Bạn cần biết

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2015 - 2016

 

 

 

Biểu mẫu 07

 

 

                PHÒNG GD&ĐT TP. PHỦ LÝ

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG KHÁNH THIỆN

 

 

 

 

                                                     THÔNG BÁO

       Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2015 - 2016

 

 

 

 

 

 

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

 

 

 

I

Số phòng học/số lớp

13p/13lớp

Số m2/học sinh

 

 

 

II

Loại phòng học

 

-

 

 

 

1

Phòng học kiên cố

11

-

 

 

 

2

Phòng học bán kiên cố

 2

-

 

 

 

3

Phòng học tạm

 

-

 

 

 

4

Phòng học nhờ

 

-

 

 

 

III

Số điểm trường

 

-

 

 

 

IV

Tổng diện tích đất (m2)

2068

4.78

 

 

 

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

592

1.37

 

 

 

VI

Tổng diện tích các phòng

 

 

 

 

 

1

Diện tích phòng học (m2)

545

1.26

 

 

 

2

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

 

 

 

 

 

3

Diện tích thư viện (m2)

80

0.18

 

 

 

4

Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

 

 

 

 

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

 

 

 

 

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

 

Số bộ/lớp

 

 

 

(Đơn vị tính: bộ)

 

 

 

1

Khối lớp 1

3

1

 

 

 

2

Khối lớp 2

3

1

 

 

 

3

Khối lớp 3

3

0.66

 

 

 

4

Khối lớp 4

2

1

 

 

 

5

Khối lớp 5

2

1

 

 

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

4

Số học sinh/bộ

 

 

 

phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

 

 

 

IX

Tổng số thiết bị

 

Số thiết bị/lớp

 

 

 

1

Ti vi

1

 

 

 

 

2

Cát xét

 

 

 

 

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

1

 

 

 

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

3

 

 

 

 

5

Thiết bị khác…

1

 

 

 

 

6

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

 

 

 

 

X

Nhà bếp

 

 

 

 

 

XI

Nhà ăn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

 

 

bình quân/chỗ

 

 

XII

Phòng nghỉ cho

 

 

 

 

 

học sinh bán trú

 

 

XIII

Khu nội trú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

Đạt

Đạt

Đạt

 

0.11

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).                                              

 

 

Không

 

 

 

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

 

 

 

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

 

 

 

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

 

 

 

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

 Có

 

 

 

 

XIX

Tường rào xây

 

 

 

 

 

Lương Khánh Thiện, ngày 01 tháng 9  năm 2016

 

Thủ trưởng đơn vị

 

(Ký tên và đóng dấu)Tạ Thu Thủy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tải tệp đính kèm
https://www.google.com/search?q=th+lkt+sinh+ho%E1%BA%A1t+gi%E1%BB%AFa+gi%E1%BB%9D&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
Liên đội Tiểu học Lương Khánh Thiện tổ chức sinh hoạt giữa giờ cho đội viên, nhi đồng với bài nhảy dân vũ “Nối vòng tay lớn”.
Canh Dep Ha Nam Tu Camera VOV Giao Thong Quoc Gia
TIẾT DẠY THEO MÔ HÌNH VNEN - MÔN TOÁN LỚP 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường năm

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học Lương Khánh Thiện năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018-2019

Công khai Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018

Công khai Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2017-2018

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018
Xem thêm...
Website Đơn vị