tin tức-sự kiện

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

        Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, để thống nhất kế hoạch, chỉ tiêu thi đua năm học, ngày 1 tháng 10 năm 2016, trường Tiểu học Mộc Nam  tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016-2017. Về tham dự Hội nghị có các đồng chí  đại biểu lãnh đạo cấp uỷ Đảng, chính quyền xã Mộc Nam, Công đoàn và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên  nhà trường. 

Hội nghị được nghe báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2015 - 2016 và phương hướng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 - 2017; Thông qua nội quy, quy chế dân chủ cơ sở , quy chế chi tiêu nội bộ, các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2016 -2017.

       Hội nghị đã nghe báo cáo công đoàn, báo cáo công tác thanh tra năm học 2015-2016 và phương hướng công tác công đoàn, công tác thanh tra năm học 2016-2017.

          Hội nghị đã thông qua quyết toán tài chính năm học 2015 - 2016.
          Sau các báo cáo là phần tham luận đầy trách nhiệm của các thành viên tham dự Hội nghị về các chỉ tiêu thi đua, các giải pháp để thực hiện tốt  nhiệm vụ năm học 2016-2017 với nội dung bồi dưỡng học sinh năng khiếu, công tác nâng cao giáo dục thể chất cũng như thực hiện dạy học theo mô hình trường VNEN. 

Hội nghị đã thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

           Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị CBCC của nhà trường:

Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị

Kí giao ước thi đua giữa nhà trường và BCH công đoàn

Tập thể giáo viên nhà trường

Tác giả: thmocnam

Xem thêm

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỘC NAM
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
Niềm vui ngày khai trường