• Ban giám hiệu
  • Địa chỉ: Trường tiểu học Liêm Tuyền- Phủ Lý- Hà Nam
  • Email: thliemtuyen@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 03513 880198
  • Ban giám hiệu trường Tiểu học Liêm Tuyền có 2 người 1 hiệu trưởng và 1 hiệu phó.
TT Thông tin
1 Họ tên: Nguyễn Văn Sáng Anh
Năm sinh: 29/10/1972
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: thliemtuyen@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0989551719
2 Họ tên: Nguiễn Thị Huế Anh
Năm sinh: 08/05/1962
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: thliemtuyen@phuly.edu.vn
Điện thoại: 01693726367

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 34

Tổng lượng truy cập: 114674