17/09/2018

Liên đội Tiểu học Lương Khánh Thiện tổ chức buổi sinh hoạt dưới cờ với chủ điểm “ Chúng em với an toàn giao thông”.

Tác giả: thluongkhanhthien

07/09/2018

Trường Tiểu học Lương Khánh Thiện tổ chức lễ khai giảng năm học 2018-2019.

Tác giả: thluongkhanhthien

16/08/2018

Sinh hoạt chuyên môn chuyên đề phương pháp bàn tay nặn bột

Tác giả: thluongkhanhthien

08/08/2018

Tập huấn phương pháp “Dạy Tiếng Việt lớp 1 theo Công nghệ giáo dục”

Tác giả: thluongkhanhthien

02/06/2018

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018

Tác giả: thluongkhanhthien

14/05/2018

Trường Tiểu học Lương Khánh Thiện tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ Em yêu Tiếng Anh

Tác giả: thluongkhanhthien

09/05/2018

Trường Tiểu học Lương Khánh Thiện hưởng ứng ngày sách Việt Nam.

Tác giả: thluongkhanhthien

17/04/2018

Trường Tiểu học Lương Khánh Thiện tổ chức cho học sinh tham gia tham quan trải nghiệm.

Tác giả: thluongkhanhthien

12/04/2018

Trường Tiểu học Lương Khánh Thiện tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ “ Tìm hiểu về an toàn giao thông”.

Tác giả: thluongkhanhthien

11/04/2018

Trường Tiểu học Lương Khánh Thiện tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ ““Hội chợ trao đổi, chia sẻ đồ dùng, đồ chơi, sách truyện cho học sinh khối 1,2”.

Tác giả: thluongkhanhthien

Canh Dep Ha Nam Tu Camera VOV Giao Thong Quoc Gia
TIẾT DẠY THEO MÔ HÌNH VNEN - MÔN TOÁN LỚP 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường năm

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học Lương Khánh Thiện năm học 2016-2017

Công khai Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018

Công khai Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2017-2018

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2017-2018
Xem thêm...
Website Đơn vị