Tin tức/(Trường Tiểu học Lương Khánh Thiện)/Tiểu học/
PHONG TRÀO XÂY DỰNG “THƯ VIỆN GÓC LỚP” CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG KHÁNH THIỆN

PHONG TRÀO XÂY DỰNG “THƯ VIỆN GÓC LỚP” CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG KHÁNH THIỆN

Sách được xem là người thầy thứ hai, là người bạn tốt nhất cho  mỗi chúng ta. Đọc sách là cách tự học, tự bồi dưỡng kiến thức, là cách giải trí lành mạnh nhất.

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ Lý, căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của nhà trường, trường Tiểu học Lương Khánh Thiện đã xác định: Xây dựng văn hóa đọc cho học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng để giúp các em phát triển nhân cách, nâng cao chất lượng học tập...

Mặc dù thư viện của nhà trường được đầu tư trang bị phong phú, hấp dẫn, đảm bảo tương đối về số lượng cũng như chủng loại các loại sách, truyện, báo, tạp chí... song nhiều học sinh vẫn chưa thường xuyên đến với thư viện nhà trường.

Vậy làm thế nào để việc đọc sách trở thành hoạt động hàng ngày của học sinh?

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phát động các lớp xây dựng “Thư viện góc lớp”. Ở đó là những tủ, kệ...do chính tay học sinh cùng với sự giúp đỡ, hỗ trợ của giáo viên, phụ huynh trang trí, trưng bày. Các loại sách, tạp chí, truyện, báo... được các em mang đến từ nhà, hay mua từ quỹ lớp đã làm phong phú thêm cho “Thư viện góc lớp” mình. Đầu giờ học hay giờ ra chơi, chỉ cần 2 – 3 bước chân là các em đã có trong tay những quyển sách bổ ích, lý thú để đọc.

Dưới đây là hình ảnh “ 15 Thư viện góc lớp” của 15 lớp trường Tiểu học Lương Khánh Thiện.

                                                  “Thư viện góc lớp”- Lớp 1A

                                             “Thư viện góc lớp”- Lớp 1B

                                                “Thư viện góc lớp”- Lớp 1C

                                           “Thư viện góc lớp”- Lớp 1D

                                                 “Thư viện góc lớp”- Lớp 2A

                                                   “Thư viện góc lớp”- Lớp 2B

                                                   Thư viện góc lớp”- Lớp 2C

  Thư viện góc lớp”- Lớp 2C