Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  

Tổ chức

  • tổ 2-3

  • Địa chỉ: Trường tiểu học Liên Sơn
  • Email: liensonc1kb@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513820722
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Vân Trang
Vị trí: 5
Email: vantranglienson@gmail.com
Điện thoại: 01679845008
2
Họ tên: Hoàng THị Bích Hằng
Vị trí:
Email: hoangbichhang@gmail.com
Điện thoại: 0983258073
3
Họ tên: Trịnh Thị Hoa
Vị trí:
Email: trinhhoa@gmail.com
Điện thoại: 01686055893
4
Họ tên: Nguyễn Thị Hường
Vị trí:
Email: huonglienson@gmail.com
Điện thoại: 097721874
5
Họ tên: Phạm Thị Bình
Vị trí:
Email: phambinh@gmail.com
Điện thoại: 01686048776
6
Họ tên: Đinh văn Tung
Vị trí:
Email: dinhtung@gmail.com
Điện thoại: 0966071288