Tin tức/(Trường TH Mộc Bắc)/Tin hoạt động Công đoàn/
Đại hội Công đoàn

        Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, có vai trò hết sức quan trọng, bởi đây là nơi trực tiếp vận động, thuyết phục, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  hăng hái thi đua lao động và học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

        Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ ngày 28/02/2017 của LĐLĐ huyện Duy Tiên về tổ chức đại hội công đoàn cơ sở các cấp, nhiệm kỳ 2017- 2022. Ngày 18 tháng 8 năm 2017, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Duy Tiên và được sự nhất trí của  Chi bộ TH Mộc Bắc. Công đoàn cơ sở TH Mộc Bắc tiến hành tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở  nhiệm kỳ 2017-2022, nhằm tổng kết, đánh giá, kiểm điểm các mặt hoạt động công nhiệm kỳ vừa qua và Bầu ra Ban Chấp hành công đoàn mới nhiệm kỳ 2017-2022.

        Được sự quan tâm lãnh đạo của Liên đoàn lao động huyện, công đoàn cơ sở TH Mộc Bắc trong nhiệm kì 2012 - 2017 đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp công đoàn cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ đoàn viên công đoàn  đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, thực hiện mục tiêu do Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017 đề ra và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tổ chức công đoàn vững mạnh, thực sự chiếm được niềm tin yêu, sự tín nhiệm của cán bộ đoàn viên, cán bộ công chức lao động. Quan hệ phối hợp hoạt động của Công đoàn chặt chẽ, đạt hiệu quả cao. Hoạt động công đoàn đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

        Đại hội Công đoàn cơ sở Trường TH Mộc Bắc nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra trong hoàn cảnh và điều kiện có nhiều thuận lợi đồng thời không ít khó khăn, đòi hỏi tổ chức công đoàn phải tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm và truyền thống của Công đoàn trong những năm qua, bảo đảm sự ổn định về tổ chức và lực lượng tạo nên sự thống nhất đoàn kết bước vào giai đoạn mới; phát huy dân chủ, trí tuệ, năng động, tiếp tục đổi mới cả về hình thức và nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn, về nhận thức và phong cách làm việc của cán bộ đoàn viên, tất cả cho sự phát triển Công đoàn cơ quan ngày càng lớn mạnh, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Công đoàn huyện Duy Tiên.

        Đại hội đã tập trung thảo luận về báo cáo đánh giá tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017; quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở gồm các đoàn viên tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội và cán bộ đoàn viên lao động giao phó và bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

        Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017- 2022 là sự kiện chính trị có tầm quan trọng, vừa khẳng định sự trưởng thành và phát triển mạnh mẽ của của phong trào công chức, viên chức - lao động, vừa là dịp sinh hoạt chính trị sôi nổi để đoàn viên công đoàn trường TH Mộc Bắc nhìn nhận lại những kết quả đã đạt được, những hạn chế, những yếu kém còn tồn tại trong nhiệm kì vừa qua. Đồng thời, cũng là điều kiện để mỗi một đoàn viên có cơ hội góp ý kiến để xây dựng và hoạch định phương hướng, kế hoạch cho công đoàn nhiệm kỳ tới. Dưới sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo nhà trường và Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, sự điều hành của đoàn chủ tịch, với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, đại hội CĐCS TH Mộc Bắc nhiệm kỳ 2017-2022 đã thành công tốt đẹp.  

Dưới đây là một số hình trong Đại hội:

Các em học sinh biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh- Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường khai mạc Đại hội

Đồng chí Lê Thị Thu Phương- Phó Chủ tịch LIên đoàn lao động huyện- Phát biểu tại Đại hội

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kì 2017-2022 ra mắt Đại hội.

Tác giả: thmocbac
chúc mừng năm mới
  • Ba công khai
  • Thông báo

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2015-2016

Phân công chuyên môn năm học 2015-2016

Bảng phân công chuyên môn - năm học 2015-2016
Xem thêm...