Các thủ tục hành chính

THÔNG BÁO LỊCH THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG TỔNG KẾT CUỐI NĂM

Để đảm bảo các điều kiện kết thúc năm học 2015-2016 theo kế hoạch, nhà trường thông báo lịch thực hiện những ngày cuối tháng 5/2016 để các em học sinh thực hiện và cha mẹ học sinh được biết để cùng phối hợp với nhà trường thực hiện:

Thứ 2, thứ 3, thứ 4 (ngày 23, 24, 25 tháng 5 năm 2016):
+ Buổi sáng: Học sinh các lớp 3,4,5 đi học, học sinh các lớp 1,2 nghỉ học.
+ Buổi chiều:Học sinh các lớp 1,2 đi học, học sinh các lớp 3,4,5 nghỉ học.
Thứ 5, thứ 6 (26, 27/5/2016): Học sinh toàn trường nghỉ học.
Thứ 2 (30/5/2016): Học sinh toàn trường dự Lễ tổng kết năm học (Từ 7h đến 9h00)
Đề nghị các đ/c GVCN thông báo cụ thể lịch học , địa điểm học cho học sinh thực hiện.

Xem thêm...
Hà Nam - Nơi tôi sinh ra và lớn lên ♥
HÀ NAM VẺ ĐẸP ĐỒNG CHIÊM
Canh Dep Ha Nam Tu Camera VOV Giao Thong Quoc Gia
Phủ Lý Thành Phố Ngã Ba Sông
  • Ba công khai
  • Thông báo

TKB KHỐI 4 (2016-2017)

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 - NĂM HỌC 2016 - 2017( Thực hiện từ tuần 5)

TKB NHÓM SỞ THÍCH KHỐI 1,2,3(2016-2017)

TKB NHÓM SỞ THÍCH KHỐI 1,2,3(2016-2017)

TKB KHỐI MÔN ÍT GIỜ KHỐI 4,5 (2016-2017)

THỜI KHÓA BIỂU MÔN ÍT GIỜ - NĂM HỌC 2016 - 2017 ( Thực hiện từ tuần 5)

TKB KHỐI 1 (2016-2017)

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 - NĂM HỌC 2016 - 2017 (Thực hiện từ 5 tháng 9 - 2016)

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016- 2017

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN Năm học : 2016- 2017
Xem thêm...
Website Đơn vị