Tin tức/(Trường TH Mộc Bắc)/Hoạt động chuyên môn/
Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp trường

  TỔ CHỨC OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

VÒNG THI CẤP TRƯỜNG - NĂM HỌC 2015-2016

 

          Căn cứ Công văn số 4786/BGDĐT- GDTrH ngày 17 tháng 9 năm 2015 về việc hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông của Bộ GD&ĐT, ngày 05 tháng 12 năm 2015, trường Tiểu học Mộc Bắc đã tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet vòng thi cấp trường theo khung giờ của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho học sinh khối   3, 4, 5 có thành tích cao nhất sau 15 vòng thi tự luyện.

          1. Tổ chức cho học sinh khối 5 thi (số học sinh dự thi 16)

- 8h15 phút học sinh khối 5 vào phòng thi, giám thị  hướng dẫn học sinh chuẩn bị. 

- 8h20 phút giám sát  nhận mã số thi và về phòng thi; giám thị kiểm tra ID của học sinh trên mạng với ID trong danh sách đăng kí dự thi.

- 8h25 phút học sinh nhập mã số dự thi.

- 8h30 phút học sinh bắt đầu thi.

- 9h00 phút hết giờ thi. Giám thị ghi điểm thi, thời gian làm bài thi của từng học sinh trên màn hình máy tính vào bảng kết quả; học sinh kí tên xác nhận trên bảng điểm.

          2. Tổ chức cho học sinh khối 3 thi (số học sinh dự thi 16)

- 9h15 phút học sinh khối 3 vào phòng thi, giám thị hướng dẫn học sinh chuẩn bị.

- 9h20 phút giám sát nhận mã số thi và về phòng thi; các giám thị kiểm tra ID của học sinh trên mạng với ID trong danh sách đăng kí dự thi.

- 9h25 phút học sinh nhập mã số dự thi.

- 9h30 phút học sinh bắt đầu thi.

- 10h00 phút hết giờ thi. Giám thị ghi điểm thi, thời gian làm bài thi của từng học sinh trên màn hình máy tính vào bảng điểm, học sinh kí tên trên bảng điểm.

          3. Tổ chức cho học sinh khối 4 thi (số học sinh dự thi 16)

- 13h15 phút học sinh khối 4 vào phòng thi, giám thị hướng dẫn học sinh chuẩn bị. 

- 13h20 phút giám sát  nhận mã số thi và về phòng thi; giám thị kiểm tra ID của học sinh trên mạng với ID trong danh sách đăng kí dự thi.

- 13h25 phút học sinh nhập mã số dự thi.

- 13h30 phút học sinh bắt đầu thi.

- 14h00 phút hết giờ thi. Giám thị ghi điểm thi, thời gian làm bài thi của từng học sinh trên màn hình máy tính vào bảng kết quả; học sinh kí tên xác nhận trên bảng điểm.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phát động phong trào học tập, tham gia luyện thi tiếng Anh trên Internet nhằm khuyến khích sự say mê học tập. Đây cũng là sân chơi lành mạnh và bổ ích, phát triển tư duy cho các em học sinh.

  Dưới đây là một vài hình ảnh ghi nhận được từ phòng thi của các em học sinh.

 

Tác giả: thmocbac
chúc mừng năm mới
  • Ba công khai
  • Thông báo

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2015-2016

Phân công chuyên môn năm học 2015-2016

Bảng phân công chuyên môn - năm học 2015-2016
Xem thêm...