Bạn cần biết

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
PHÒNG GD-ĐT DUY TIÊN DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

TRƯỜNG TH MỘC BẮC NĂM HỌC 2015- 2016

STT HỌ VÀ TÊN Ngày tháng năm sinh Nữ Dân tộc Trình độ đào tạo Xếp loại Số điện thoại Công việc           được giao Ghi chú

ĐH CĐSP THSP Chưa đạt chuẩn Chuyên ngành Giỏi cấp Quốc gia Giỏi cấp Tỉnh Giỏi cấp huyện Giỏi cấp trường

1 Nguyễn Thị Lan Anh 20/03/1970 x   x       GDTH         0979753741 HT  

2 Nguyễn Thị Lan  02/09/1972 x   x       GDTH         01668434757 PHT  

3 Đỗ Thị Thương 09/12/1982 x   x       GDTH     x   01652697438 1A/28

4 Nguyễn Thị Bẩy 24/06/1962 x     x     GDTH       x 01677636684 1B/26  

5 Tạ Thị Hồng Thường 30/08/1976 x     x     Văn- Nhạc       x 0982788909 1C/25  

6 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 20/08/1990 x     x     GDTH         0985055702 1D/21

7 Nguyễn Thị Oanh 21/08/1983 x   x       GDTH       x 01685544340 2A/28  

8 Nguyễn Thị Xuyến 25/09/1983 x     x     GDTH     x   0919613309 2B/29  

9 Phạm Thị Cúc 23/10/1974 x     x     Văn- Nhạc     x   0987828016 2C/25  

10 Nguyễn Quyết Dũng 29/07/1975       x     Toán- TD         0986665838 3A/29  

11 Chu Thị Mai 11/5/1989 x     x     GDTH         0985212958 3B/29 HĐ- Nghỉ TS từ 10/01/2016 

12 Lê Thị Doan 02/02/1976 x     x     GDTH     x   01659266647 3C/34  

13 Lương Thanh Huyền 07/12/1989 x   x       GDTH       x 0979574929 4A/33

14 Lê Thuỷ Thiệp 20/03/1975     x       GDTH     x   01685083938 4B/29  

15 Nguyễn Thị Huế 18/02/1979 x     x     Toán- TD     x   01234788072 4C/31  

16 Nguyễn Thị Quế 01/04/1978 x   x       GDTH       x 01679000651 5A/29  

17 Nguyễn Thị Hạnh 04/09/1973 x   x       GDTH     x   01686063937 5B/23  

18 Hà Thị Thu 26/06/1990 x     x     GDTH         0972041906 5C/24 HĐ- Nghỉ TS từ 01/12/2015 

19 Nguyễn Thị Ngọc 12/02/1967 x     x     Âm nhạc     x   01658526108 Dạy AN  L1-5  

20 Nguyễn Văn Hưng 11/03/1986       x     Mĩ thuật     x   0988663580 Dạy MT L1-5

21 Lương Thu Phương 24/08/1989 x     x     GDTC       x 0168131269   Dạy TD L2-5

22 Hoàng Trung Thông 01/05/1982       x     GDTC       x 0987327397 Dạy TD L1-5  

23 Nguyễn Thị Dần 20/11/1974 x   x       Tiếng Anh       x 01648567405 Dạy T.Anh  L3,5

24 Phạm Thị Thu Hoài 03/07/1976 x   x       Tiếng Anh       x 0945032765 Dạy T.Anh  L3,4

25 Tống Thị Kim Thơm 16/01/1984 x   x       Tin học         01223254697 Dạy Tin học L3- 5

26 Nguyễn Thị Kim Huệ 15/09/1986 x   x       Âm nhạc       x 0984836948 TPT Đội

27 Hà Thị Thuỳ Linh 13/04/1987 x   x       GDTH       x 0984884015   HĐ- Nghỉ TS đến 15/12/2015

28 Lưu Thị Kim Nhài 21/04/1989 x   x       GDTH     x   09894444503
Nghỉ TS đến 15/01/2016

29 Nguyễn Văn Hải 00/00/1980         x   Kế toán         0989572350  Thư viện- Thiết bị  

30 Trịnh Thị Tuyết 04/08/1982 x   x       Kế toán         0977182684 Kế toán- Văn phòng

  Cộng   25 0 15 14 1         10 11      

                          Mộc Bắc, ngày 4 tháng 9 năm 2015                    
NGƯỜI LẬP

HIỆU TRƯỞNGNguyễn Thị Lan

Nguyễn Thị Lan Anh
Số điện thoại Công việc           được giao Ghi chú0979753741 HT  


01668434757 PHT  


01652697438 1A/28


01677636684 1B/26  


0982788909 1C/25  


0985055702 1D/21


01685544340 2A/28  


0919613309 2B/29  


0987828016 2C/25  


0986665838 3A/29  


0985212958 3B/29 HĐ- Nghỉ TS từ 10/01/2016 


01659266647 3C/34  


0979574929 4A/33


01685083938 4B/29  


01234788072 4C/31  


01679000651 5A/29  


01686063937 5B/23  


0972041906 5C/24 HĐ- Nghỉ TS từ 01/12/2015 


01658526108 Dạy AN  L1-5  


0988663580 Dạy MT L1-5


0168131269   Dạy TD L2-5


0987327397 Dạy TD L1-5  


01648567405 Dạy T.Anh  L3,5


0945032765 Dạy T.Anh  L3,4


01223254697 Dạy Tin học L3- 5


0984836948 TPT Đội


0984884015   HĐ- Nghỉ TS đến 15/12/2015


09894444503
Nghỉ TS đến 15/01/2016


0989572350  Thư viện- Thiết bị  


0977182684 Kế toán- Văn phòng


     
chúc mừng năm mới
  • Ba công khai
  • Thông báo

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2015-2016

Phân công chuyên môn năm học 2015-2016

Bảng phân công chuyên môn - năm học 2015-2016
Xem thêm...