Điểm báo

Chất lượng giáo dục học sinh cuối kì I năm học 2017-2018

Môn học

Tổng số

Chia ra

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

1. Xếp loại học tập

Toán

616

114

126

118

140

118

Chia ra: - Hoàn thành tốt

250

88

85

34

12

31

- Hoàn thành

308

25

39

73

100

71

- Chưa hoàn thành

58

1

2

11

28

16

Tiếng Việt

616

114

126

118

140

118

Chia ra: - Hoàn thành tốt

237

66

40

33

70

28

- Hoàn thành

365

48

83

82

69

83

- Chưa hoàn thành

14

3

3

1

7

Đạo đức

615

114

126

118

140

117

Chia ra: - Hoàn thành tốt

342

83

67

49

70

73

- Hoàn thành

273

31

59

69

70

44

- Chưa hoàn thành

Tự nhiên - Xã hội

358

114

126

118

x

x

Chia ra: - Hoàn thành tốt

197

85

61

51

x

x

- Hoàn thành

160

29

65

66

x

x

- Chưa hoàn thành

1

1

x

x

Khoa học

258

x

x

x

140

118

Chia ra: - Hoàn thành tốt

125

x

x

x

55

70

- Hoàn thành

129

x

x

x

84

45

- Chưa hoàn thành

4

x

x

x

1

3

Lịch sử & Địa lí

258

x

x

x

140

118

Chia ra: - Hoàn thành tốt

126

x

x

x

55

71

- Hoàn thành

129

x

x

x

84

45

- Chưa hoàn thành

3

x

x

x

1

2

Âm nhạc

616

114

126

118

140

118

Chia ra: - Hoàn thành tốt

281

44

62

52

64

59

- Hoàn thành

334

70

64

66

76

58

- Chưa hoàn thành

1

1

Mĩ thuật

616

114

126

118

140

118

Chia ra: - Hoàn thành tốt

246

37

54

49

51

55

- Hoàn thành

369

77

72

68

89

63

- Chưa hoàn thành

1

1

Thủ công, Kĩ thuật

616

114

126

118

140

118

Chia ra: - Hoàn thành tốt

328

85

63

49

66

65

- Hoàn thành

287

29

63

69

74

52

- Chưa hoàn thành

1

1

Thể dục

616

114

126

118

140

118

Chia ra: - Hoàn thành tốt

330

69

70

58

68

65

- Hoàn thành

286

45

56

60

72

53

- Chưa hoàn thành

Ngoại ngữ

616

114

126

118

140

118

Chia ra: - Hoàn thành tốt

109

31

40

32

1

5

- Hoàn thành

502

83

86

86

139

108

- Chưa hoàn thành

5

5

Tiếng dân tộc

Chia ra: - Hoàn thành tốt

- Hoàn thành

- Chưa hoàn thành

Tin học

Chia ra: - Hoàn thành tốt

- Hoàn thành

- Chưa hoàn thành

2. Về năng lực

Tự phục vụ

616

114

126

118

140

118

Chia ra: - Tốt

305

71

66

47

64

57

- Đạt

308

43

60

71

76

58

- Cần cố gắng

3

3

Hợp tác

616

114

126

118

140

118

Chia ra: - Tốt

298

71

59

47

64

57

- Đạt

315

43

67

71

76

58

- Cần cố gắng

3

3

Tự học giải quyết vấn đề

616

114

126

118

140

118

Chia ra: - Tốt

299

71

60

47

64

57

- Đạt

314

43

66

71

76

58

- Cần cố gắng

3

3

3. Về phẩm chất

Chăm học chăm làm

616

114

126

118

140

118

Chia ra: - Tốt

363

86

66

47

83

81

- Đạt

252

28

60

71

57

36

- Cần cố gắng

1

1

Tự tin trách nhiệm

616

114

126

118

140

118

Chia ra: - Tốt

357

86

60

47

83

81

- Đạt

258

28

66

71

57

36

- Cần cố gắng

1

1

Trung thực, kỷ luật

616

114

126

118

140

118

Chia ra: - Tốt

370

86

73

47

83

81

- Đạt

245

28

53

71

57

36

- Cần cố gắng

1

1

Đoàn kết, yêu thương

616

114

126

118

140

118

Chia ra: - Tốt

383

86

85

48

83

81

- Đạt

232

28

41

70

57

36

- Cần cố gắng

1

1

Tác giả:

Xem thêm

Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien