Điểm báo

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ 8 TUẦN HỌC KỲ I

TRƯỜNG TH XÃ NGUYÊN LÝ

NĂM HỌC 2018 - 2019

Số học sinh dự thi

Lớp 4

Lớp 5

Ghi chú

Tổng số HS

HS bình thường

HS Khuyết tật

Tổng số HS

HS bình thường

HS Khuyết tật

Tổng số học sinh

252

114

113

1

138

137

1

I. Kết quả học tập

1. Tiếng Việt

252

114

113

1

138

137

1

Điểm 10

22

2

2

20

20

Điểm 9

60

12

12

48

48

Điểm 8

69

23

23

46

46

Điểm 7

42

27

27

15

15

Điểm 6

36

30

30

6

6

Điểm 5

16

15

15

1

1

Điểm 4

5

4

3

1

1

1

Điểm 3

2

1

1

1

1

Điểm 2

Điểm 1

2.Toán

252

114

113

1

138

137

1

Điểm 10

16

16

16

Điểm 9

45

3

3

42

42

Điểm 8

54

29

29

25

25

Điểm 7

44

20

20

24

24

Điểm 6

26

12

12

14

14

Điểm 5

38

27

27

11

11

Điểm 4

12

10

10

2

2

Điểm 3

11

9

9

2

2

Điểm 2

4

2

2

2

1

1

Điểm 1

2

2

1

1

Nguyên Lý, ngày 13 tháng 11 năm 2018

NGƯỜI LẬP

HIỆU TRƯỞNGĐỗ Thị Lan

Phạm Thị Hường

Tác giả:

Xem thêm

Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien