• Địa chỉ: Mộc Bắc- Duy Tiên-Hà Nam
  • Email: thmocbacdt@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0979753741
TT Thông tin
1
Họ tên: NGUYỄN THỊ LAN ANH
Vị trí: HIỆU TRƯỞNG
Email: ntlanh70c1mb@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0979753741
2
Họ tên: NGUYỄN THỊ LAN
Vị trí: PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Email: ntlan72c1mb@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01668434757
chúc mừng năm mới
  • Ba công khai
  • Thông báo

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2015-2016

Phân công chuyên môn năm học 2015-2016

Bảng phân công chuyên môn - năm học 2015-2016
Xem thêm...