Bạn cần biết

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018

                                                                        Biểu mẫu 06

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP PHỦ LÝ              

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG KHÁNH THIỆN

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

486

108

90

108

88

92

II

Số học sinh học 2 bui/ngày

486

108

90

108

88

92

III

Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất

486

108

90

108

88

92

1

Tốt

(tỷ lệ so với tng số)

394=81,07

93/108=86,11

72/90=80,00

91/108=84,26

67/88=76,14

71/92=77,17

2

Đạt

(t lso với tổng số)

97=16,78

15/108=13,89

18/90=20,00

17/108=15,74

21/88=23,86

21/92=22,83

3

Cn c gng

(tỷ lệ so với tổng số)

0 

0 

0 

0 

0 

0 

IV

Shọc sinh chia theo kết quả hc tập

486

108

90

108

88

92

1

Hoàn thành tt

(t lso với tổng số)

 

88/108=81,48

62/90=68,89

74/108=68,52

54/88=61,36

71/92=77,17

2

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

 

20/108=18,52

28/90=31,11

34/108=31,48

34/88=38,64

21/92=22,83

3

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

V

Tổng hợp kết quả cuối năm

486

108

90

108

88

92

1

Lên lớp

(t lso với tổng số)

 486=100,0

108=100,0 

90=100,0 

108=100,0 

88=100,0

120=100% 

a

Trong đó:

HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tng s)

 363=74,69

 92=85,19

68=75,56

69=63,89

63=71,59

71=77,17

b

HS được cp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tng s)

 

 

 7=7,78

 

2=2,27 

 20=21,74

2

lại lớp

(tlso với tổng số)

 

 

 

 

 

 

 

 

Lương Khánh Thiện, ngày 02 tháng 6 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị

(Đã kí)

 


Tạ Thu Thủy

 

 

https://www.google.com/search?q=th+lkt+sinh+ho%E1%BA%A1t+gi%E1%BB%AFa+gi%E1%BB%9D&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
Liên đội Tiểu học Lương Khánh Thiện tổ chức sinh hoạt giữa giờ cho đội viên, nhi đồng với bài nhảy dân vũ “Nối vòng tay lớn”.
Canh Dep Ha Nam Tu Camera VOV Giao Thong Quoc Gia
TIẾT DẠY THEO MÔ HÌNH VNEN - MÔN TOÁN LỚP 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường năm

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học Lương Khánh Thiện năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018-2019

Công khai Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018

Công khai Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2017-2018

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018
Xem thêm...
Website Đơn vị