tin tức-sự kiện

THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI CẤP TIỂU HỌC

HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI

Năm học: 2015 - 2016

 

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Kế hoạch số 89/KH-GD&ĐT ngày 18/8/2015 của phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên về Kế hoạch Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện năm học 2015- 2016;

Trường tiểu học Mộc Nam đã tiến hành bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi ở 2 năm học 2013- 2014 và năm học 2014- 2015 đối với những giáo viên có thời gian công tác chủ nhiệm từ 2 năm trở lên và được xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Nhà trường đã tuyển chọn đ/c Trần Hồng Tuân có điểm cao nhất trong 2 năm bình bầu và  đều đạt giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường  dự thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện vào ngày mồng 6 tháng 10 năm 2015. Mỗi đ/c dự thi cấp huyện  phải thực hiện 4 phần thi bao gồm:

Phần thứ nhất: Thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm

Phần thứ 2: Bài thi hiểu biết

Phần thứ 3: Thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp

Phần thứ 4: Thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm lớp

 Qua hội thi tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp với các trường bạn; nâng cao hiệu quả hoạt động của giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường. Đồng thời đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Kết quả hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện đ/c Trần Hồng Tuân được công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện và đạt giải Khuyến khích.

Đồng chí Trần Hồng Tuân tham gia phần thi Ứng xử tình huống sư phạm

Đồng chí Trần Hồng Tuân tham gia phần thi kể chuyện

Đ/c Tuân trong lễ trao giải

Tác giả: Đỗ Thị Thu

Xem thêm

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
Niềm vui ngày khai trường