Tin tức/(Trường TH Hòa Mạc)/Hoạt động đội/
Hội thi 'Nghi thức đội TNTP Hồ Chí Minh năm học 2015-2016'

       Căn cứ Kế hoạch số 04 KH/HĐĐ ngày 20/1/2016 của Hội đồng đội huyện Duy Tiên về việc tổ chức Hội thi “Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh năm học 2015-2016”, thể lệ Hội thi nghi thức đội TNTP Hồ Chí Minh năm học 2015-2016. Những đội viên TNTP Hồ Chí Minh Cụm 2 tham gia hội thi với 34 em và đạt được giải Nhất của hội thi.

     

 

Tác giả: thhoamac
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
Niềm vui ngày khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI BIỂU MẪU 5-6-7-8

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT

Trường Tiểu học Mộc Nam

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016-2017

Biểu mẫu 06 Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xem thêm...