Tin tức


Vòng chung khảo câu lạc bộ âm nhạc 2019-2020. Đơn ca 2C : Trên con đường đến trường
Vòng chung khảo câu lạc bộ âm nhạc 2019-2020. Nhảy đơn 5B : Panama
Vòng chung khảo câu lạc bộ âm nhạc 2019-2020. Đơn ca 3B : Bụi Phấn
Vòng chung khảo câu lạc bộ âm nhạc 2019-2020. Múa 4A : Vui đến trường
Video văn nghệ tham gia giao lưu câu lạc bộ Tiếng Anh năm học 2018-2019