Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊM TUYỀN

 Thôn Ngái Trì- Xã Liêm Tuyền- TP Phủ Lý- Tỉnh Hà Nam

ĐT: 0351 3880198

Quá trình thành lập, phát triển  và thành tích nhà trường

 

         Trường Tiểu học Liêm Tuyền được thành lập từ năm 1994 sau khi  tách với Trường THCS Liêm Tuyền, trường được đặt ở vị trí  thôn Ngái Trì- Xã Liêm Tuyền- TP Phủ Lý- Tỉnh Hà Nam, trung tâm của xã Liêm Tuyền.

         Thầy và trò trường tiểu học Liêm Tuyền luôn phấn đấu thực hiện tốt công tác giáo dục.
   *Trong những năm qua, quy mô giáo dục luôn được ổn định và phát triển.

    - Số lượng học sinh từ 270 đến 300 học sinh. Chất lượng đại trà hàng  năm có sự phát triển bền vững. Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt từ >99-100%, không có học sinh  bỏ học.

    - Số cán bộ giáo viên bình quân hàng năm có khoảng 17 người. 100% đạt trình độ đào tạo chuẩn. Có trên 60% là Đảng viên.

  *  Những danh hiệu thi đua cá nhân đã đạt:

   - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 5 đồng chí

   - Giáo viên giỏi cấp thành Tỉnh: 2 đồng chí.

   - Giáo viên giỏi cấp thành phố: 7 đồng chí.

   - Chất lượng công tác phổ cập đã đạt và được giữ vững với chuẩn PCGDTH mức 3, phổ cập XMC mức 2. Kết quả xếp loại giáo dục hàng năm đều đạt từ trên 99 đến 100% Chất lượng giáo dục, giảng dạy ngày càng được củng cố và có chiều sâu chất lượng.

  Trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo  công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 từ năm 2002.
        

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 13

Tổng lượng truy cập: 164701