Tin nổi bật

Thứ tư, 21/08/2019 06:19:52

TIN TỨC-SỰ KIỆN
Tin từ đơn vị khác

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Biểu mẫu 08 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Biểu mẫu 06 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phân công chuyên môn năm học 2018-2019

Phân công chuyên môn năm học 2018-2019 ( Thời điểm 15/10/2018)

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu

Biểu mẫu 07 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác