Tin tức/(Trường TH Hòa Mạc)/Tin tức - Sự kiện/
VỆ SINH MÔI TRƯỜNG- TRƯỜNG TIỂU HỌC TT HÒA MẠC

      Môi trường là tập hợp tất cả các điều kiện, hiện tượng tự nhiên như: Đất, nước, không khí, thế giới động vật và thực vật. Môi trường có mối quan hệ mật thiết qua lại với sức khoẻ con người. Khi môi trường bị ô nhiễm sẽ làm cho ô nhiễm nguồn nước, không khí, thực phẩm và các ô nhiễm khác sẽ làm ảnh hưởng cho lao động, sản xuất, đời sống và sức khoẻ con người.

      Con người sẽ không có sức khoẻ và hạnh phúc nếu thiếu nước sạch và môi trường không tốt. Vì vậy bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống của mọi người, vậy mỗi người chúng ta cần có ý thức, góp phần chung tay xây dựng một môi trường Xanh – Sạch – Đẹp, văn minh. Nhằm huy động sức mạnh của cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường, Trường Tiểu học TT Hòa Mạc trong nhiều năm qua phong trào này đã được đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhiệt tình hưởng ứng và duy trì thường xuyên trên tinh thần “Tự giác, tự quản và tự nguyện”.

        Sau đây là hình ảnh vệ sinh môi trường của nhà trường: