Các thủ tục hành chính

Kế hoạch công tác tháng 9 năm học 2018-2019

   PHÒNG GDĐT TP PHỦ LÝ                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

  TRƯỜNG TH LIÊM TUYỀN                                              Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

              Số: 123/KH-THLTu                       Liêm Tuyền, ngày 05 tháng 09 năm 2018

(Dự thảo)

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 9 năm học 2018-2019

A. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Thực hiện Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học mới đảm bảo huy động 100% học sinh, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, thực sự là ngày hội của học sinh;

2. Thực hiện chương trình giảng dạy các khối lớp theo đúng phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT;

3. Tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2019 cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhà trường;

4. Thực hiện điều tra, cập nhật, xử lý thông tin trên phần mềm QLPCGD XMC; Hoàn thiện hồ sơ Phổ cập và duyệt thống kê đầu năm học 2018 - 2019.

B. Nhiệm vụ cụ thể

I. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN VÀ PHỔ CẬP.

1. Công tác phát triển:

         - Huy động đảm bảo 100% trẻ 6 tuổi trên địa bàn xã ra học lớp 1; Giữ vững kế hoạch phát triển 11 lớp; Ổn định sĩ số các lớp ngay từ đầu năm học.

 - Quản lý chặt chẽ về duy trì sĩ số học sinh của lớp, không để học sinh bỏ học, tạo mọi điều kiện và cơ hội cho 4 trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh khó khăn được đi học.

2. Công tác phổ cập:

- Phối hợp với MN, THCS thực hiện nghiêm túc điều tra phổ cập, triển khai cập nhật, xử lý số liệu trên hệ thống phần mềm quản lí phổ cập giáo dục, xoá mù chữ đảm bảo tính chính xác, khoa học và đúng tiến độ.

- Tham mưu với UBND xã ra Quyết định thành lập đoàn kiểm tra cấp xã, tiến hành tự kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ để đề nghị thành phố công nhận lại đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học năm 2018 đảm bảo đúng kế hoạch.

II. GIÁO DỤC TOÀN DIỆN:

1. Giáo dục tình thành và phát triển năng lực, phẩm chất học sinh thông qua quá trình học tập và các hoạt động trải nghiệm cuộc sống:

- TPT, GVCN lớp, GV môn chuyên có trách nhiệm triển khai thực hiện giới thiệu chủ đề năm học, tuyên truyền giáo dục cho học sinh biết được truyền thống, nội quy của nhà trường;

- HĐNGLL: Tăng cường các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm tập trung vào các hoạt động rèn kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bị bạo lực; giáo dục HS làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương.

- Tuyên truyền, giáo dục lồng ghép chủ quyền quốc gia về Biên giới, Biển, Hải đảo; tháng “An toàn giao thông”;

- Các khối lớp thành lập các câu lạc bộ cho học sinh trên cơ sở khuyến khích, hướng dẫn học sinh đăng ký tham gia hoạt động các câu lạc bộ về văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các môn học theo sở thích, sở trường... của từng học sinhnhư năm học trước (Đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội được phát triển năng lực và cơ hội phát triển tối đa cho học sinh năng khiếu)

- GVCN hướng dẫn học sinh trang trí lớp học theo chủ đề năm học, bố trí sử dụng, giữ gìn, bảo quản trang phục, sách vở, đồ dùng học tập, nâng cao ý thức trong việc bảo vệ cảnh quan, môi trường, cách sử dụng công trình vệ sinh, nước sạch; Tổ chức cho học sinh tham gia lao động dọn vệ sinh trường lớp sạch sẽ và tự phục vụ bản thân;

- Kiện toàn tổ chức và xây dựng kế hoạch hoạt động Đội, các chi đội, chùm sao, đội sao đỏ, sao an ninh... hoạt động ngay từ đầu năm học;

- Tổ chức tốt hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng dẫn học sinh hát Quốc ca, Đội ca đảm bảo đúng nhạc và hát trên nền nhạc có lời; dạy cho học sinh thuộc các bài hát, múa theo quy định. Đưa các hoạt động của tổ chức Đội đi vào nền nếp và có hiệu quả;

- Thực hiện nghiêm túc các buổi tập thể dục giữa giờ và các hoạt động tập thể ngay từ đầu năm học;

2. Triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng từng môn học và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông:

- Thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình, thời khoá biểu theo phân phối chương trình của Bộ GDĐT từ tuần 1 đến hết tuần 4 (Từ ngày 05/9/2018 đến hết ngày 28/9/2018). Đảm bảothời khóa biểuđược sắp xếp hợp lí, khoa học, nộp về Phòng GDĐT ngày 21/9/ 2018.

- Thực hiện nghiêm túc việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh; đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016 trên cơ sở phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại của năm học trước, triển khai quán triệt thực hiện nghiêm túc qua các buổi SHCM đầu năm;

- TPT đội, GVVH lồng ghép dạy bài thể dục buổi sáng, giữa giờ chống mệt mỏi, bài võ cổ truyền dân tộc vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Thực hiện nghiêm túc nền nếp ra vào lớp quy định đối với giáo viên và học sinh; thực hiệndạy học buổi 2 đúng qui định và có hiệu quả;

- PTCM có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra giáo viên việc thực hiện soạn giảng và các quy định về quy chế chuyên môn, nghiêm khắc xử lý những trường hợp vi phạm;

- Tổ chức và triển khai thực hiện phong tràoViết chữ đúng và Đẹpđối với giáo viên và học sinh ngay từ tuần học thứ 2 năm học;

- Cho học sinh đăng ký tham gia các câu lạc bộ Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh; Mỹ thuật; Âm nhạc Thể dục, yêu cầu có kế hoạch hoạt động cụ thể cho các Câu lạc bộ theo tuần, tháng và cả năm học;.

- Động viên, khuyến khích và hướng dẫn học sinh đăng kí tham gia các cuộc thi trên mạng Internet: Olympic toán; IOE; OSE, Trạng nguyên Tiếng Việt.... ngay từ đầu năm học…CM lưu ý về giao cụ thể nhiệm vụ phối hợp cho giáo viên tiếng Anh.

- Báo cáo danh sách (theo mẫu) giáo viên dạy lớp 1 gửi về Phòng GD&ĐT vào ngày 7/9/2018.

- Báo cáo đội ngũ và danh sách phân công chuyên môn đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị nộp về Tổ Tiểu học (theo mẫu đính kèm) vào ngày 10/9/2018 bằng văn bản (Đã nộp 06/9) và báo cáo trực tuyến (Chưa có).

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA; CÔNG TÁC THƯ VIỆN; CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC.

1. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia:

- Xây dựng kế hoạch, tham mưu với địa phương tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, chỉ đạo thực hiện củng cố vững chắc 4/5 tiêu chuẩn đã đạt được của trường chuẩn Quốc gia Mức độ 1.

2. Xây dựng và tổ chức hoạt động thư viện chuẩn:

          - Phụ trách thư viện đảm bảo việc xây dựng kế hoạch, việc sắp xếp khoa học, thuận tiện hệ thống sách, thiết bị thư viện, mở sổ hoạt động thư viện.

3. Công tác kiểm định chất lượng GD:

          - Thành lập Hội đồng tự đánh giá, xây dựng kế hoạch tự đánh giá, hoàn thiện các điều kiện để đón Đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT về kiểm tra công nhận.

IV, ĐỘI NGŨ:

          - Sinh hoạt chuyên môn toàn thành phố:

          * Môn Mĩ thuật, chuyên đề: Nâng cao năng lực dạy học môn Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực học sinh, nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên học sinh.

                   + Địa điểm: Tiểu học Liêm Chính.

                   + Thời gian: 14 giờ 00 ngày 21/9/2018

                   +Thành phần: Phó Hiệu trưởng+GV Mĩ thuật toàn thành phố.

                   + Người dạy: đ/c Đào Việt Cường - GV TH Liêm Chính

* Hội thảo, SHCM tiếng Anh ( Chờlịchcủa PGD)

- Sinh hoạt chuyên môn tại đơn vị: BPCM; TTCM thống nhất và xây dựng kế hoạch SHCM trường; tổ khối theo lịch thường kì: CM trường vào tuần 3, SHCM tổ khối vào tuần 2, tuần 4. 

- Hoàn thiện bộ kế hoạch BDTX tại đơn vị, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng thường xuyên đối với 100% CBQL, GV.

V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ:

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019:

+ Các tổ, bộ phận, cá nhân căn cứ kế hoạch, mức độ và kết quả đạt được năm học trước, điều kiện, tình hình hiện tại để đảm bảo việc xây dựng kế hoạch tổ khối chuyên môn, kế hoạch cá nhân có tính phát triển và phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

+ Nhà trường tổng hợp, thống nhất xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của đơn vị để trình PGD phê duyệt;

- BPCM chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện chương trình thời khoá biểu ở tất cả các khối lớp, tổ chức các buổi sinh hoạt tổ khối chuyên môn đạt hiệu quả, xây dựng kế hoạch kiểm tra giáo viên ngay từ đầu năm học;

- Kiểm tra việc thực hiện những qui định về nền nếp chuyên môn của giáo viên, kí duyệt giáo án lên lớp của giáo viên có nhận xét cụ thể;

- PT y-tế xây dựng KHy-tế học đường, kiểm tra về thời hạn sử dụng thuốc trong tủ thuốc của Nhà trường, bổ sung những yêu cầu về thuốc, các dụng cụ sơ cứu học sinh cho phòng y tế của đơn vị; .

- Các lớp thực hiện 100% học sinh tham gia Bảo hiểm y tế nhằm góp phần hỗ trợ tài chính và phục vụ tích cực công tác phòng ngừa rủi ro cho HS;

          - Chỉ đạo và hoàn thành tốt công tác PC đầu năm học 2016- 2019;

          - Thực hiện báo cáo đảm bảo chính xác, đúng thời gian quy định.

MỘT SỐ MỐC LỊCH CHÍNH TRONG THÁNG 9/2018

- Nộp báo cáo công tác tháng 9/2018, sĩ số học sinh, báo cáo công tác Đội vào ngày 24/9/2018;

          - Họp GVTPT Đội Có lịch cụ thể sau.

          - Họp Hiệu trưởng tại tầng 2 - PGD vào sáng ngày 25/9/2018;

          - Duyệt kế hoạch năm học với các trường tại Phòng GD-ĐT (Chờ PGD thông báo lịch);

Trên đây là nhiệm vụ công tác trong tháng 9/2018. Đề nghị các đồng chí CB, GV nghiên cứu thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ngành và thực tiến của đơn vị./.                                                    

Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- CB,GV,CNV;                                                                         

- Lưu : VT.                                                                                       

                                                                                                                                                                      Nguyễn Văn Sáng