• Lãnh đạo nhà trường
  • Địa chỉ: Trường tiểu học Liêm Tuyền- Phủ Lý- Hà Nam
  • Email: thliemtuyen@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 03513 880198
  • Ban lãnh đạo nhà trường Tiểu học Liêm Tuyền có 2 người 1 hiệu trưởng và 1 hiệu phó.
TT Thông tin
1 Họ tên: Nguyễn Văn Sáng Anh
Năm sinh: 29/10/1972
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: thliemtuyen@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0989551719
2 Họ tên: Đỗ Thị Kim Loan Anh
Năm sinh: 04/11/1970
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: Loan04111970@gmail.com
Điện thoại: 0989725728

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 22

Tổng lượng truy cập: 164710