Tin tức/(Trường Tiểu học Lương Khánh Thiện)/Tiểu học/
Kế hoạch tổ chức thi IOE cấp trường năm học 2016-2017

   

   PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TH LƯƠNG KHÁNH THIỆN

 

 

 

 

               Số:80/KH-THLKT

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

                        P. Lương Khánh Thiện, ngày 23 tháng 11 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi Tiếng Anh qua mạng Internet cấp trường

Năm học 2016-2017 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của phòng GD-ĐT thành phố Phủ Lý;

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017;

Trường Tiểu học Lương Khánh Thiện xây dựng kế hoạch tổ chức thi Tiếng Anh qua mạng Internet cấp trường  năm học 2016-2017 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" của thầy và trò, khơi dậy trong học sinh niềm đam mê và sự hứng thú đối với các môn học.

- Tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn.

- Tạo sân chơi trí tuệ để học sinh được giao lưu, học tập, nâng cao hiểu biết và tạo điều kiện cho những học sinh thể hiện khả năng của bản thân trong các môn học.

- Sân chơi được tổ chức trên tinh thần tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh.

- Olympic tiếng anh qua mạng Internet cấp trường cho học sinh từ khối 3 đến khối 5 tổ chức nghiêm túc, khách quan, đánh giá thực chất khả năng của học sinh.

II. Đối tượng dự thi:

- Học sinh từ khối lớp 3 đến khối lớp 5 trong toàn trường có nguyện vọng và  đăng ký tham gia và vượt qua 15 vòng tự luyện.

- Mỗi học sinh được đăng ký tham gia theo khối lớp mình đang học.

III. Thời gian, địa điểm tổ chức:

          - Địa điểm: Tại phòng vi tính - Đường Phạm Ngọc Thạch - Thành phố Phủ Lý   

- Thời gian: Ngày 03/12/2016 với khung giờ cụ thể như sau:                

         + Khối 4: Từ 7h30 đến 8h00

                  + Khối 5: Từ 8h30 đến 9h00

                  + Khối 3: Từ 9 h30 đến 10h00

IV. Hình thức tổ chức:

1. Bài thi, hình thức dự thi:     

          - Mỗi học sinh làm bài trên máy vi tính, đề thi do hệ thống cung cấp.

          - Mỗi học sinh chỉ dự thi duy nhất 1 lần với 1 ID chính do học sinh tự chọn và đăng ký với nhà trường. Nhà trường chỉ công nhận kết quả học sinh thi với ID mà học sinh đã đăng ký.

          - Sau khi học sinh nộp bài, học sinh phải báo cáo với giám thi coi thi để giám thị ghi điểm và cho học sinh ký tên xác nhận vào bảng ghi tên.

2. Cơ sở vật chất và các điều kiện:

          - Giao cho đồng chí Tổng phụ trách Đội sẽ lập và quản lý mật khẩu cấp trường (lập 2 mật khẩu trong đó 1 mật khẩu chính và 1 mật khẩu dự phòng), chỉ cung cấp cho học sinh khi học sinh đã vào phòng thi và trước giờ dự thi 15 phút, thực hiện khóa mã sau khi thi xong.

          - Thuê Phòng máy tính gồm 20 máy.

3. Cơ cấu giải thưởng:

          - Tổng số học sinh đạt giải cấp trường không quá 55% số học sinh tham gia đối với từng khối lớp.

          - Căn cứ vào kết quả học sinh đạt được để lựa chọn học sinh tham gia Olympic cấp thành phố đối với từng khối lớp.

V. Tổ chức, thực hiện:

          - Đối với nhà trường:

          + Thành lập Ban tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

          + Chỉ đạo các bộ phận có liên quan chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho sân chơi như : Thuê quán Internet đảm bảo cho đủ mỗi HS 1 máy tính, chuẩn bị một số laptop dự phòng, lập danh sách học sinh, ....

          - Đối với giáo viên:        

          + Căn cứ vào kế hoạch tổ chức của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn tuyên truyền học sinh các lớp và cha mẹ học sinh về thời gian, quy mô tổ chức, quy định của cuộc thi Olympic Tiếng Anh qua mạng Internet cấp trường, tổ chức cho học sinh đăng ký dự thi, nhắc nhở học sinh ghi nhớ tên đăng nhập, mật khẩu tương ứng với ID đã đăng ký với nhà trường. 

          - Tham gia coi thi, phân công cụ thể như sau: Đ/c Lan, Trang, Mùi.

          Trên đây là kế hoach tổ chức Olympic môn Tiếng Anh qua mạng Internet cấp trường năm học 2016-2017. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các thành viên phản ánh kịp thời về BGH nhà trường để giải quyết./.

 Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (để báo cáo)

- PHT, tổ trưởng CM  (để thực hiện);

- Ban tổ chức (để thực hiện);

- Niêm yết website;

- Lưu VT.

                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

                       Tạ Thu Thuỷ                        

 

Tác giả: thluongkhanhthien

Xem thêm

https://www.google.com/search?q=th+lkt+sinh+ho%E1%BA%A1t+gi%E1%BB%AFa+gi%E1%BB%9D&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
Liên đội Tiểu học Lương Khánh Thiện tổ chức sinh hoạt giữa giờ cho đội viên, nhi đồng với bài nhảy dân vũ “Nối vòng tay lớn”.
Canh Dep Ha Nam Tu Camera VOV Giao Thong Quoc Gia
TIẾT DẠY THEO MÔ HÌNH VNEN - MÔN TOÁN LỚP 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường năm

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học Lương Khánh Thiện năm học 2016-2017

Công khai Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018

Công khai Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2017-2018

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2017-2018
Xem thêm...
Website Đơn vị