Tin tức/(Trường TH Mộc Nam)/Kế hoạch/
Kế hoạch năm học 2014 - 2015

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH MỘC NAM                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                          Mộc Nam, ngày 15 tháng 9 năm 2014

 

 

                KẾ HOẠCH NĂM HỌC

                 NĂM HỌC 2014- 2015


                                     

   PHẦN THỨ NHẤT

     ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

                  THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013 – 2014

 Căn cứ vào Chỉ thị năm học số 3004- BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 – 2014;

 Căn cứ công văn số 5478/ BGD&ĐT- GDTH ngày 08 tháng 8năm 2013 của Bộ trưởng Bộ giáo dục  và đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục Tiểu học.

 Căn cứ Chỉ thị số 12- CT/ UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm npn, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014;

 Căn cứ công văn số 1280/ GD&ĐT- GDTH ngày 4 tháng 9 năm 2013 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với giáo dục Tiểu học.

 

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Chính quyền các cấp. Trường tiểu học Mộc Nam đã phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm học 2013 -2014 với kết quả như sau:

 

I.NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐƯỢC:

 

1-Công tác phát triển phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi:

Năm học 2013- 2014,Trường tiểu học Mộc Nam có 10 lớp học với tổng số 254 học sinh. Nhà trường đã làm tốt công tác duy trì sĩ số, không có học sinh bỏ học. Có biện pháp tích cực dạy học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh khuyết tật học hoà nhập. Chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi được nâng lên.

 Kết quả:- Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt: 62 / 62  = 100%.

              - Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỷ lệ:  48/48  = 100%.

              - Công tác phổ cập được Phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên xếp loại tốt. Mộc Nam tiếp tục được công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2.

2. Triển khai thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

- 100% cán bộ giáo viên nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh,  trung thực, có lề lối làm việc khoa học… Tích cực học tập tu dưỡng rèn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; sáng tạo trong các hoạt động sư phạm. Đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo dục học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng nâng cao hiệu quả giờ dạy. 18/18 giáo viên soạn giáo án trên máy vi tính, mỗi tháng có 5 tiết dạy bằng giáo án điện tử.

- Vận dụng sáng tạo trong việc thực hiện các nội dung phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” phù hợp với cấp học và tình hình thực tế của nhà trường và địa phương. Chất lượng phong trào có hiệu quả cao hơn năm học trước.

3.Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

a /Đạo đức.

Nhà trường đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình môn đạo đức ở tất cả các khối lớp. Tổ chức tốt hoạt động ngoại khoá, hoạt động Đội, sao. Phối kết hợp chặt chẽ  ba môi trường giáo dục: nhà trường, gia đình và xã hội. Chất lượng đạo đức được nâng cao rõ rệt, học sinh ngoan, chấp hành tốt kỉ cương nền nếp trường lớp. Không có học sinh vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội.

Kết quả xếp loại hạnh kiểm:

Thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ học sinh tiểu học: 254 /254 = 100%

b/Trí dục.

Kết quả xếp loại giáo dục trung bình 5 khối  lớp như sau:

 

 

 

             

                  

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

   SL

104

98

46

3

    %

41,3

38,2

18,5

0,8

 

 

* 49/ 49 = 100% HS lớp 5 được công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học.

* Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt: 251/254=98,8%

* Có 21 em đạt giải học sinh giỏi cấp huyện các môn, 4 em đạt giải cấp tỉnh

c/ Văn thể mĩ:

- Thực hiện dạy đúng, đủ, có chất lượng các môn nghệ thuật, thể dục.

-  Tổ chức và duy trì tốt hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, múa hát tập thể, các trò chơi dân gian, múa hát dân ca.

- Học sinh thực hiện tốt yêu cầu vệ sinh bản thân, giữ gìn sức khoẻ, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

- Trường lớp luôn đảm bảo: Xanh, sạch, đẹp, an toàn.

- Thi HSG thể dục thể thao có 1 học sinh đạt giải nhất cấp huyện.

4. Chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp

 - Tổ chức các hoạt động tìm hiểu, chăm sóc các di tích lịch sử văn hoá cách mạng của địa phương;

- Thi tiếng hát dân ca cấp trường. - Thi chi huy chi Đội giỏi cấp trường.

 - Tổ chức các  hoạt động vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây xanh, cây hoa, xây dựng công trình măng non.

- Thi kể chuyện và giới thiệu sách 2 lần/ năm.

Các hoạt động ngoài giờ lên lớp đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, học sinh thêm mến yêu trường lớp.

5.Công tác quản lý.

- Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn văn bản quy định của Đảng, Nhà nước, của ngành.

- Đổi mới công tác quản lý đảm bảo toàn diện - chặt chẽ - khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục. Chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành đạt hiệu quả cao. Đẩy mạnh các hoạt động của phong trào thi đua“ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Làm tốt công tác kiểm tra. Trong năm học có 7/19 giáo viên được kiểm tra hoạt động sư phạm, đạt 100% kế hoạch. Kiểm tra hành chính 12 chuyên đề.

- Kỷ cương, nền nếp trường học lớp học đảm bảo tốt.

- Đẩy mạnh hoạt động thư viện trường học tiên tiến.

- Thực hiện nghiêm túc những quy định về thu, chi đúng nguyên tắc tài chính.

- Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo kịp thời đúng quy định – xếp loại A.

- Làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

- Tích cực tham mưu cho Đảng chính quyền địa phương, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục; huy động sự ủng hộ đóng góp của cha mẹ học sinh theo quy chế dân chủ để tu bổ cơ sở vật chất trường học, tổ chức các hoạt động giáo dục, tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày.

- Chỉ đạo thực hiện tốt các bước về kiểm định chất lượng giáo dục và được đoàn đáh giá ngoài công nhận đạt mức độ 3.

II. NHỮNG HẠN CHẾ

- Chất lượng sử dụng và tự làm  đồ dùng dạy học hiệu quả chưa cao, một số sáng kiến kinh nghiệm còn hình thức hiệu quả áp dụng còn hạn chế.

 - Số lượng và chất lượng học sinh giỏi các cấp chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

III . ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm học 2013 -2014, Trường Tiểu học Mộc Nam đã hoàn thành tương đối tốt kế hoạch đề ra. Được công nhận là " Tập thể lao động Xuất sắc".

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2014 - 2015

                                                                             NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

 

 Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học 2010;

 

 Căn cứ vào Chỉ thị năm học số 3008- BGD&ĐT ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014 – 2015;

Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014 – 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

 Căn cứ công văn số  / GD&ĐT- GDTH ngày  tháng   năm 2014 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 đối với giáo dục Tiểu học.

Căn cứ Kế hoạch của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 đối với giáo dục Tiểu học.

 Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 tình hình thực tế của nhà trường và địa phương, trường Tiểu học Mộc Nam xây dựng kế hoạch năm học 2014-2015 với các nội dung như sau:

 

 

 

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

*Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của phòng GD&ĐT Duy Tiên; của Đảng uỷ- HĐND - UBND xã, sự phối kết hợp chặt chẽ của các tổ chức ban ngành, các đoàn thể  trong xã.

- Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đoàn kết, nhiệt tình trách nhiệm trong giảng dạy và công tác.

- Học sinh ngoan ngoãn, chăm học, có nền nếp tốt, yêu mến trường lớp.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được hoàn thiện hơn, đáp ứng được yêu cầu dạy và học.

- Cha mẹ học sinh tích cực chăm lo, động viên, tạo nhiều điều kiện cho con em học tập tốt.

- Các hoạt động chuyên môn và giáo dục học sinh có nền nếp tốt.

2/Khó khăn

Đội ngũ giáo viên giáo viên trẻ, kinh nghiệm giảng dạy và giáo dục học sinh còn hạn chế. Giáo viên hợp đồng chiếm tỷ lệ cao, lương thấp đời sống còn gặp nhiều khó khăn.

Cha mẹ một số học sinh đi làm ăn xa nên hạn chế quan tâm đến việc học tập của con cái. Đời sống của nhân dân trong xã còn gặp nhiều khó khăn.

NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 - 2015

 

 

A. NHIỆM VỤ CHUNG

Năm học 2014 – 2015 là năm học thực hiện Nghị quyết số 29 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (Khoá XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp,  Trường Tiểu học Mộc Nam tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

 Tiếp tục chỉ đạo và quản lý việc tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; và định hướng phát triển năng lực học sinh;  điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học; tăng cường đạo đức, giáo dục kỹ năng sống; chỉ đạo triển khai mô hình trường tiểu học mới; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, phương pháp học, kiểm tra và đánh giá học sinh; triển khai thực hiện tốt phương pháp “ Bàn tay nặn bột”;  tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; áp dụng dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - công nghệ giáo dục. Tiếp tục triển khai dạy học ngoại ngữ tiếng Anh theo chương trình mới 4 tiết /tuần cho 100% học sinh lớp 3,4,5 và tổ chức dạy thêm tiếng Anh tăng cường( pho nic) cho học sinh khối 1,2. Duy trì, củng cố  và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2. Đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 sau 5 năm và tổ chức dạy 2 buổi/ ngày.

    Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo; xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I/ PHÁT HUY HIỆU QUẢ, TIẾP TỤC THỰC HIỆN NỘI DUNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ  PHONG TRÀO THI  ĐUA.

*Chỉ Tiêu:

- 100% cán bộ giáo viên nhân viên không vi phạm đạo đức nhà giáo.

- 100% học sinh được  giáo dục đạo đức, kỹ năng sống.

- 100% học sinh được chơi các trò chơi dân gian, tham gia hoạt động ngoài giờ lên lớp, thể thao, văn hoá, thực hiện đồng phục theo quy định.

- Giữ vững và nâng cao chất lượng phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” , xếp loại: loại Tốt.

 * Biện pháp:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Mimh”, Chỉ thị số 33/ 2006/ CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục gắn với cuộc vận động “ Hai không” với 4 nội dung , cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

+Thực hiện tốt quy định về đạo đức nhà giáo. Coi trọng rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, nhân cách nhà giáo; tạo cơ hội động viên, khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật, và đạo đức nhà giáo.

+ Nâng cao chất lượng dạy học, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém; không để học sinh ngồi sai lớp; không có học sinh bỏ học vì học yếu; Tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi. Đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua của giáo viên, của các lớp, của các tổ chuyên môn.

- Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 5 nội dung của phong trào được trở thành  hoạt động thường xuyên hằng ngày, đảm bảo chất lượng cao hơn năm học trước:

+ Tiếp tục hướng dẫn các lớp đưa các nội dung giáo dục văn hoá, truyền thống thông qua các trò chơi dân gian, múa hát các bài hát dân ca, các hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, tìm hiểu về di tích văn hoá đền Lảnh Giang, ...vận dụng vào thực tế tình hình của từng lớp, của nhà trường để chọn ra các nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động cho phù hợp, hiệu quả thiết thực.

+ Giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục. Xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Phối hợp nhà trường, gia đình và cộng đồng trong việc giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh. Các lớp tự đánh giá việc thực hiện 5 nội dung học sinh tích cực của phong trào. Yêu cầu học sinh mặc đồng phục vào các ngày thứ 2,4,6 trong tuần.

+ Tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới cả phần lễ, phần hội trang trọng gọn nhẹ, vui tươi tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới. Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học.

+ Tổ chức " Tuần làm quen" đầu năm học mới đối với học sinh lớp 1 nhăm giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập mới và cảm thấy vui thích khi được đi học.

+ Tổ chức tốt tháng khuyến học ở nhà trường, địa phương: Tổ chức tốt lễ tuyên dương khen thưởng học sinh đạt giải học sinh giỏi các cấp; trao học bổng, quyên góp sách, vở, quần áo, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn;

+ Đẩy mạnh phong trào xây dựng trường lớp xanh, sạch đẹp, an toàn.

 II/  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GDTH ĐÚNG ĐỘ TUỔI

ơ

1/ Quy mô phát triển trường lớp

 

 

Khối

Kế hoạch

Thực hiện

Lớp

HS

Lớp

HS

1

2

40

2

43

2

2

45

2

48

3

2

48

2

48

4

2

40

2

38

5

2

55

2

57

Cộng

10

228

10

234

 

2/ Củng cố thành tựu phổ cập GDTH chống mù chữ, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuối mức độ 3.

* Chỉ tiêu.

 - Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 40/ 40 = 100%.

 - Trẻ 11 tuổi hoàn thành CTTH: 57/ 57 =100%.

 - Không có học sinh bỏ học dở chừng.

 - Hồ sơ phổ cập đảm bảo tính pháp lý, khoa học, đầy đủ, rõ ràng, sạch sẽ, đúng quy định. Giữ vững và nâng cao chất lượng PCGDTHĐĐT mức độ 2. Tiếp tục được công nhận phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 3.

* Biện pháp

- Kiện toàn và duy trì tốt hoạt động  của ban chỉ đạo phổ cập xã, làm tốt công tác tuyên truyền về Luật giáo dục, Luật chăm sóc bảo vệ và giáo dục trẻ em; NĐ số 20  ngày 24/3/2014 của Chính phủ về PCGDXMC

- Làm tốt công tác điều tra vào đầu tháng 8/2014. Rà soát trẻ em trong độ tuổi và trình độ của đối tượng phải phổ cập. Xây dựng kế hoạch báo cáo kịp thời, vận động học sinh ra lớp. Phối kết hợp với trường Mầm non, THCS thực hiện điều tra từ 0-60 tuổi và lên thống kê  bằng hệ thống thông tin điện tử, phần mềm quản lý PCGDXMC trong tháng 9/2014.

- Theo dõi chặt chẽ sĩ số học sinh hàng ngày, kịp thời phát hiện học sinh nghỉ học, bỏ học, quản lý chặt chẽ học sinh trong thời gian học tập ở trường.

- Dạy tốt các môn học bắt buộc và môn tự chọn Tiếng Anh, Tin học;  tổ chức tốt kế hoạch dạy 2 buổi/ ngày. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để đảm bảo chất lượng phổ cập đúng độ tuổi vững chắc.

- Thường xuyên cập nhật, tu bổ hồ sơ; thực hiện quản lý số liệu trên phần mềm phổ cập.

- Đưa các chỉ tiêu công tác phổ cập vào xếp loại thi đua giáo viên.

- Quan tâm kèm cặp học sinh khuyết tật học hoà nhập, học sinh học yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trẻ khuyết tật, trẻ em mồ côi,... được đến trường học tập và đạt trình độ phổ cập giáo dục tiểu học.

- Phối kết hợp chặt chẽ ba môi trường giáo dục: gia đình, nhà trường và xã hội.

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật.

* Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn: ( 4 em hộ gia đình nghèo, 17 em hộ gia đình cận nghèo, 01 em mồ côi cả cha và mẹ) nhà trường cùng với các đoàn thể chính trị, xã hội tạo điều kiện về vật chất, tinh thần để các em đến trường học tập đều đặn không học bỏ nhiều buổi, đảm bảo yêu cầu về chất lượng học tập.

* Đối với trẻ khuyết tật: ( Khuyết tật học hoà nhập:4 em) Tuỳ thuộc vào khả năng của từng em nhà trường huy động các nguồn lực, cùng với gia đình tạo điều kiện thuận lợi để các em đến trường cùng học với các bạn. Đánh giá học sinh khuyết tật học hoà nhập theo quy định của Bộ GD&ĐT ban hành theo Quyết định số 23/2006/ QĐ- BGD& ĐT

III / NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN.

1. Chất lượng giáo dục đạo đức:

*Chỉ tiêu:

Đối với CBGVNV: 100% không vi phạm đạo đức nhà giáo, không tiêu cực trong tổ chức kiểm tra, thi cử và bệnh thành tích.

Đối với học sinh:

- 100% học sinh được đánh giá mức độ Đạt về sự hình thành và phát triển 4 phẩm chất của học sinh tiểu học.

- Có 85 => 90% trở lên đội viên đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”.

- 100% học sinh lớp 3 được kết nạp vào Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Không có học sinh mắc các tệ nạn xã hội.

- 100% đội viên thực hiện tốt chủ đề năm học, 5 chương trình hoạt động của Đội.

*Biện pháp:

- Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chủ Tịch. Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung.

Tiếp tục duy trì  nền nếp, kỷ cương trường lớp  thông qua việc học tập và thực hiện nội quy trường lớp, Điều lệ trường Tiểu học và các tiết dạy trong chương trình các môn học.

- Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, truyền thống dân tộc, quê hương đất nước qua việc tổ chức tốt các ngày kỉ niệm lớn của đất nước, của địa phương.

- Tổ chức tốt các đợt thi đua gối sóng trong suốt năm học theo chủ đề hàng tháng. Nâng cao chất lượng hoạt động các ngày cao điểm, tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường, giữa các tập thể, giữa các cá nhân với các cá nhân.

 - Nâng cao chất lượng thực hiện 5 chương trình hoạt động Đôị, Sao và phong trào thiếu nhi trường học. Triển khai cho học sinh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động:  Thiếu niên Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Kiện toàn và duy trì hoạt động của đội cờ đỏ, lớp trực tuần, nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp, chất lượng chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp cuối tuần. Đánh giá xếp loại nền nếp các lớp hàng tuần, hàng tháng, hàng kì.

- Tuyên truyền, giáo dục chấp hành nghiêm luật giao thông, tham gia vệ sinh môi trường, phòng tránh các tệ nạn xã hội.

- Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị nâng cao chất lượng hoạt động ngoaị khoá.

- Phối kết hợp chặt chẽ ba môi trường: Nhà trường, gia đình, xã hội trong việc giáo dục học sinh. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện

2. Chất lượng trí dục:

2.1 Thực hiện kế hoạch giáo dục:

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; căn cứ nhu cầu học tập của học sinh và phụ huynh, nhà trường tiếp tục duy trì tổ chức tốt việc dạy học 2 buổi/ ngày( 10 buổi/tuần) cho 100% học sinh 5 khối lớp.

Nội dung dạy học đảm bảo thực hiện đúng đủ chương trình và sách cho mỗi lớp theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tổ chức dạy 2 buổi/ngày đảm bảo thực hành vận dụng kiến thức đã học và tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương, học sinh tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập ngay trên lớp ( Không giao bài tập về nhà cho học sinh), bồi dưỡng học sinh giỏi học sinh năng khiếu, dạy các môn tự chọn, tổ chức các hoạt động giáo dực ngoài giờ lên lớp, các câu lạc bộ.... Các nội dung học tập được tổ chức linh hoạt phù hợp nhu cầu và khả năng của học sinh.

Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ( tối đa 7 tiết/ ngày) tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tăng cường tập trung củng cố kiến thức, kĩ năng môn Tiếng Việt, môn Toán đạt chuẩn kién thức kĩ năng môn học.

Kinh phí tổ chức dạy học 2 buổi/ngày: động viên sự quan tâm, đầu tư, đóng góp của phụ huynh học sinh, cộng đồng trên tinh thần các văn bản hướng dẫn của ngành.

2.2 Kế hoạch thời gian năm học:

Thực hiện theo Quyết định số    /QĐ- BGDĐT ngày   tháng   năm 2014 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

2.3 Thực hiện chương trình, sách giáo khoa, thiết bị dạy học:

    a. Chương trình:

    - Tiếp tục tổ chức thực hiện dạy và học chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGD ĐT  ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo; Tài liệu hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học; Công văn số 7975/BGD ĐT- GDTH ngày 10/9/2009 về hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học; Công văn số 5842/BGD ĐT - VP ngày 01/9/2011 về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông. Triển khai thực hiện chương trình Tiếng Việt 1 - công nghệ giáo dục.

Tổ chức thực hiện điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học, các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo vừa sức, phù hợp với học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường.

Thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục ( bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm,biển đảo, an toàn giao thông, quyền và bổn phận trẻ em, phòng chống thương tích, phòng chống tệ nạ xã hội...) vào các môn học và các hoạt động giáo dục đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả, không gây áp lực đối với học sinh.

Tiếp tục thực hiện dạy học môn tự chọn Tin học theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định só 16/2006/ QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Tiếp tục thực hiện dạy học chương trình ngoại ngữ môn Tiếng Anh theo Quyết địng số 1400/ QĐ - TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ cho 100% học sinh lớp 3, 4, 5. Nâng cao chất lượng 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

Triển khai dạy chương trình Tiếng Anh Phonics cho học sinh lớp 1,2.

- Nghiên cứu về mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), tham quan trường điểm Đọi Sơn và xây dựng kế hoạch vận dụng các nội dung phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương.Năm học 2014- 2015 tiến hành trang trí các lớp học theo mô hình VNEN.

- Triển khai thực hiện áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" vào giảng dạy các môn học,tiết học đặc biệt môn học Tự nhiện -xã hội, môn Khoa học.

b. Sách:

Thực hiện dạy và học nội dung các loại sách quy định tối thiểu đối với học sinh mỗi lớp.

Khuyến khích giáo viên, học sinh tích cực sử dụng các loại sách tham khảo, sách nghiệp vụ sẵn có của Thư viện nhà trường vào việc nghiên cức, bổ trợ kiến thức.

c. Thiết bị:

Nhà trường tổ chức rà soát, kiểm tra thực trạng về thiết bị dạy học của từng khối lớp, xây dựng kế hoạch dự trù kinh phí để mua sắm bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành theo Thông tư số 15/2009/TT- BGDĐT ngày 16/7/2009. Đối với môn Tiếng Anh thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5893/BGD ĐT-CSVC ngày 06/9/2011.

Khai thác các nguồn lực để tăng thêm thiết bị hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên xã hội, Tiếng Anh...

Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho viên chức làm công tác TBDH, đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, thu thập, sưu tầm, ... lưu giữ,  phổ biến nhân rộng việc sử dụng trong toàn trường.

       2.4/ Đổi mới công tác chỉ đạo dạy và học:

Chỉ tiêu chất lượng giáo dục:

- 100% học sinh nắm vững yêu cầu cơ bản về chuẩn kiến thức và kĩ năng của các môn học do Bộ GD-ĐT quy định và được đánh  giá thường xuyên đối với tất cả các môn học ở mức độ hoàn thành và đánh giá định kỳ cuối học kỳ I và cuối năm học các môn TV,T,KH-LS và ĐL, Ngoại ngữ, tin học đạt từ điểm 5 trở lên trong đó điểm khá gỏi đạt 75% trở lên.

- 100% học sinh được đánh giá đạt mức độ phát triển năng lực

- Phấn đấu 99 =>100 % học sinh lớp 1,2,3,4,5 đủ điều kiện được xét hoàn thành chương trình lớp học.

- 100% học sinh lớp 5 được công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học.

- 100% học sinh có đủ SGK, vở bài tập các môn học để học tập.( Kể cả các môn tự chọn).

- 100% học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật hoà nhập được giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi tốt để học tập.

- Có đầy đủ thiết bị cần thiết phục vụ cho dạy các môn học và các hoạt động khác trong nhà trường.

          Biện pháp thực hiện đổi mới chất lượng giáo dục.

- Tổ chức thực hiện dạy đúng, đủ, có chất lượng cao nội dung chương trình các môn học và kế hoạch giáo dục ở các lớp theo quy định kèm theo Quyết định số 16/ 2006/ QĐ - BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.

 - Tổ chức các buổi SHCM có hiệu quả, nội dung phong phú, thiết thực. Ban giám hiệu, các tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn tăng cường dự giờ, rút kinh nghiệm giờ dạy cho giáo viên. Tham gia có hiệu quả các buổi SHCM theo cụm, huyện. Đa dạng hoá các hình thức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên trẻ mới ra trường.

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc nền nếp, kỷ cương chuyên môn: soạn bài, kí duyệt giáo án, lên lớp đúng giờ, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập; tích cực tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm. Đẩy mạnh ứng dụng các phương tiện dạy học hiện đại góp phần nâng cao hiệu quả giờ dạy. Áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" và các phương pháp dạy học tích cực khác vào tất các  các tiết học, môn học

- Chỉ đạo giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh theo Thông tư 30/2014- TT-BGD&ĐT ngày 28/8/2014 về việc Quy định đánh giá học sinh tiểu học.Thực hiện đánh giá học sinh theo hướng động viên, khuyến khích, ghi nhận sự tiến bộ của học sinh, giúp học sinh tự tin và vui thích với các hoạt động học tập; chú trọng nhận xét cụ thể của giáo viên về những nội dung học sinh đã đạt và hoàn thành và những nội dung chưa đạt, hoàn thành để có kế hoạch giúp đỡ học sinh kịp thời. .

- Thực hiện tốt các nội dung bàn giao chất lượng lớp dưới với lớp trên. Chỉ đạo tốt việc khảo sát đánh giá chất lượng đầu năm ở các khối lớp để phân loại học sinh. Từ đó điều chỉnh phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng cho phù hợp với từng đối tượng học sinh trong lớp. Tích cực dạy phụ đạo, kèm cặp học sinh yếu, kém.

- Chỉ đạo sử dụng thường xuyên có hiệu quả đồ dùng dạy học. Nghiêm cấm dạy chay ở các khối lớp đối với các môn học có đồ dùng dạy học. Đây cũng là một tiêu chí xếp loại thi đua giáo viên.

- Thực hiện tốt kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, tạo điều kiện cho học sinh tăng cường, củng cố kiến thức, kỹ năng môn Toán, Tiếng Việt, môn Tiếng Anh và rèn kỹ năng sống cho học sinh.

- Nhà trường đánh giá thi đua và xếp loại giáo viên, nhân viên căn cứ vào chất lượng và hiệu quả công việc được giao. Đưa chất lượng hoàn thành công việc vào việc xét nâng bậc lương, bố trí sắp xếp công việc.

- Bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách phục vụ tốt việc giảng dạy và nghiên cứu của giáo viên và học sinh.

- Đối với các môn tự chọn: Yêu cầu giáo viên thực hiện các quy định về soạn giảng, đánh giá học sinh như các bộ môn khác. Đánh giá giáo viên trên căn cứ chất lượng môn học so với bình quân của huyện. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về sách, thiết bị, phòng học...cho việc thực hiện dạy chương trình Tiếng Anh mới 4 tiết/ tuần đối với lớp 3, 4,5. Tu bổ sửa chữa máy vi tính và các điều kiện khác đảm bảo hiệu quả cao các giờ lên lớp môn Tin.

- Khuyến khích giáo viên dạy môn Toán hướng dẫn học sinh tham gia giải toán trên mạng, nhà trường tổ chức cho các em tham gia vòng thi cấp trường nghiêm túc, chọn học sinh tham gia thi vòng cấp huyện đạt giải cao.

2.5 Tổ chức và tham gia các cuộc thi trong năm học:

a) Thi giáo viên giỏi các cấp.

*Chỉ tiêu: 100% Giáo viên tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp trường. Phấn đấu 80% giờ dạy xếp loại giỏi, 20 % giờ dạy xếp loại khá.

- Thi giáo viên giỏi cấp huyện:  phấn đấu có 2 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện các môn do phòng giáo dục tổ chức thi.

- Phấn đấu có 01 giáo viên được chọn tham dự thi cấp Tỉnh đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp Tỉnh.

*Biện pháp:

- Nhà trường tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường trong tháng 10/2014 mỗi giáo viên dự thi 2 tiết ( Đạo đức, TN-XH( lớp 1,2,3) Khoa học ( lớp 4,5)  theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột”

( có  01 tiết dạy sử dụng trình chiếu) đánh giá chính xác kết quả các giờ dạy; chọn cử giáo viên có đủ điều kiện để đăng ký dự thi cấp huyện.

- Làm tốt công tác động viên khuyến khích giáo viên tham gia với ý thức phấn đấu cao, tích cực tập giảng, chuẩn bị tốt các đièu kiện cần thiết cho giờ dạy.

- Nhà trường, tổ chuyên môn tạo giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tham gia Hội thi các cấp đạt kết quả cao.

b) Thi viết chữ đẹp cấp trường:

* Chỉ tiêu:

- Mỗi khối lớp có 5 học sinh dự thi viết chữ đẹp cấp trường.

- Mỗi tổ chuyên môn có 2 giáo viên dự thi viết chữ đẹp cấp trường.

*Biện pháp:

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào:“Giữ vở sạch-Rèn chữ đẹp” ngay từ đầu năm học.

- Giáo viên chủ nhiệm chấm vở của học sinh đánh giá phong trào theo từng tháng, từng học kỳ.

- Nhà trường tổ chức tốt Hội thi viết chữ đẹp cấp trường cho giáo viên, học sinh các lớp tham gia, lựa chọn học sinh và giáo viên viết chữ đẹp cấp trường khen thưởng nhằm động viên khích lệ nâng cao chất lượng phong trào.

- Chỉ đạo việc rèn chữ cho học sinh phải  đảm bảo thường xuyên, liên tục. Đối với giáo viên thực hiện  mỗi tuần có ít nhất 1 bài rèn viết chữ đẹp vào vở riêng. Chú ý rèn luyện tư thế ngồi viết, ý thức rèn chữ đúng đẹp,  giữ vở sạch sẽ, tâm thế bình tĩnh tự tin khi tham gia dự thi.

c/ Bình bầu GVCNG cấp trường :

* Chỉ tiêu:Phấn đấu có 70 % GV được bình bầu GVCNG cấp trường và có 02 GV dự thi GVCNG cấp huyện đạt giải.

* Biện pháp

    Chỉ đạo giáo viên thực hiện đúng TT số 43/2012/TT-BGD&ĐT Ban hành Điều lệ Hội thi GVCNG.

    Nhà trường tổ chức bình bầu nghiêm túc theo đúng TT43, lựa chọn bồi dưỡng cho GV tham Gia Hội thi GVCNG cấp huyện .

    Động viên, khen thưởng kịp thời GV tham gia cấp huyện đạt giải

    Xếp loại GVCNG của nhà trường là một trong tiêu chí thi đua xếp loại GV cuối năm.

d) Giao lưu học sinh giỏi các cấp:

*Chỉ tiêu:

- Khối lớp 5: Giao lưu HSG môn Toán và Tiếng Việt, có 10% (6 em) học sinh tham gia cấp huyện, phấn đấu 4 => 5 em đạt giải. Phấn đấu có 3 em học sinh được tham gia dự thi cấp Tỉnh và có 1=> 2 em đạt giải.

- Khối 3; 4: Có 15% học sinh mỗi khối tham gia giao lưu cấp huyện ( Khối 4: 6 em; Khối 3: 7 em)  phấn đấu có từ 10 => 12 học sinh đạt giải.

- Khối lớp 1;2: Mỗi khối có 20% học sinh tham gia giao lưu cấp trường ( Khối 1: 9 em; Khối 2: 10 em) có 13 đến  15 em đạt điểm 2 môn trên 10 điểm.

- Môn Tiếng Anh: Có số lượng học sinh giỏi lớp 3,4,5 theo quy định của PGD tham gia thi HSG môn Tiếng Anh cấp huyện,tỉnh, phấn đấu có 04 học sinh đạt giải cấp huyện. Có 1 => 2  học sinh lớp 5 tham gia giao lưu học sinh giỏi Tiếng Anh cấp tỉnh có giải, thi hùng biện Tiếng Anh cấp trường và dự thi cấp huyện có 1-2 em đạt giải. Có học sinh tham gia giải Tiếng Anh trên mạng dự thi cấp huyện có 1-2 em đạt giải, có học sinh tham gia cấp tỉnh.

 - Khuyến khích học sinh từ khối 1 đến khối 5 tham gia giải toán trên mạng. phấn đấu có nhiều học sinh vượt qua vòng thi cấp huyện, tỉnh.

*Biện pháp:

- Chỉ đạo các khối lớp thành lập đồng đội HSG; thực hiện sớm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ  tháng 9. Giao chỉ tiêu chất lượng cho từng giáo viên được phân công dạy.

- Trang bị đầy đủ các loại sách phục vụ cho dạy học, tham khảo của giáo viên và học sinh.

- Tổ chức khảo sát chất lượng lựa chọn học sinh tham gia giao lưu cấp Huyện, Tỉnh giúp các em làm quen với cấu trúc đề, rèn tâm thế dự thi tốt.

- Động viên kịp thời sau mỗi lần khảo sát đối với giáo viên và học sinh có kết quả cao.

- Tổ chức cho giáo viên học hỏi kinh nghiệm dạy BDHSG giữa các giáo viên trong trường và với các giáo viên trường bạn.

- Khuyến khích giáo viên dạy môn Toán, môn Tiếng Anh hướng dẫn học sinh tham gia giải toán trên mạng, thi Olympic Tiếng Anh, nhà trường tổ chức cho các em tham gia vòng thi cấp trường nghiêm túc, chọn học sinh tham gia thi vòng cấp huyện đạt giải cao. Đánh giá đúng thực chất khả năng giải toán, học tiếng Anh của từng em để lựa chọn học sinh tham gia thi cấp Huyện, tỉnh.

- Nghiên cứu và tổ chức bồi dưỡng cho HS tham gia chương trình Tin học trẻ.

- Tăng thêm thời gian bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Thể dục... phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Phân công, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho giáo viên dạy bồi dưỡng. Chọn lọc đúng đối tượng học sinh bồi dưỡng và tham gia giao lưu các cấp.

3. Giáo dục văn thể mỹ, lao động:

*Chỉ tiêu:

- Thi văn nghệ, TDTT cấp trường: 100% các lớp tham gia.

- Thi cấp Cụm: xếp thứ 1=>3/ 5 trường, 01 đến 02 học sinh được chọn thi cấp Huyện. Có 1 => 2 em đạt giải  , 1 em đạt giải cờ vua cấp Tỉnh.

- Tổ chức giao lưu tiếng hát dân ca cấp trường.

- 100 % học sinh tham gia Bảo hiểm y tế, 50 % học sinh tham gia Bảo Việt.

- 100% học sinh được khám sức khoẻ định kỳ, có hồ sơ theo dõi thường xuyên. Phòng chống các dịch bệnh, các tệ nạn xã hội.

- Trường lớp đảm bảo yêu cầu: xanh - sạch - đẹp -  an toàn.

*Biện pháp:

- Thực hiện giảng dạy đúng, đủ có chất lượng chương trình môn nghệ thuật, các môn ít giờ khác.

- Tổ chức tốt thi cờ vua, các môn điền kinh cho đồng đội của các lớp. Chọn lọc học sinh ( môn cờ vua) và tăng cường luyện tập cho các em dự thi đấu các cấp đạt kết quả cao.

- Tổ chức cho học sinh chơi các trò chơi dân gian, hát dân ca. Tổ chức tham quan, tìm hiểu về di tích lịch sử ở địa phương. Các hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ, vui chơi, vệ sinh….đảm bảo tạo được không khí vui tươi, lành mạnh, có sức thu hút học sinh tham gia, yêu thích cái đẹp, biết làm đẹp, biết giữ gìn sức khoẻ, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, khơi dạy lòng tự hào về truyền thống dân tộc, lòng yêu quê hương đất nước.

- Thực hiện nghiêm túc quy định đồng phục, trang trí văn phòng, lớp học. Duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động vệ sinh trường lớp, lao động trồng và chăm sóc cây xanh, cây hoa, cây cảnh. Mua sắm thêm dụng cụ văn nghệ, TDTT, dụng cụ vệ sinh phục vụ cho luyện tập,  thi đấu, lao động.

- Xây dựng tủ thuốc chữ thập đỏ, làm tốt công tác tuyên truyền vận động HS tham gia Bảo hiểm y tế, Bảo Việt. Tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh ít nhất 1 lần/ năm.

- Giáo viên, học sinh tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Hưởng ứng các hoạt động phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tổ chức và thực hiện các phong trào An ninh trường học; vệ sinh môi trường; phòng chống các tệ nạn xã hội, làm đẹp cảnh quan trường lớp.

 

IV/  XÂY DỤNG CÁC ĐIỀU KIỆN 

1.Xây dựng chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý.

* Chỉ tiêu:

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cả về trình độ đào tạo và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lí và dạy học.

- 100% giáo viên đạt chuẩn đào tạo, 95%  giáo viên có trình độ trên chuẩn.

- 100% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học loại Xuất sắc và Khá.

- Kết nạp đảng viên mới : 1 => 2 đ/c.

- 70 % giáo viên chủ nhiệm đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường có 01 Gv đạt GVCNG cấp huyện.

- 100% CBGVNV không vi phạm phẩm chất đạo đức, nhân cách nhà giáo. Chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, quy định của ngành.

- Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng: đạt loại Xuất sắc

- 100% cán bộ giáo viên nhận viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, soạn giảng, quản lý học sinh, có Email giao dịch tài liệu, tư liệu giáo dục. Phấn đấu có ít nhất 5 tiết dạy bằng trình chiếu/tháng.

- Nhà trường xây dựng trang Website và thường xuyên đưa những thông tin, nội dung hình ảnh va các hoạt động của nhà trường lên trang Website. Phân công đ/c Hoa dạy môn Tin học, đ/c Lan tổ phó tổ 4,5 cùng HT xây dựng và quản lý trangWebsite

- Bố trí phòng họp trực tuyến có đủ phương tiện hiện đại để tổ chức họp trực tuyến.

- 100% giáo viên cho điểm trên phần mềm quản lý điểm.

- 100% cán bộ giáo viên có SKKN cải tiến, đổi mới phương pháp dạy học ứng dụng thực tế đạt loại Khá, giỏi cấp trường trở lên.

    *Biện pháp:

- Tiếp tục triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về ” Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng”. Chú trọng bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý nhằm nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu giáo dục trong thời kỳ mới.

- Tiếp tục hưởng ứng vào cuộc vận động “ Hai không” với 4 nội dung, cuộc vận động “ Mỗi thày cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt các tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học với các nội dung phấn đấu cụ thể. Có ý thức phấn đấu đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học ở loại Xuất sắc và Khá.

- Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng tích cực tự bồi dưỡng nâng cao năng lực hiệu quả quản lý theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn phó hiệu trưởng. Tổ chức triển khai thực hiện đánh giá Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng đảm bảo khách quan, chính xác. Nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lý và giáo viên.

- Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên theo học các lớp Đại học tại chức ( 1 đ/c HP và 02 GV)

- Tổ chức có hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp trường với những nội dung thiết thực, phù hợp với tình hình thực tể đội ngũ giáo viên của trường. Quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ giáo viên trẻ . Tham gia tích cực các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp cụm, huyện, tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ.

- Tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường và lựa chọn, bồi dưỡng GV tham gia GVCNG cấp huyện có giải. Khuyến khích giáo viên trao đổi kinh nghiệm dạy học, giáo dục học sinh, làm công tác chủ nhiệm lớp, làm đồ dùng dạy học; viết sáng kiến kinh nghiệm vận dụng vào thực tiễn việc dạy học và giáo dục học sinh.

- Thực hiện rèn chữ đẹp, giải toán khó thường xuyên, mỗi tuần có ít nhất 1 bài.

- Tổ chức tốt Hội thi giáo viên giỏi cấp trường, động viên khuyến khích giáo viên tham gia Hội thi  giáo viên giỏi các cấp với ý thức phấn đấu cao đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

2 / Xây dựng trường chuẩn  Quốc gia.

Là một trường  đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào tháng 8/ 2008. Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, địa phương, năm học 2014-2015 trường tiểu học Mộc Nam tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn tiếp tục được công nhận trường đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2 sau 5 năm vào tháng 5/2015. Chỉ tiêu cụ thể cần phấn đấu theo Thông tư số 59/ 2012/TT- BGD&ĐT của Bộ giáo dục và đào tạo ngày 28 tháng 12 năm 2012.

       3/ Tổ chức thi và kiểm tra:

          - Tổ chức tốt  khảo sát chất lượng đầu năm học để phân loại đối tượng học sinh và các lần kiểm tra định kỳ (4 lần/ năm học) cho tất cả các khối lớp.

          - Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường và tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện, tỉnh.

          - Tổ chức bình bầu GVCNG cấp trường dự thi cấp huyện có giải.

          - Thi hùng biện tiếng Anh, giải toán, giải tiếng Anh trên mạng Intenet.

          - Giao lưu học sinh giỏi 2 môn Toán, Tiếng việt, tiếng Anh 2 vòng với khối 3,4 cấp huyện và khối 5 cấp tỉnh.

          - Thi viết và chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp trường, huyện.

          - Thi viết chữ đẹp giáo viên – học sinh cấp trường.

          - Thi tin học trẻ phấn đấu có từ 1-2 em đạt giải.

          - Thi TDTT  cấp trường, tham gia thi TDTT cấp cụm, huyện, tỉnh.

          - Thi tiếng hát dân ca cấp trường.

          - Thi Tổng phụ trách Đội giỏi.

               4/ Công tác quản lý:

* Chỉ tiêu:

- Đổi mới công tác quản lý, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý: quản lý bằng pháp chế, bằng kế hoạch và quản lý bằng thi đua, đảm bảo quản lý toàn diện, sâu sắc, chặt chẽ, khoa học, dân chủ. Không có đơn thư khiếu kiện, tố cáo. Đảm bảo kỷ cương nề nếp trường học, lớp học, kỷ cương trong chuyên môn, kiểm tra, đánh giá học sinh theo đúng Thông tư 30 của BGD&ĐT. Thực hiện công tác quản lí bằng tin học. BGH có bộ hồ sơ quản lý đúng, đủ, khoa học.

          - Thực hiện quản lý tài chính đúng quy định Luật ngân sách Nhà nước, thực hiện nguyên kế toán hiện hành.

- Công tác quản lý được xếp loại B trở lên.

- Công tác thông tin báo cáo xếp loại A.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 100% giáo viên toàn trường . Kiểm tra hành chính: 15 chuyên đề. Một số chuyên đề về các mặt hoạt động  giáo dục khác:10 chuyên đề.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, mở Website của trường thực hiện quản lý điểm, công tác kiểm định chất lương trê phần mềm.

- Bố trí phòng họp trực tuyến để họp thông qua trực tuyến.

*Biện pháp:

- Tổ chức cho CBGVNV nắm vững tinh thần các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục.  Thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, luật pháp của nhà nước, các quy định của ngành, nội quy cơ quan nhà trường; tăng cường kỷ cương nền nếp xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học phù hợp với yêu cầu giáo dục trong thời kỳ đổi mới, phù hợp với  tình hình thực tế của nhà trường để kế hoạch mang tính khả thi cao. Kế hoạch hoá tuyệt đối các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Thực hiện đúng quy trình quản lý, phân công lao động hợp lý, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện những quy định chuyên môn, đánh giá đúng năng lực của giáo viên.

- Chỉ đạo công tác hành chính quản trị làm việc đúng chức năng, chế độ làm việc, đảm bảo đầy đủ, khoa học, chính xác. Phân công người phụ trách quản trị mạng

-  Làm tốt công tác lưu trữ  hồ sơ giáo viên, học sinh, tập thể nhà trường.

      -  Thực hiện công tác tài chính đúng nguyên tắc: - Thực hiện nghiêm túc thu, chi theo đúng luật ngân sách Nhà nước. Thực hiện các khoản thu theo quy định. Lập kế hoạch thu, chi, tờ trình các khoản thu trình UBND xã và Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Đảm bảo chi trả các chế độ chính sách cho cán bộ , giáo viên, nhân viên trong nhà trường kịp thời. Chi hoạt động chuyên môn theo định mức đã quy định. Việc thu, chi và quyết toán đảm bảo nguyên tắc đúng mục đích, công khai, dân chủ, minh bạch. Thực hiện công khai tài chính theo quy định tại thông tư 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính và thông tư 09/2009/ TT - BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hồ sơ, sổ sách kế toán và quyết toán được thực hiện theo quy định hiện hành. Quản lý trên phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp MISA

- Đảm bảo quyền lợi về vật chất, tinh thần cho CBGVNV.

- Xử lý thông tin kịp thời, dứt điểm.

-  Tăng cường công tác tự kiểm tra của hiệu trưởng như: Kiểm tra nề nếp của giáo viên và học sinh, kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học, kiểm tra việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học...

- Thực hiện 3 công khai, 4 kiểm tra trong công tác quản lý.

- Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên cán bộ giáo viên nhân viên có ý thức phấn đấu cao, tránh tư tưởng trung bình chủ nghĩa.

- Đảm bảo kịp thời chính xác các loại thông tin, báo cáo, mối quan hệ giữa nhà trường với  PGD, UBND xã , với giáo viên, phụ huynh học sinh, các cơ quan có liên quan....

- Tham mưu cho Đảng, Chính quyền địa phương về các biện pháp thực hiện mục tiêu giáo dục và kế hoạch xây dựng phát triển nhà trường. Kết hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục: Nhà trường - Gia đình - Xã hội. Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về mục tiêu, nội dung phương pháp giáo dục, cách đánh giá học sinh để mọi người hiểu, tích cực tham gia vào việc thực hiện  mục tiêu giáo dục của nhà trường. Xây dựng những quy định về chề độ trách nhiệm trong việc phối hợp giáo dục học sinh giữa nhà trường và phụ huynh, làm tốt việc báo cáo, trao đổi đảm bảo thông tin hai chiều giữa nhà trường và gia đình. Phối hợp cùng các đoàn thể của địa phương tổ chức tốt các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục VSMT, chấp hành tốt luật GT, phòng trách các dịch bệnh, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh phong trào xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực".

4. Kiểm định chất lượng giáo dục:

Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt 5 tiêu chuẩn  khi được công nhận mức độ 3 đạt được, thực hiện cải tiến chất lượng, công khai chất lượng các tiêu chuẩn trên phần mềm trang Website của trường.

5. Công tác tài chính

- Chấp hành lập dự toán và quyết toán ngân sách Nhà nước, công tác thẩm định quyết toán đúng thời gian quy định.

- Chấp hành quy định về thu- chi, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí theo đúng chế độ hiện hành.Thực hiện nghiêm túc các quy định về thu, chi các khoản đóng góp tự nguyện, các khoản thu theo quy chế dân chủ.

- Thực hiện báo cáo chuyên môn trong lĩnh vực tài chính kịp thời, đầy đủ và chính xác.

- Không có tình trạng lạm thu, làm thất thoát tài sản, kinh phí Nhà nước trong nhà trường.

6. Công tác thi đua

* Chỉ tiêu:  

Đăng ký danh hiệu thi đua:

- Trường: đăng ký đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc.

- Chi bộ: Trong sạch vững mạnh.

- Chi đoàn thanh niên: Chi đoàn vững mạnh.

- Liên đội TNTP: Vững mạnh   

- Công đoàn: Công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Chiến sỹ thi đua các cấp:   đ/c đăng ký

- Lao động tiên tiến: 22 đ/c đăng ký

 

Khen thưởng: Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT:

                           Tập thể trường, 1 cá nhân.

                                 Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho: 

                                     .cá nhân

* Biện pháp:

Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường, phối hợp chặt chẽ với công đoàn trường trong quá trình thực hiện phát động thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua, tổ chức hướng dẫn động viên cán bộ giáo viên nhân viên học sinh thi đua vượt mọi khó khăn hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ được giao.

Các cá nhân đăng kí danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng, có kế hoạch phấn đấu đạt chỉ tiêu đã đề ra. Hội đồng thi đua tổ chức bình xét đảm bảo dân chủ khách quan, đánh giá đúng sự phấn đấu của mỗi tập thể, cá nhân, tạo được không khí thi đua lành mạnh trong nhà trường.

6 .  Một số hoạt động  khác trong năm học.

       1- Tập huấn cho cán bộ giáo viên các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở, Phòng.

      2-    Giải toán qua mạng Intenet, giao lưu tiếng hát dân ca, đàn Piano điện tử,

     3 - Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

     4 - Tham mưu với chính quyền địa phương tìm nguồn kinh phí từ ngân sách, đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục để hỗ trợ giáo dục như: bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, tổ chức học 2 buổi/ ngày.

       5- Thông tin kịp thời, đúng lịch, đúng quy định. Làm tốt công tác lưu trữ hồ sơ nhà trường, thực hiện "ba công khai".

                                                                                                     KẾT LUẬN CHUNG

          Quán triệt tinh thần và quan điểm của Đảng về giáo dục đào tạo trong thời kỳ đổi mới. Năm học 2014-2015, trường Tiểu học Mộc Nam tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” phát huy những thành tích đã đạt được khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm học.

 

  PHÒNG GD& ĐT DUY TIÊN                                                 UBND XÃ                                                                    T /M  BGH  NHÀ TRƯỜNG

 

Tác giả: BGH
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
Niềm vui ngày khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI BIỂU MẪU 5-6-7-8

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT

Trường Tiểu học Mộc Nam

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016-2017

Biểu mẫu 06 Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xem thêm...