30/08/2018

Ngày 29, 30 tháng 8 năm 2018 toàn thể Cán bộ giáo viên trường TH Minh Khai tham gia tập huấn chuyên môn đầu năm học 2018 - 2019.

Tác giả: thminhkhai

28/08/2018

NGÀY HỘI TOÀN DÂN ĐƯA TRẺ ĐẾN TRƯỜNG

Tác giả: thminhkhai

27/08/2018

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI THAM GIA HỘI THI: TIẾNG HÁT CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

Tác giả: thminhkhai

07/08/2018

Một số hình ảnh CB, GV tham gia lớp Bồi dưỡng Chính trị hè 2018

Tác giả: thminhkhai

20/06/2018

hình ảnh học sinh lớp 5 giao lưu Toán tuổi thơ

Tác giả: thminhkhai

18/06/2018

Trường Tiểu học Minh Khai đón đoàn kiểm tra công nhận thư viện Xuất sắc

Tác giả: thminhkhai

05/06/2018

một số hình ảnh lớp tập huấn chuyên môn về phương pháp dạy học tích cực và Thong tư 22/2016

Tác giả: thminhkhai

12/05/2018

Olympic tiếng Anh OSE lần thứ 2

Tác giả: thminhkhai

12/05/2018

Một số hình ảnh trong giờ học thủ công của các em học sinh lớp 2 trường TH Minh Khai

Tác giả: thminhkhai

16/04/2018

Trường TH Minh Khai Tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Tác giả: thminhkhai

Hà Nam - Nơi tôi sinh ra và lớn lên ♥
HÀ NAM VẺ ĐẸP ĐỒNG CHIÊM
Canh Dep Ha Nam Tu Camera VOV Giao Thong Quoc Gia
Phủ Lý Thành Phố Ngã Ba Sông
  • Ba công khai
  • Thông báo

TKB KHỐI 4 (2016-2017)

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 - NĂM HỌC 2016 - 2017( Thực hiện từ tuần 5)

TKB NHÓM SỞ THÍCH KHỐI 1,2,3(2016-2017)

TKB NHÓM SỞ THÍCH KHỐI 1,2,3(2016-2017)

TKB KHỐI MÔN ÍT GIỜ KHỐI 4,5 (2016-2017)

THỜI KHÓA BIỂU MÔN ÍT GIỜ - NĂM HỌC 2016 - 2017 ( Thực hiện từ tuần 5)

TKB KHỐI 1 (2016-2017)

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 - NĂM HỌC 2016 - 2017 (Thực hiện từ 5 tháng 9 - 2016)

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016- 2017

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN Năm học : 2016- 2017
Xem thêm...
Website Đơn vị