tin tức-sự kiện

Công bố chuẩn đầu ra trình độ môn Tiếng Anh của học sinh trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020” (sau đây sẽ được gọi tắt là Đề án 2020) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 9 năm 2008. Mục tiêu của Đề án 2020 là: “Đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo, nhằm đến năm 2015 đạt được một bước tiến rõ rệt về trình  độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực, nhất là đối với một số lĩnh vực ưu tiên; đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hoá; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người dân Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.”

Cụ thể, đối với cấp học Phổ thông,  Đề án 2020 sẽ thực hiện dạy và học ngoại ngữ theo Chương trình 10 năm, bắt đầu từ lớp từ lớp 3 cho đến đến hết lớp 12 và được phân bổ cho các cấp như sau:

          - Tiểu học (lớp 3, 4, 5): 4 tiết /tuần. Tổng số tiết của 3 năm học là 420 tiết. Sau khi hoàn thành chương trình tiểu học, trình độ ngoại ngữ của học sinh đạt Bậc 1 của Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (KNLNN), hay là A1 của Khung tham chiếu chung của Châu Âu (CEF).

          - THCS (lớp 6, 7, 8, 9): 3 tiết /tuần. Tổng số tiết của toàn cấp THCS là 420 tiết. Sau khi tốt nghiệp THCS, trình độ ngoại ngữ của học sinh đạt Bậc 2 của KNLNN hay là A2 của CEF.

          - THPT (lớp 10, 11, 12): 3 tiết /tuần. Tổng số tiết của toàn cấp THPT là 315 tiết. Sau khi tốt nghiệp THPT, trình độ ngoại ngữ của học sinh đạt Bậc 3 của KNLNN hay là B1 của CEF. 

          Để triển khai Đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định triển khai các nội dung của Đề án này đối với tiếng Anh đầu tiên, sau đó sẽ tiếp tục triển khai đối với các ngoại ngữ khác. Vừa qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao cho Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệm xây dựng Chương trình Tiếng Anh cho giáo dục phổ thông, trong đó bước đầu là Chương trình Tiếng Anh Tiểu học.

Đối chiếu với các điều kiện và kết quả thực tế thực hiện dự án, Ban lãnh đạo trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai công bố: Chuẩn đầu ra môn Tiếng Anh của học sinh trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai sau khi hoàn thành chương trình cấp học là: Đạt Bậc 1 của Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (KNLNN), hay là A1 của Khung tham chiếu chung của Châu Âu (CEF).

                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                   Lê Thị Thúy Nga

Tác giả: thminhkhai

Xem thêm

Hà Nam - Nơi tôi sinh ra và lớn lên ♥
HÀ NAM VẺ ĐẸP ĐỒNG CHIÊM
Canh Dep Ha Nam Tu Camera VOV Giao Thong Quoc Gia
Phủ Lý Thành Phố Ngã Ba Sông
NGƯỜI THẦY - Cẩm Ly