 Nguyễn Hữu Thọ  Nguyễn Thị Mơ Bích trì- Liêm Tuyền  
20 Hoàng Minh  Trí 19/07/2011 Hoàng Văn Nam  Vũ Thị Hà Bích trì- Liêm Tuyền  
21 Nguyễn Anh  19/02/2011 Nguyễn Quang Hợp  Phạm Thị Nga Bích trì- Liêm Tuyền  
22 Hoàng Hải  Đăng 10/01/2011 Hoàng Văn Hội  Đỗ Thị Hằng Bích trì- Liêm Tuyền  
23 Đỗ Tuấn  Anh 13/08/2011 Đỗ Hưng Yên  Lại Thị Hương Thu Triệu Xá-Liêm Tuyền   
24 Nguyễn Mạnh  Cường 15/03/2011  Nguyễn Đức Trung Lại Thị Diệu Huệ Triệu Xá-Liêm Tuyền   
25 Lê Trung  Hiếu 17/04/2011 Lê Hồng Phong Dương Thị Huyền Trang Triệu Xá-Liêm Tuyền   
26 Dương Minh  Hiếu 06/10/2011 Dương Văn Tĩnh Đỗ Thị Huệ Triệu Xá-Liêm Tuyền   
27 Nguyễn Hải  Hùng 11/04/2011 Nguyễn Hải Nam  Quách Thị Hằng Triệu Xá-Liêm Tuyền   
 
  
 
  
28 Lại Hoàng  Hưng 16/02/2011 Lại Văn Hà  Phạm Thị Thu Triệu Xá-Liêm Tuyền   
29 Lại Việt  Hùng 27/05/2011 Lại Văn Chiến  Lại Thị Thanh Triệu Xá-Liêm Tuyền   
30 Lê Thu  Huyền 22/06/2011 Lê Quang Vinh  Nguyễn Thị Thu Hường Triệu Xá-Liêm Tuyền   
31 Hoàng Trung  Kiên 01/03/2011 Hoàng Văn Quân  Phạm Thị Hằng Triệu Xá-Liêm Tuyền   
32 Lại Hoàng  Linh 17/01/2011 Lại Văn Sùng  Hoàng Thị Dung Triệu Xá-Liêm Tuyền   
33 Phạm Thị Hồng  Ngọc 23/03/2011 Phạm Văn Học  Lê Thị Diệu Linh Triệu Xá-Liêm Tuyền   
34 Lại Thị Thảo  Ngọc 05/09/2011 Lại Văn Kiều  Lại Thị Xuyến Triệu Xá-Liêm Tuyền   
35 Nguyễn Hoàng Hà  Ngọc 01/10/2011 Nguyễn Giang Trung  Lại Thanh Hòa Triệu Xá-Liêm Tuyền   
36 Hoàng Đăng Nguyên 25/02/2011 Hoàng Duy Tiến  Trịnh Thị Thủy Triệu Xá-Liêm Tuyền   
37 Lê Văn  Phong 25/09/2011 Lê Văn Đông  Bạch Thị Thảo Triệu Xá-Liêm Tuyền   
38 Nguyễn Thị Lan  Phương 16/04/2011  Nguyễn Thanh Tùng Trần Thị Hải Triệu Xá-Liêm Tuyền   
39 Lại Đặng Phát Tài 19/11/2011 Lại Thế Đông  Đặng Thị Trang Triệu Xá-Liêm Tuyền   
40 Lê Đức  Tâm 02/12/2011 Lê Hồng Quang  Phạm Thị Huyền Triệu Xá-Liêm Tuyền   
41 Phạm Thu  Trang 10/12/2011 Phạm Văn Thủy  Trần Thị Lan Triệu Xá-Liêm Tuyền   
42 Nguyễn Thị Như  Ý 11/01/2011 Nguyễn Mạnh Tưởng Phùng Thị Nga Triệu Xá-Liêm Tuyền   
43 Lại Huy  Tuấn 29/03/2011 Lại Xuân Trường  Trịnh Thị Thu Triệu Xá-Liêm Tuyền   
44 Lại Việt  Đức 09/02/2011 Lại Bằng Giang  Trịnh Thị Hồng Triệu Xá-Liêm Tuyền   
45 Phạm Thị Ngọc  Bích 01/03/2011 Phạm Văn Bảo  Ngô Thị Hường Xóm 7- Liêm Tuyền  
46 Hoàng Tất  20/10/2011 Hoàng Tất Thiện  Đỗ Thị Nghĩa Xóm 7- Liêm Tuyền  
47 Bùi Thị Phương  Hoa 06/05/2011 Bùi Xuân Sơn  Nguyễn Thị Tuyết Xóm 7- Liêm Tuyền  
48 Phạm Phương  Linh 24/05/2011 Phạm Văn Đăng  Bùi Thị Hình Xóm 7- Liêm Tuyền  
49 Tạ Tất  Long 07/09/2011  Tạ Tất Đông Nguyễn Thị Huê Xóm 7- Liêm Tuyền  
50 Phạm Thị Khánh  Ly 21/01/2011 Phạm Văn Toàn  Nguyễn Thị Thu Huyền Xóm 7- Liêm Tuyền  
51 Phạm Thị  Nhi 28/06/2011  Phạm Xuân Nghiêm Lê Thị Hồng Lưu Xóm 7- Liêm Tuyền  
52 Nguyễn Minh  Quân 07/06/2011 Nguyễn Văn Thuận  Lê Thị Hòa Xóm 7- Liêm Tuyền  

Các bài cùng chuyên mục

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 40

Tổng lượng truy cập: 167385