Tin tức/(Trường TH Hòa Mạc)/Tin tức - Sự kiện/
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

    Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, công bằng, văn minh, Đảng lấy Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn. Đảng Cộng Sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên và năng lực lãnh đạo.

    Trong thời gian công tác tại trường, đồng chí Phạm Thị Thúy Hoa là đoàn viên ưu tú, luôn chấp hành tốt mọi nội quy, quy định của trường, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, tích cực tham gia các phong trào hoạt động của trường và đoàn kết bạn bè, đồng nghiệp. Đồng chí Hoa đã tham gia và hoàn thành lớp học bồi dưỡng nhận thức Đảng.

    Ngày 4/11/2017, Chi bộ Trường Tiểu học Thị trấn Hòa Mạc tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho đồng chí Phạm Thị Thúy Hoa sinh ngày 01/9/1988

    Đến tham dự lễ kết nạp có đồng chí Phạm Thị Liên- Đảng ủy viên TT Hòa Mạc, phía nhà trường có đồng chí Kiều Thị Mai- Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường cùng với 18/18 đảng viên trong chi bộ.

    Mở đầu là lễ chào cờ và hát Quốc ca, Quốc tế ca nghiêm trang, sau đó đồng chí Kiều Thị Mai- Bí thư chi bộ đọc Quyết định kết nạp Đảng viên và trao Quyết định, đồng chí Hoa đứng quay mặt vào cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Hồ Chí Minh đọc lời tuyên thệ.

 

 

    Kết thúc buổi lễ là chào cờ hát Quốc ca, Quốc tế ca và lời đề nghị, động viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của đồng chí Bí thư, phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Mai tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đồng chí Hoa trong thời gian dự bị để công nhận đảng viên chính thức.

Tác giả: TH HÒA MẠC
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
Niềm vui ngày khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI BIỂU MẪU 5-6-7-8

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT

Trường Tiểu học Mộc Nam

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016-2017

Biểu mẫu 06 Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xem thêm...