Liệt kê theo:
Chọn ngày:
     

Theo công văn 1070/KH-GDĐT_NGLL ngày 26/12 năm 2017 của Phòng GDĐT huyện Lý Nhân về việc tổ chức liên hoan văn nghệ "Mừng Đảng, Mừng xuân", trường TH xã Nguyên Lý tham gia bài hát "Mái đình làng biển" với sự thể hiện chính của cô Bùi Thị Hải và múa phụ họa của các cô GV trường TH xã Nguyên Lý. Sau đây là nội dung bài múa.

Liên hoan văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân với bài hát Mái đình làng biển
Nhớ ơn thày cô
Ngày đầu tiên đi học
Em yêu trường em