tin tức-sự kiện

Kế hoạch hoạt động Thư viện năm học 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN SƠN

Số: 05/KH-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Liên Sơn, ngày 12 tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN SƠN

NĂM HỌC 2016-2017

Căn cứ công văn của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam. Để triển khai công tác thư viện trường tiểu học xã Liên Sơn năm học 2016-2017 hướng dẫn nội dung chủ yếu thư viện của trường học. Trường Tiểu học xã Liên Sơn lập kế hoạch cụ thể trong tháng như sau:

1.Tổ chức triển khai và thực hiện chương trình công tác thực hiện nhiệm vụ năm học mới, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

2. Quá trình thực hiện ở địa phương hoặc đơn vị trường học có thể bổ sung những chương trình cho phù hợp tình hình kinh tế thực tế.

3. Tăng cường bổ sung tài liệu cho thư viện trường học.

- Trường xây dựng cơ sở vật chất đầy đủ.

- Theo quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT, xây dựng củng cố tủ sách giáo khoa dùng chung trong nhà trường. Trường Tiểu học xã Liên Sơn là ngôi trường đạt chuẩn quốc gia mức đội I vào năm 2005, và đạt chuẩn sau 5 năm đạt thư viện chuẩn vào năm 2015.

- Trường đã đạt thành tích nhiều năm về chuyên môn, cơ sở vật chất.

I. MỤC TIÊU:

1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục về các hoạt động ở thư viện trường học năm học 2016-2017 là một việc quan trọng, giáo dục các em học tập, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi. Thư viện trường mà BGD&ĐT đề ra yêu cầu chúng ta phải thực hiện làm công tác thư viện cho thật tốt.

2. Trong quá trình thực hiện thư viện trường tiểu học xã Liên Sơn, thực hiện triển khai có hiệu quả rõ rệt. Đi vào rèn luyện học sinh có nề nếp và góp phần xây dựng cho thư viện những ý kiến tốt.

3. Nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học. Ban giám hiệu bố trí sắp xếp thư viện trường đáp ứng đúng nhu cầu nhiệm vụ đề ra. Trong năm học 2016-2017 thư viện trường học nhằm phục vụ nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU THƯ VIỆN NĂM HỌC 2016-2017 NHƯ SAU:

- Xây dựng vững chắc các tiêu chí của thư viện chuẩn.

- Thư viện luôn phục vụ tốt giáo viên, học sinh.

- Hoạt động đúng theo kế hoạch và có chất lượng hiệu quả.

1. Về giáo viên: Hàng tuần, hàng tháng đọc sách có 100% giáo viên đến thư viện đọc theo lịch mở cửa của thư viện.

2. Về học sinh: Trường có 251 em học sinh.

- Học sinh về thư viện trường mượn sách tham khảo, sách giáo khoa, sách truyện thiếu nhi.

- Thực hiện đúng lịch theo giờ mở cửa vào các ngày trong tuần: Thứ 2,4,6 đọc tại phòng đọc.Tỷ lệ %

+ Khối 1: 50% + Khối 2: 90% + Khối 3: 90%

+ Khối 4: 90% + Khối 5: 90%

Tổng toàn trường mượn sách Đạo Đức, sách, truyện thiếu nhi: 90%

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

1. Tăng cường công tác tham mưu. BGH nhà trường phối hợp chặt chẽ với các ngành, các đoàn thể có sự quan tâm, tạo mọi điều kiện để hoạt động. Kho sách là một thứ quý giá để các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

2. Các em học sinh đến thư viện mượn SGK đầu năm học phải bảo quản tốt cho tới cuối năm học các em phải trả lại thư viện theo đúng nội quy, quy chế của nhà trường.

3. Hết năm học 2016-1017 thư viện phải có trách nhiệm tổng kết hết năm, bảo quản, kiểm kê tài sản và các trang thiết bị của thư việ như: Lau tủ, quét dọn, đóng kín cửa kính, niêm phong phòng trước khi nghỉ hè.

Chú ý; Chống mất mát, ẩm ướt, mối xông, chuột cắn tài liệu.

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

8/2016

+ Thư viện chuẩn bị phục vụ năm học mới

+ Tiếp tục giới thiệu và phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ năm học mới

+ Vận động học sinh dùng lại SGK cũ, đảm bảo mỗi học sinh và mỗi giáo viên có đủ một bộ sách.

+ Lên lịch mở cửa thư viện vào các ngày ( thứ 2,4,6 trong tuần)

9/2016

- Hiệu trưởng ký quyết định thành lập tổ công tác viên thư viện.

+ Nguyễn Thị Chuyên - Tổ trưởng

+ Nguyễn Thị Tuyết - Tổ phó

+ Tổ viên - Lại Thị Dung

- Tranh thủ sự chỉ đạo của Ban giám hiệu và sự phối hợp của giáo viên chủ nhiệm trong việc kiểm tra nhắc nhở học sinh phải có đủ SGK để học tập, hướng dẫn học sinh mượn sách trong thư viện, hướng dẫn học sinh sử dụng các sách bài tập, vở bài tập, sách tham khảo bổ trợ, chọn lọc do NXBGD xuất bản và phát hành.

+ Cho giáo viên và học sinh mượn sách theo lịch.

10/2016

+ Tổ chức bổ sung sách cho thư viện, trước hết bổ sung sách giáo khoa, sách tham khảo trong danh mục do Bộ GD&ĐT quy định.

+ Bổ sung các sách giáo dục đạo đức ( nếu có)

+ Tham gia việc điều tra khảo sát SGK đầu năm học theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo ( nếu có yêu cầu)

+ Cho giáo viên và học sinh mượn sách theo lịch

11/2016

+ Tiếp tục bổ sung và sử lý kỹ thuật tài liệu mới bổ sung

+ Tổ chức trưng bày, giới thiệu, điểm sách theo chủ đề: Nhà giáo Việt Nam.

+ Chủ động phối hợp với GV chủ nhiệm, giáo viên bộ môn bổ sung giới thiệu và hướng dẫn học sinh sử dụng các sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo phục vụ ôn tập, kiểm tra học kỳ I.

+ Cho giáo viên và học sinh mượn sách theo lịch.

12/2016

+ Tiếp tục bổ sung sách báo tài liệu cho thư viện ( Sách giáo khoa phục vụ học kỳ II)

+ Giới thiệu và phát hành SGK, STK phục vụ học kỳ II, tổ chức cho học sinh thuê mượn SGK trong thư viện, đồng thời hướng dẫn, vận động học sinh dùng lại SGK cũ.

+ Cho giáo viên và học sinh mượn sách theo lịch

1/2017

+ Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và công ty sách tiếp tục phát hành SGK đồng thời với việc cho học sinh nghèo mượn sách. Các sách bài tập, vở bài tập phục vụ học kỳ II.

+ Cho giáo viên và học sinh mượn sách theo lịch.

2/2017

+ Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và cổ động phong trào đọc sách

+ Giới thiệu danh mục sách viết về Phụ nữ, Đoàn TNCSHCM phục vụ việc tìm hiểu nghiên cứu của học sinh và giáo viên nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3

+ Cho giáo viên và học sinh mượn sách theo lịch

3/2017

+ Chuẩn bị sách, lập danh mục và tổ chức giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách phục vụ việc ôn tập, kiểm tra cuối năm học( Chủ động phối hợp với giáo viên chủ nhiệm hoặc tổ trưởng tổ bộ môn.)

+ Tiếp tục bổ sung, xử lý kỹ thuật tài liệu mới bổ sung.

+ Cho giáo viên và học sinh mượn sách theo lịch

4/2017

+ Giới thiệu và hướng dẫn việc sử dụng sách tham khảo phục vụ ôn tập, kiểm tra cuối năm học. ( Chủ động phối hợp với các giáo viên chủ nhiệm và công ty sách)

+ Chuẩn bị kế hoạch giới thiệu và phát hành SGK phục vụ năm học mới ( tiếp theo)

+ Cho giáo viên và học sinh mượn sách theo lịch

5/2017

+ Tiếp tục giới thiệu hướng dẫn học sinh sử dụng sách phục vụ ôn tập, kiểm tra cuối năm học.

+ Thu hồi sách cho mượn, xử lý kho sách và chuẩn bị kế hoạch bảo quản kho sách, báo, tài liệu và các trang thiết bị của thư viện, trong thời gian nghỉ hè.

+ Tổng kết công tác thư viện phục vụ năm học( Cùng với tổng kết năm học của trường).

+ Tiếp tục giới thiệu và phát hành SGK phục vụ năm học tới.

KẾT THÚC NĂM HỌC / NGHỈ HÈ

6 - 7

2017

Tổ chức bảo quản, kiểm kê tài liệu, tài sản và các trang thiết bị của th­ư viện trong thời gian nghỉ hè (Chú ý: Vệ sinh, quản lí chống mất mát, hư­ hỏng, ẩm ­ớt, mối xông, chuột cắn tài liệu...)

Soạn SGK cũ thành từng bộ để chuẩn bị cho từng học sinh mượn trong năm học mới.

Soạn gia chư­ơng trình tặng SGK cho con th­ương binh, liệt sĩ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam do nhà tr­ường, Phòng Giáo dục - Đào tạo hoặc Công ty Sách-TBTH tổ chức.

8

2017

Th­ư viện chuẩn bị phục vụ năm học 2015-2016 (vệ sinh, kiểm tra kho sách, tài liệu, bổ sung các loại sổ sách phục vụ công tác quản lí, lập kế hoạch hoạt động, dự kiến kinh phí bổ sung tài liệu và các trang thiết bị).

Tổ chức quyên góp SGK cũ để tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Củng cố và bổ sung SGK mới cho tủ SGK dùng chung, đồng thời tổ chức cho học sinh, giáo viên thuê, m­ợn SGK.

Tổ chức giới thiệu và phát hành SGK, sách tham khảo phục vụ năm học mới.

NHÂN VIÊN VĂN THƯ HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: trường tiểu học Liên Sơn

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường