Bạn cần biết

CÔNG KHAI CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH VÀO LỚP 1

CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018 - 2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM

- Hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 - 2019 gồm các văn bản:

+ Công văn số 939/SGDĐT ngày 12/6/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019.

+ Công văn số 53/GDĐT-GDTH ngày 21/5/2018 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019.

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
Niềm vui ngày khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI BIỂU MẪU 5-6-7-8

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT

Trường Tiểu học Mộc Nam

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016-2017

Biểu mẫu 06 Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xem thêm...