09/12/2019

Công tác hội giảng là một trong những nhiệm vụ hàng năm.....

Tác giả: thmocnam

07/01/2019

Điểm nổi bật của mô hình 'Trường học Việt Nam mới' này là có thể tạo cho học sinh những thay đổi tích cực, phương pháp giảng dạy mới sẽ giúp học sinh tự trải nghiệm, khám phá.....

Tác giả: thmocnam

29/10/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM

Tác giả: thmocnam

29/08/2018

Giáo dục phải đón đầu kinh tế, tri thức, phục vụ công nghiệp hoá, hiên đại hoá đất nước...

Tác giả: thmocnam

26/03/2018

Thực hiện kế hoạch số 18/KH-GDTH ngày 21/02/2018 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tiểu học ......

Tác giả: thmocnam

28/02/2018

Ngày 28/02/2018, được sự nhất trí của Phòng GD&ĐT Duy Tiên, 5 trường Tiểu học Cụm 1......

Tác giả: thmocnam

10/02/2018

Hôm nay, ngày 9/02/2018 trường TH Mộc Nam long trọng tổ chức giao lưu Câu lạc bộ Tiếng Anh ....

Tác giả: thmocnam

08/01/2018

Căn cứ vào Thông tư số 21/2010/TT-BGD&ĐT Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông...

Tác giả: thmocnam

29/08/2017

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM

Tác giả: thmocnam

17/02/2017

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM

Tác giả: Lê Thị Yến

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
Niềm vui ngày khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI BIỂU MẪU 5-6-7-8

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH, CƠ SỞ VẬT CHẤT

Trường Tiểu học Mộc Nam

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016-2017

Biểu mẫu 06 Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xem thêm...