Tin tức : Kế hoạch công tác tháng 9 năm học 2019-2020/

Kế hoạch công tác tháng 9/2019

PHÒNG GDĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TH LIÊM TUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:119 /KH-THLTu

 

                                          Liêm Tuyền, ngày 03 tháng 9  năm 2019

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2019

 

          Thực hiện công văn số 618/PGDĐT-TH  ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý về việc hướng dẫn công tác tháng 9 năm học 2019-2020,

          Trường Tiểu học Liêm Tuyền xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2019 như sau:

A. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Tổ chức tốt Ngày toàn dân đưa trẻ đến trườngkhai giảng năm học mớiđúng hướng dẫn; thể hiện không khí vui tươi, phấn khởi, thực sự là ngày hội của học sinh;

          2. Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình các khối lớp theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT;

          3. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020 cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhà trường;

4. Điều tra, cập nhật, xử lý thông tin trên phần mềm QLPCGD, XMC; Hoàn thiện hồ sơ phổ cập và duyệt thống kê đầu năm học 2019-2020.

B. Nhiệm vụ cụ thể

I. Công tác phát triển và phổ cập

1. Công tác phát triển:

          - Tiếp tục huy động100% trẻ 6 tuổi ra học lớp 1.

          - Giữ vững quy mô 11 lớp theo kế hoạch phát triểnđã được cấp trên duyệt.

- Ổn định sĩ số đầu năm học. Quản lý chặt chẽ sĩ số học sinh ở các khối lớp, không để học sinh bỏ học; Phối hợp với gia đình, thôn xóm, tạo mọi điều kiện và cơ hội cho các trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đi học. (GVCN, Sao đỏ)

2. Công tác phổ cập:

Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 123/KH-BCĐPCGD,XMN ngày 05/8/2019 của Ban chỉ đạp PCGD,XMC thành phố Phủ Lý:

-Phối hợp với các trường Mầm non, THCS trên địa bàn để hoàn thiện việccập nhật, xử lí số liệu trên hệ thống phần mềmQLPCGD, XMC(Đ/c Loan)

- Tham mưu với UBND phường (xã) ra Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành tự kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ sổ sách đề nghị Ban chỉ đạo PCGD,XMC của thành phố kiểm tra, công nhận, công nhận lại đơn vị đạt chuẩn PCGD,XMC năm 2019(Đ/c Sáng).

II. GIÁO DỤC TOÀN DIỆN: 

1. Giáo dục hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất học sinh thông qua quá trình học tập và các hoạt động trải nghiệm cuộc sống:

  - Giới thiệu chủ đề năm học, tuyên truyền giáo dục cho học sinh biết được truyền thống, nội quy của nhà trường; Tuyên truyền, giáo dục chủ quyền Quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; tháng “An toàn giao thông”(TPT, GVCN).

*Các tổ trưởng, khối trưởng họp tổ khối, thống nhất việc(trước ngày 15/9):

  - Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm tập trung vào các hoạt động rèn kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bị bạo lực, phòng tránh đuối nước... giáo dục làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương.

       -Thành lập, xây dựng kế hoạch hoạt động các Câu lạc bộ cho học sinh trên cơ sở khuyến khích, hướng dẫn học sinh đăng ký tham gia hoạt động các câu lạc bộ về văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các môn học  theo sở thích, sở trường... của từng học sinh;

      *Các tổ trưởng, khối trưởng xin ý kiến chỉ đạo của chuyên môn trường (trước ngày 15/9), hoàn thiện kế hoạchvà phải có chữ kí phê duyệt của HT trước khi triển khai thực hiện(trước ngày 20/9)

2. Triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng (CKTKN) từng môn học và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông: 

-Thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình, thời khoá biểu ở tất cả các khối lớp theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT (Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006) từ tuần chuyên môn 1 đến hết tuần 3 (Từ ngày 09/9/2019 đến hết ngày 27/9/2019. Ngày 05,06/9/2019, thực hiện yêu cầu cho học sinh học nội quy trường lớp, kiểm tra sách vở và tổ chức các hoạt động tập thể.....).

Đảm bảo tính hợp líkhoa học trong việc sắp xếp thời khóa biểu ở cả buổi 1 và buổi 2, nộp về Phòng GD&ĐT ngày 20/9/2019 (Đ/c Loan).

          *Lưu ý: Một số tiết học cần có ở buổi 2

            + Hoạt động trải nghiệm từ khối 1 đến khối 5 dạy 2 tiết/tuần (1 tiết thay vào tiết GDNGLL và 1 tiết được dạy trong tiết Sinh hoạt lớp cuối tuần)

            + Giáo dục KNS 1 tiết/tuần từ khối 1 đến khối 5: Dạy theo các tài liệu: Bài tập thực hành Kĩ năng sống; Em thực hành An toàn giao thông; Quyền và bổn phận của chúng em,...:

            + Tiết đọc thư viện: ít nhất 1 tiết/tháng/1 lớp

+ Tiết luyện toán, luyện Tiếng Việt ở buổi 2 của năm học trước thay bằng Toán-PTNL;Tiếng Việt-PTNL...

- Thực  hiện nghiêm túc việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo  hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016 trên cơ sở phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại của năm học trước; coi trọng tính hiệu quả trong đánh giá thường xuyên mọi học sinh ngay từ ngày đầu năm học.

- Khuyến khích học sinh tham gia các câu lạc bộ môn học, các sân chơi trí tuệ trên mạng Internet: Olympic toán; IOE; OSE, Trạng nguyên Tiếng Việt.... ngay từ đầu năm học ( Các giáo viên dạy lớp 2,3,4,5 đảm bảo công tác này ngay từ đầu học kì 1, lập danh sách, kế hoạch theo dõi, bồi dưỡng học sinh(- Đ/c Loan theo dõi)

3. Công tác giáo dục thể chất, thẩm mĩ, y tế học đường.

          - Quan tâm đến công tác y tế học đường, kiểm tra trang thiết bị; chú trọng đầu tư thêm dụng cụ cho phòng y tế của nhà trường phục vụ  sơ cứu và chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Thực hiện 100% học sinh tham gia Bảo hiểm y tế(Đ/c Ninh)

- Lồng ghép dạy bài thể dục buổi sáng, giữa giờ chống mệt mỏi, bài võ cổ truyền dân tộc vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp(TPT, GVCN).

4. Công tác Đoàn, Đội

- Kiện toàn tổ chức và xây dựng kế hoạch hoạt động đội, các chi đội, chùm sao, đội sao đỏ, sao an ninh...;

(Đ/c Thắng lập, duyệt kế hoạch với Lãnh đạo trước khi thực hiện)

- Tổ chức tốt hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng dẫn học sinh hát Quốc ca, Đội ca, hô đáp khẩu hiệu Đội....; dạy cho học sinh thuộc các bài hát, múa theo quy định. Đưa các hoạt động của tổ chức Đội đi vào nền nếp và có hiệu quả;Thực hiện nghiêm túc các buổi tập thể dục giữa giờ và các hoạt động tập

thể ngay từ đầu năm học(TPT, GVCN).

            III. CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC; CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA; CÔNG TÁC THƯ VIỆN;

            1. Công tác kiểm định chất lượng GD; Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia:

          -Tiếp tục thực hiện nghiêm túc theo Thông tư số 17/2018/BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Tiểu học và Hướng dẫn sô 5932/BGDĐT- QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở Giáo dục phổ thông. Cụ thể:

         - Trường thành lập Hội đồng tự đánh giá, xây dựng kế hoạch, rà soát các điều kiện để đăng ký công nhận hay công nhận lại KĐCLGD và Trường Chuẩn QG năm học 2019-2020. Làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo tập trung các nguồn lực để xây dựng, nâng cao chất lượng trường tiểu học nhằm đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia(Đ/c Sáng, đ/c Loan)

          - Đảm bảo việc hoàn thiện, công bố Báo cáo tự đánh giá năm học 2018-2019(Đ/c Loan đảm bảo việc lưu báo cáo tại Tủ MC  trước ngày 25/9)

          Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện thu thập để bổ sung minh chứng hàng năm theo quy định (Đ/c Sáng, đ/c Loan).

2. Công tác thư viện:

- Thực hiện rà soát các điều kiện, xây dựng kế hoạch phát triển thư viện, dự kiến triển khai trong năm học tới để đăng kí với Phòng GD&ĐT, xây dựng lộ trình, chuẩn bị các điều kiện phát triển thư viện, tổ chức các hoạt động của thư viện kịp thời, đạt hiệu quả (Đ/c Loan, các Tổ trưởng, căn cứ việc tiếp thuqua tập huấn, thống nhất định hướng, thiết lập lộ trình, hoàn thiện thành kế hoạch về xây dựng thư viện thân thiện một phần và tổ chức tiết đọc sáchđểtriển khai thực hiện trong tháng 9 và năm học)

- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên và nhân viên thư viện về công tác tổ chức hoạt động đọc cho học sinh; dành thời lượng phù hợp cho tiết đọc thư viện theo mô hình Thư viện thân thiện (Giao Tổ trưởng chuyên môn tập huấn cho tổ).Thiết lập và vận hành thư viện (GV, NV thư viện)

- Các Tổ trưởng, khối trưởngkiểm tra, đề xuất đảm bảo 100% giáo viên có đủ Sách nghiệp vụ, 100% học sinh có đủ Sách giáo khoa ngay từ đầu năm học.

IV.  CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ:

            *Đ/c Loan xây dựng kế hoạch thực hiện về:Tập huấn cấp trường xây dựng văn hóa đọc và phát triển mô hình thư viện thân thiện, tiết đọc thư viện trong trường tiểu học năm học 2019-2020.

* Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch về:Nâng cao chất lượng SHCM theo hướng “Nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh”.

- 100% cán bộ quản lí, giáo viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ các đợt tập huấn năng cao năng lực quản lí, tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện CTGDPT mới theo kế hoạch tổ chức của Ngành, đơn vị; Thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch (Năng lực ứng dụng CNTT trình độ B tin học sẽ được tổ chức kiểm tra làm căn cứ để xét, công nhận chuẩn nghề nghiệp GVPT theo thông tư 20/2018)

- Triển khai cuộc thi tìm hiểu Luật Lao động, Luật BHXH ( mỗi CB, GV, NV tham gia 01 bài)

V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ:

          - Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020 của nhà trường và duyệt với Phòng GD&ĐT;      

          - Thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính trong các trường tiểu học; các quy định tại Công văn số 5453/BGDĐT-VP ngày 02/10/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GDĐT ban hành Quy định về  tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.; Quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm việc dạy thêm - học thêm trái quy định.

          - Tăng cường an ninh, an toàn trường học, tích cực phòng, chống xâm hại và bạo lực học đường; chú trọng xây dựng văn hóa học đường trong nhà trường.

          - Thực hiện tốt công tác báo cáo, đảm bảo chính xác; đúng thời gian quy định.

 

MỘT SỐ MỐC LỊCH CHÍNH TRONG THÁNG 9/2019

 

          1. Tổ chức Khai giảng năm học mới vào sáng ngày 05/9/2019;

          2. Họp Hiệu trưởng vào sáng ngày 25/9/2019;

          3. Hướng dẫn nhiệm vụ năm học cấp Tiểu học; Duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.(Thời gian chờ PGDĐT thông báo sau)

 

          Trên đây là kế hoạch công tác tháng 9/2019 của trường Tiểu học Liêm Tuyền. Đề nghị các bộ phận và cá nhânthực hiện nghiêm túc./.

   Nơi nhận:                                                                 

   - CB,GV,CNV;

   - Lưu:  VT,

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

NGUYỄN VĂN SÁNG

 

 

 

Ban giám hiệu

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 40

Tổng lượng truy cập: 167385