Bạn cần biết

Công khai Dự toán thu chi ngân sách nhà nước bổ sung năm 2018

Biểu số 02: Ban hành kèm theo thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính


Đơn vị: Trường Tiểu học Lương Khánh ThiệnMã chương: 622Dự toán thu chi ngân sách nhà nước bổ sung năm 2018


(Kèm theo Quyết định số 38/QĐ-CKTC ngày 10/6/2018

Của Hiệu trưởng trường tiểu học Lương Khánh Thiện)
Stt

Nội dung

Dự toán được giaoI

Dự toán chi ngân sách nhà nước

                                   20.300.000


1

Chi hoạt động thường xuyên

                                   20.300.000


 

TN 0129: Chi thanhtoán cá nhân

                                      5.300.000


 

Mục 6105: Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh…

                                      5.300.000


 

TN 0130: Chi về hàng hóa, dịch vụ

                                    15.000.000


 

Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình

                                    15.000.000                                                                                       Ngày 10 tháng 6 năm 2018


                                                                                                                        Thủ trưởng đơn vị                                                                                   Tạ Thu Thủy 

 

 

https://www.google.com/search?q=th+lkt+sinh+ho%E1%BA%A1t+gi%E1%BB%AFa+gi%E1%BB%9D&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
Liên đội Tiểu học Lương Khánh Thiện tổ chức sinh hoạt giữa giờ cho đội viên, nhi đồng với bài nhảy dân vũ “Nối vòng tay lớn”.
Canh Dep Ha Nam Tu Camera VOV Giao Thong Quoc Gia
TIẾT DẠY THEO MÔ HÌNH VNEN - MÔN TOÁN LỚP 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường năm

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học Lương Khánh Thiện năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018-2019

Công khai Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018

Công khai Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2017-2018

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018
Xem thêm...
Website Đơn vị