Tin tức/(Trường TH Mộc Nam)/Trao đổi KN - PPDH/
HỘI GIẢNG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017 -2018

ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC HỘI THI

GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TIỂU HỌC TẠI  TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM

Năm học 2017 - 2018

        1. Công tác chỉ đạo, tổ chức hội thi:

Căn cứ vào Thông tư số 21/2010/TT-BGD&ĐT Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông;

Căn cứ vào Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của Trường Tiểu học Mộc Nam;

Trường Tiểu học Mộc Nam đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017- 2018; ra quyết định thành lập ban tổ chức, Ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Tổ chức cho tất cả giáo viên dạy các môn Toán, tiếng Việt, Tiếng Anh đăng ký hội thi GVG cấp trường.

 Mỗi giáo viên dự thi tham dự 3 phần: SKKN, làm bài kiểm tra năng lực (Kiểm tra viết : 60 phút) và giảng dạy 2 tiết : 01 tiết bốc thăm, 01 tiết tự chọn.

   2. Kết quả và đánh giá hội thi:

      + Kết quả:

            Tổng số GV dự thi: 11                  Số tiết Giỏi : 22              Số tiết Khá: 0

            Đạt GVG cấp trường: 11/11 = 100%

            Chưa đạt GVG cấp trường: 0=0%

  Căn cứ vào kết quả Hội thi GVG cấp trường, Ban tổ chức lựa chọn GVG cấp trường xuất sắc tham gia Hội thi GVG cấp huyện gồm 2 đ/c dạy môn Tiếng Anh có tên sau:

                       1. Lưu Ngọc Hải - GV dạy Tiếng Anh 4,5

                       2. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - GV dạy Tiếng Anh lớp 5  

         + Đánh giá chung hội giảng cấp trường:

* Sáng kiến KN: Tất cả giáo viên đều có sáng kiến kinh nghiệm để ban giám khảo chấm theo đúng kế hoạch, sáng kiến viết về chuyên môn các môn học đúng mẫu quy định và 11/11= 100% sáng kiến dự thi đạt từ điểm 6 trở lên theo đúng yêu cầu.

* Bài kiểm tra năng lực: Nhà trường đã tổ chức cho giáo viên viết bài năng lực về cách đánh giá, nhận xét học sinh theo thông tư 22/2016 và 1 câu hỏi xử lí tình huống. Qua việc chấm các bài viết của giáo viên đăng kí dự thi, Ban giám khảo đánh giá giáo viên đã nắm vững cách đánh giá, nhận xét học sinh thường xuyên cũng như định kì và csos cách xử lí tình huống ha và hợ lí. 11/11 = 100% giáo viên đạt điểm 8 trở lên bài kiểm tra năng lực.

* Tiết dạy: Nhà trường đánh giá giáo viên chuẩn bị tốt các tiết dạy, dạy đúng quy trình của các tiết dạy. Đảm bảo kiến thức cơ bản, chính xác. Nội dung dạy học phù hợp với các đối tượng.

- Giáo viên, HS nhịp nhàng. Các tiết dạy đảm bảo đúng PP, học sinh học tập tích cực chủ động. Đánh giá nhận xét HS theo đúng TT22.

- Đối với  mô hình VNEN lớp 2,3,4:  Dạy đúng mô hình VNEN, phối hợp GV-HS nhịp nhàng, tổ chức hoạt động nhóm có hiệu quả.

- Kĩ năng sư phạm: Dạy đúng đặc trưng bộ môn, loại bài. Vận dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của HS. Sử dụng đồ dùng dạy học phù hợp. Xử lí các tình huống sư phạm hợp lí. Lời giảng mạch lạc, rõ ràng. Các tiết dạy ứng dụng CNTT có hiệu quả, việc trình chiếu thành thạo.

- Thái độ: Tác phong sư phạm chuẩn mực, GV nhẹ nhàng. Kịp thời giúp đỡ và chia sẻ với học sinh.

-  Hiệu quả: Học sinh tích cực chủ động tiếp thu bài.

+ Đánh giá chung cấp huyện:

Tham gia hội giảng cấp huyện: 02 giáo viên môn Tiếng Anh lớp 4,5.

* Sáng kiến KN: 2 giáo viên đều có sáng kiến kinh nghiệm để ban giám khảo chấm theo đúng kế hoạch, sáng kiến viết về chuyên môn Tiếng Anh đúng mẫu quy định và 2/2= 100% sáng kiến dự thi đạt từ điểm 6 trở lên theo đúng yêu cầu.

* Bài kiểm tra năng lực: Bài kiểm tra  năng lực về Thông tư số 21/2010/TT-BGD&ĐT Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và xử lí tình huống sư phạm. Kết quả 2/2 = 100% giáo viên đạt điểm 8 trở lên bài kiểm tra năng lực.

* Tiết dạy: Giáo viên chuẩn bị tốt ĐDDH. Đảm bảo kiến thức cơ bản, chính xác. Nội dung dạy học phù hợp với các đối tượng.

- Kĩ năng sư phạm: Vận dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của HS. Sử dụng đồ dùng dạy học phù hợp. Xử lí các tình huống sư phạm hợp lí. Cả 2 giáo viên đạt giải Khuyến khích thi GVG cấp huyện. Xếp chung hội giảng: 9/20 trường.

Sau đây là một số hình ảnh của hội thi GVG các cấp.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trường Tiểu học Mộc Nam đang dạy tiết Tiếng Anh

Cô Giáo Tạ Thị Hồng Thường - Trường Tiểu học Mộc Bắc

Cô giáo Quyên - Trường Tiểu học Trác Văn

Cô giáo Mến Thương - trường Tiểu học Chuyên Ngoại

Tác giả: thmocnam
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
Niềm vui ngày khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI BIỂU MẪU 5-6-7-8

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT

Trường Tiểu học Mộc Nam

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016-2017

Biểu mẫu 06 Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xem thêm...