Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
1341/SGDĐT-GDTH
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học... Chi tiết
2016-09-09
1041/QĐ-UBND
QĐ ban hành khung KH thời gian năm học 2016-2017 của giáo... Chi tiết
2016-07-14
1294/KH-UBND
Thực hiện Chương trình phòng chống tai nạn, thương... Chi tiết
2016-06-17
1221/UBND-KGVX
V/v tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống... Chi tiết
2016-06-07
679/SGDĐT-GDTH
V/v triển khai dạy học mĩ thuật theo phương pháp mới... Chi tiết
2016-05-23
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
Hà Nam - Nơi tôi sinh ra và lớn lên ♥
HÀ NAM VẺ ĐẸP ĐỒNG CHIÊM
Canh Dep Ha Nam Tu Camera VOV Giao Thong Quoc Gia
Phủ Lý Thành Phố Ngã Ba Sông
  • Ba công khai
  • Thông báo

TKB KHỐI 4 (2016-2017)

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 - NĂM HỌC 2016 - 2017( Thực hiện từ tuần 5)

TKB NHÓM SỞ THÍCH KHỐI 1,2,3(2016-2017)

TKB NHÓM SỞ THÍCH KHỐI 1,2,3(2016-2017)

TKB KHỐI MÔN ÍT GIỜ KHỐI 4,5 (2016-2017)

THỜI KHÓA BIỂU MÔN ÍT GIỜ - NĂM HỌC 2016 - 2017 ( Thực hiện từ tuần 5)

TKB KHỐI 1 (2016-2017)

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 - NĂM HỌC 2016 - 2017 (Thực hiện từ 5 tháng 9 - 2016)

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016- 2017

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN Năm học : 2016- 2017
Xem thêm...
Website Đơn vị