Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
TT22/2016/TT-BGDĐT
Thông tư 22/2016-TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 về Sửa đổi, bổ... Chi tiết
2016-09-22
1341/SGDĐT-GDTH
Quyết định hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học... Chi tiết
2016-09-09
07/2016/TT-BGDĐT
Qui định về điều kiện đảm bảo và nội dung quy... Chi tiết
2016-03-22
Canh Dep Ha Nam Tu Camera VOV Giao Thong Quoc Gia
TIẾT DẠY THEO MÔ HÌNH VNEN - MÔN TOÁN LỚP 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường năm

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học Lương Khánh Thiện năm học 2016-2017

Công khai thông tin về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm

Công khai thông tin về đội ngũ cán bộ , giáo viên, nhân viên nhà trường năm học 2015-2016

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học
Xem thêm...
Website Đơn vị