Bạn cần biết

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018-2019

Biểu mẫu 05

   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG KHÁNH THIỆN

 


THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

 

  Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

  Lớp 4

Lớp 5

 

I

Điều kin tuyn sinh

Trẻ 6 tuổi, trẻ KT có thể học hoà nhập

Hoàn thành chương trình lớp 1

Hoàn thành chương trình lớp 2

Hoàn thành chương trình lớp 3

Hoàn thành chương trình lớp 4

 

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Do Bộ GD&ĐT ban hành

Do Bộ GD&ĐT ban hành

Do Bộ GD&ĐT ban hành

Do Bộ GD&ĐT ban hành

Do Bộ GD&ĐT ban hành

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

 - Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, tích cực. Liên lạc qua sổ liên  

 - Học sinh tích cực học tập và rèn luyện, chủ động khám phá kiến thức.

 - Thực hiện nghiêm túc các Nội quy của nhà trường  

 

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hot của học sinh ở cơ sở giáo dục

 - Đủ phòng học cho học sinh  lớp/ phòng. Các phòng học bộ môn duy trì, hoạt động thường xuyên, phục vụ cho việc dạy - học (Phòng ngoại ngữ, phòng giáo dục nghệ thuật).   

 

V

Kết quả năng lực, phẩm cht, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đt được

 - Về kiến thức, kĩ năng và các hoạt động giáo dục: 100% học sinh hoàn thành và hoàn thành tốt.

 - Về phẩm chất: Xếp loại Tốt và Đạt 100%.

 - Về  năng lực: Xếp loại Tốt và Đạt: 100%.

 

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 - 100% trở lên học sinh hoàn thành chương trình lớp học đối với học sinh lớp 1,2,3,4.

 - 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc Tiểu học    

 

 

 

 

                P. Lương Khánh Thiện, ngày 02 tháng 6 năm 2019
                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                Tạ Thu Thủy 

https://www.google.com/search?q=th+lkt+sinh+ho%E1%BA%A1t+gi%E1%BB%AFa+gi%E1%BB%9D&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
Liên đội Tiểu học Lương Khánh Thiện tổ chức sinh hoạt giữa giờ cho đội viên, nhi đồng với bài nhảy dân vũ “Nối vòng tay lớn”.
Canh Dep Ha Nam Tu Camera VOV Giao Thong Quoc Gia
TIẾT DẠY THEO MÔ HÌNH VNEN - MÔN TOÁN LỚP 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường năm

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học Lương Khánh Thiện năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018-2019

Công khai Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018

Công khai Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2017-2018

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018
Xem thêm...
Website Đơn vị