Tin tức/(Trường TH Hòa Mạc)/Tin tức - Sự kiện/
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Vừa qua, vào hồi 13h30’ ngày 27 tháng 9 năm 2019 tại Trường Tiểu học Thị trấn Hòa Mạc tiến hành Hội nghị toàn thể CBCCVCNV năm học 2019- 2020.

I. Đoàn Chủ tịch, Thư ký:

- Đoàn Chủ tịch:

+  Đồng chí: Kiều Thị Mai - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

+  Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch công đoàn

+  Đồng chí: Nghiêm Thị Lương - Tổ trưởng tổ 2,3

- Thư ký Hội nghị:

+  Đồng chí: Lê Thị Hiền - Ghi Nghị quyết

+  Đồng chí: Nghiêm Thị Phượng - Ghi Biên bản

II. Thành phần dự Hội nghị:

     - Đại biểu triệu tập:

     Tổng số CBCCVCNV trong đơn vị: 30 đồng chí

+ Số CBCCVCNV có mặt: 28 đồng chí

+ Số CBCCVCNV vắng mặt: 02 đồng chí ( Đ/c Vũ Thị Mai Hương; đ/c Hà Thị Thu)

III. Hội nghị đã nghe các báo cáo:

1. Đ/c Kiều Thị Mai - Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm học 2019-2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019- 2020.

2. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền - Thông qua báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020.

3. Đ/c  Hoàng Thị Kim Thu - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019- 2020.

4. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền - Thông qua báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết HNCBCCVC và ý kiến chỉ đạo kết luận của lãnh đạo tại HNCBCCVC năm học 2018- 2019.

5. Đ/c Trịnh Thị Thanh Hà - Thông qua báo cáo thu, chi tài chính cơ quan năm học 2018- 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2019- 2020.

6. Đ/c Phạm Thị Luyến -  Thông qua báo cáo thu, chi quỹ công đoàn năm học 2018- 2020.

7. Đ/c Kiều Thị Mai - Thông qua Quy chế hoạt động của cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ.

8.  Chủ trì Hội nghị tiếp thu ý kiến, giải đáp thắc mắc của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị

9. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền - Thông qua bản cam kết trách nhiệm giữa thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn.

IV. Phần thảo luận và các ý kiến, kiến nghị của CBCCVCNV.

- Nêu các ý kiến đóng góp

1. Đ/ c Nghiêm Thị Phượng: Giáo viên với việc tiếp cận đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới.

2. Đ/c Nguyễn Hồng Cúc: Nâng cao chất lượng đầu ra cho học sinh lớp 5.

3. Đ/c Trần Thu Thu: Nâng cao chất lượng Câu lạc bộ Tiếng Anh.

4. Đ/c Phan Thị Quyên: Đẩy mạng các hoạt động Đội trong nhà trường.

V. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền - Phát động phong trào thi đua năm học 2019- 2020

VI. Đ/c Lê Thị Hiền.(thư ký): Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

VII. Biểu quyết thông qua Nghị quyết:

28/28 biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2019- 2020 đạt100%

IX.   Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền tổng kết bế mạc Hội nghị.

         Hội nghị kết thúc hồi 16 giờ 30  phút cùng ngày.

Một số hình ảnh của Hội nghị: 

Tác giả: thhoamac
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
Niềm vui ngày khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI BIỂU MẪU 5-6-7-8

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT

Trường Tiểu học Mộc Nam

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016-2017

Biểu mẫu 06 Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xem thêm...