Tin tức/(Trường TH Mộc Nam)/Kế hoạch/
KẾ HOACH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN DUY TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG TH MỘC NAM

    Số :   KH/THMN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                   Mộc Nam, ngày 02 tháng 02  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Cô-rô-na năm 2020

Thực hiện Công văn số 260/BGD&ĐT ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc  hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Cô-rô-na gây ra trong trường học.

Thực hiện Công văn số 67/SGD&ĐT ngày 31/01/2020 của Sở  Giáo dục và Đào tạo về việc  hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Cô-rô-na gây ra trong trường học.

Trường tiểu học Mộc Nam xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Cô-rô-na gây ra trong trường học như sau.

 I. MỤC TIÊU CHUNG

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe  học sinh, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe học sinh, giáo viên,  cán bộ, nhân viên nhà trường, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi nghờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học.

2. Phối hợp với ngành y tế xa xây dựng chương trình hành động, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên và cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na và dịch bệnh mùa đông xuân.

3. Triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại nhà trường, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh học đường, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.

III. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

- 100% học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên, cha mẹ học sinh được truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô- rô-na và dịch bệnh mùa đông xuân.

- 100%  học sinh, cán bộ,  giáo viên, nhân viên trong các nhà trường được theo dõi, quản lý về sức khỏe.

- Phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân trong nhà trường.

IV. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na và dịch bệnh mùa đông xuân trong các cơ sở giáo dục

a) Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Công văn số 79-CV/TW, Chỉ thị số 05/CT-TTg, Công văn số 1696/TTg-KGVX và Kế hoạch của Ngành để cán bộ quản lý,giáo viên, học sinh nắm vững tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô- rô-na và dịch bệnh mùa đông xuân.

b) Đa dạng hóa hình thức truyền thông thông qua các phương tiện thông tin.Tuyên truyền cho học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh; đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người.

c) Hướng dẫn học sinh, nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

2. Tổ chức, chỉ đạo điều hành

a) Củng cố, duy trì hoạt động Ban Chỉ đạo y tế trường học (YTTH) , Ban chăm sóc sức khỏe học sinh để nâng cao chất lượng, hiệu quả và chủ động trong phòng chống dịch bệnh, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống và ứng phó khi dịch bệnh xảy ra tại địa phương, trong nhà trường.

b) Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của nhà trường do Hiệu trưởng làm Trưởng ban.

c) Củng cố và kiện toàn hệ thống y tế trường học về các tiêu chuẩn, quy định về nhân lực, trang thiết bị, thuốc thiết yếu, phòng y tế của nhà  trường phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, nhà trường.

đ) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động y tế trường học, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường các hoạt động chữ thập đỏ trong trường học đảm bảo thích ứng với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.

g) Theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên  cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở… kịp thời bào với y tế các cấp.

h) Xây dựng phương án xử trí các tình huống diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na và dịch bệnh mùa đông xuân có thể xảy ra trong nhà trường.

Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh trong trường học.

- Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, giáo  viên và học sinh trong nhà trường, phối hợp với y tế xã triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong trường học ;

- Phối hợp chặt chẽ với Y tế các cấp và các ban ngành có liên quan theo dõi tình hình dịch bệnh.

- Xây dựng thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch trong trường học. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, nhà giáo, học sinh không hoang mang lo lắng;.

Tình huống 2: Xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập vào trường học

- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do chủng mới vi rút Cô-rô-na gây ra;

- Phối hợp với ngành Y tế xã  triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc;

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, nhà giáo, học sinh không hoang mang lo lắng; phối hợp với ngành Y tế các cấp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh;

- Thực hiện báo cáo theo quy định.

Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong trường học

- Phối hợp với ngành Y tế khoanh vùng ổ dịch và cho học sinh nghỉ học, hạn chế đi lại khi cần thiết, phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ cán bộ, nhân viên, nhà giáo và học sinh, sinh viên trong cơ sở giáo dục có ổ dịch;

- Báo cáo tình hình diễn biến của dịch thường xuyên lên các cơ quan quản lý.

- Phối hợp với ngành Y tế giám sát các ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do chủng mới vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường.

- Phối hợp với ngành Y tế triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc;

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp có nguy cơ, thông tin để cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên không hoang mang lo lang; phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh;

- Thực hiện báo cáo hàng ngày, đột xuất tình hình dịch bệnh về cấp trên để có phương án xử lý.

Trên đây là kế hoạch về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Cô-rô-na trong Trường tiểu học Mộc Nam ./.

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG   

 

 

                                                                                                                           Đỗ Thị Thu

Tác giả: thmocnam
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
Niềm vui ngày khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI BIỂU MẪU 5-6-7-8

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT

Trường Tiểu học Mộc Nam

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016-2017

Biểu mẫu 06 Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xem thêm...