Tin tức Tin tức/(Trường Tiểu học Mensa)/Tin tức - Sự kiện/

Trường Tiểu học Mensa thực hiện chương trình “The Leader in me”

        Để đưa chương trình chuyển đổi tư duy nổi tiếng thế giới “The Leader in me” vào giảng dạy và giáo dục trong nhà trường, trong những ngày học sinh nghỉ phòng chống dịch, trường tiểu học Mensa tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn thảo luận về các bài dạy, các hoạt động của học sinh ở trường và nội dung chia sẻ với cha mẹ học sinh.

        Thông qua nhiều hoạt động, các em học sinh sẽ được rèn luyện 7 thói quen của chương trình “The Leader in me”. 7 thói quen này sẽ khơi dậy tố chất tự nhiên của học sinh, giúp các em chủ động, biết đặt mục tiêu, biết lập kế hoạch, ưu tiêu những mục tiêu quan trọng và biết cách hợp tác với nhau để cùng thành công.

       Với triết lý “mọi cá nhân đều có tiềm năng và việc chúng ta cần làm là kích hoạt để phát triển những tiềm năng đó”, chương trình kỳ vọng trang bị cho học sinh các giá trị về nhân cách, phẩm chất và thói quen tốt, trước hết để chủ động nâng cao thành tích học tập và rèn luyện nền nếp kỷ luật, lâu dài hơn là hoàn thiện bản thân và phát triển toàn diện để sống thành công, sống có ích.

        Việc đưa chương trình chuyển đổi tư duy “The Leader in Me” vào giảng dạy đã thể hiện quyết tâm của Trường Tiểu học Mensa trong việc đầu tư chiều sâu vào yếu tố con người nhằm xây dựng được những thế hệ tương lai tinh hoa của đất nước.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm