Thứ bảy, 29/04/2017 02:52:29

Tin nổi bật

Thứ bảy, 29/04/2017 02:52:29

Tin từ đơn vị khác
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Biểu mẫu 08 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phân công chuyên môn năm học 2016-2017

Phân công chuyên môn năm học 2016-2017

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Biểu mẫu 06 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu

Biểu mẫu 07 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác