Tin tức : Kế hoạch công tác tháng 1/2020/

Kế hoạch công tác tháng 1/2020

PHÒNG GDĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TH LIÊM TUYỀN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 219 / THLTu

Liêm Tuyền, ngày 25 tháng 12  năm 2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 1/2020

Căn cứ công văn số 1266/PGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Phòng GDĐT thành phố Phủ Lý về việc hướng dẫn công tác tháng 01 năm 2020;

Thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của đơn vị,

          Trường Tiểu học Liêm Tuyền xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tháng 01/2020 của đơn vị như sau:

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

            - Thi giáo viên chủ nhiệm Giỏi cấp thành phố

           - Hoàn thành đánh giá định kì và sơ kết cuối học kì I

            - Đón đoàn kiểm tra nề nếp, nắm tình hình trước, trong và sau nghỉ Tết Nguyên Đán của Phòng, Sở GDĐT.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN VÀ PHỔ CẬP

          1. Công tác phát triển: 100% số lớp đảm bảo duy trì sĩ số, giữ vững tỷ lệ chuyên cần, theo dõi và quản lý tốt học sinh từng buổi học.

          2. Công tác phổ cập:Ban phổ cập tổ chức rà soát lại số liệu trẻ sinh năm 2014 để chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2020 - 2021(Đ/c Loan p/t).

II. GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

1. Giáo dục hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất học sinh thông qua quá trình học tập và các hoạt động trải nghiệm cuộc sống

- Các lớp tiếp tục tăng cường tổ chức hoạt động trải nghiệm, tập trung vào các hoạt động rèn kĩ năng sống, lối sống, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, ý thức trung thực trong kiểm tra, thi cử, lễ phép với người lớn tuổi....

           - Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch tổ chức Câu lạc bộ môn học, khuyến khích học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ trên mạng....; tổ chức thi sơ khảo cấp trường Trạng Nguyên Tiếng Việt (Vòng 13 từ 02/01 đến 16/01/2020); Tăng cường môi trường sử dụng ngoại ngữ cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa như đọc truyện bằng Tiếng Anh trên thư viện trường hoặc lớp học..... (Đ/c Loan, đ/c Oanh t/h )

2. Triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng và định hướng phát triển năng lực từng môn học và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông  

          - Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung, chương trình thời khóa biểu buổi 1 và buổi 2. Đảm bảothực hiện và kết thúc chương trình tuần 16 vào 03/01; thực hiệnchương trình tuần 17 đến hết tuần 19từ ngày 06/01/2020đến hết 31/01/2020.

- Tiếp tục đảm bảo thực hiện coi, chấm và đánh giá định kì học sinh cuối học kì 1 năm học 2019-2020 theo kế hoạch đơn vị đã triển khai.

          - Giáo viên dạy, Khối trưởng chuyên môn chủ động rút kinh nghiệm về phương pháp Dạy và Học để tiếp tục phát huy các ưu điểm đạt, đồng thời tìm ra các giải pháp khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao kịp thời chất lượng dạy và học của lớp, của khối trong học kì 2.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp, đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học; dạy lồng ghép giáo dục QPAN, bảo vệ môi trường, giáo dục An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ.Thực hiện nghiêm túc việc soạn, giảng theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

3. Công tác giáo dục thể chất, thẩm mĩ, y tế học đường

3.1. Công tác GD thể chất, hoạt động thể thao trường học và phòng chống đuối nước

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các tiết dạy thể dục theo hướng phát triển năng lực học sinh; Duy trì, tổ chức thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, thành thục 36 động tác của bài võ cổ truyền;

3.2. Công tác y tế trường học

 Thực hiện nghiêm túc hoạt động y tế trường học và các quy định về an toàn trường học; Giữ vệ sinh trường, lớp sạch đẹp, thường xuyên quan tâm đến việc vệ sinh sân trường, lớp học. Chú ý đến công tácphòng tránh các tai nạn thương tích trong tổ chức các hoạt động ở trường, giáo dục ý thức và các cách phòng tránh tai nạn thương tích nói chung cho học sinh....

4. Công tác Đoàn, Đội

          - Tiếp tục tổ chức tốt và quản lý tốt các hoạt động của Đội thiếu niên và Sao Nhi đồng phục vụ cho nội dung của phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

           - Duy trì có nề nếp các hoạt động ngoài giờ lên lớp; thực hiện có hiệu quả phong trào “ Thiếu nhi Phủ Lý thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”...

            III. CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC; CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA; CÔNG TÁC THƯ VIỆN;

1. Công tác kiểm định chất lượng GD; Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục, kế hoạch duy trì, giữ vững trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia tập trung vào các tiêu chuẩn 1,2,4 và 5, đồng thời khắc phục để sử dụng CSVC trong thời gian chờ xây mới.

          - Các nhóm tiếp tục thực hiện đảm bảo việc thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng theo kế hoạch, báo cáo kịp thời việc thực hiện về CTHĐ.

- Tiếp tục nhập dữ liệu bổ sung phiếu tự đánh giá từng tiêu chuẩn, hoàn thiện chất lượng của Báo cáo kiểm định Năm học 2019-2020 (Đ/c Loan p/t).

          2. Công tác thư viện

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác thư viện lớp học về phân loại và dán mã màu sách, truyện; Nâng cao hiệu quả tiết đọc sách. Các lớp 3,4,5 phát triển sách truyện bằng ngôn ngữ tiếng Anh và khuyến khích học sinh đọc.

- GVCN các lớp tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa để tăng cường đầu tư sách,truyện tranh để xây dựng và sử dụng hiệu quả thư viện lớp học.

            IV. CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI  NGŨ

1. Sinh hoạt chuyên môn cấp trường:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn tổ, trường theo hướng đổi mới: “Nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh”.

- Chủ động xây dựng kế hoạch về tiếp tục nghiên cứu nội dung Chương trình GDPT tổng thể và các môn học, đặc biệt đối với CT lớp 1 (PHT,TTCM).

2. Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Thành phố:

- Đảm bảo các điều kiện, động viên giáo viên dự thi theo Kế hoạch số 1191/PGDĐT-TH ngày 29/11/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túckế hoạch kiểm tra nội bộ.

- Chỉ đạo và phối hợp với các cán sự tổ khối quản lý tốt đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.Lập kế hoạch kiểm tra việc thực hiện yêu cầu kế hoạch, nhiệm vụ công tác của từng cá nhân, đặc biệt là việc soạn, giảng, đánh giá học sinh, hoạt động của các sân chơi trí tuệ, CLB môn học…(Đ/c Loan lập, thống nhất trong lãnh đạo trước khi triển khai)

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho GV tham gia Hội thi GVCN Giỏi cấp thành phố.

          - Thống  kê chất lượng, tổ chức sơ kết học kì I,đánh giá thực trạng của nhà trường, từ đó đề ra biện pháp thực hiện trong học kì 2. Nộp trực tuyến báo cáo sơ kết kì I vào ngày 23/1/2020 (Thay cho báo cáo công tác tháng 01/2020).

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh nghỉ Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán an toàn, lành mạnh.      

          - Đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho CB, giáo viên tham gia các Hội thi, các buổi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ,....

 

MỘT SỐ MỐC LỊCH CHÍNH TRONG THÁNG 01/2020

            1. Từ  ngày 23/12/2019 đến hết ngày 02/01/2020 tổ chức coi, chấm kiểm tra định kì cuối học kì 1.

               2. Ngày 02/01/2020: Buổi sáng, giáo viên dự thi GVCNG cấp TP làm quen sân khấu tại Tiểu học Minh Khai.

     2. Ngày 03/01/2020: Khai mạc, thi kể chuyện và tổng kết Hội thi GVCN Giỏi  thành phố.

     3. Ngày 14/01/2020: Thi học sinh giỏi môn Bóng bàn cấp Tỉnh.

4. Ngày 22/01/2020: Họp Hiệu trưởng (PGD thông báo địa điểm sau).

Trên đây là nhiệm vụ công tác tháng 12/2019. Đề nghị các đồng chí nghiên cứu nhiệm vụ để thực hiện tốt./.

  Nơi nhận:                                                                   

   - Các tổ CM, CT (để thực hiện);                                              

     - Lưu:  VT,

 

HIỆU TRƯỞNG


 

Nguyễn Văn Sáng

THLT

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 12

Tổng lượng truy cập: 164679