Tin tức/(Trường THCS Chính Lý)/THỜI KHÓA BIỂU/
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6

 

THỜI KHÓA BIỂU

(Thực hiện 20/10/2017)

 

 

6A

6B

6C

 

Thứ hai

1

Toán (Thịnh)

Toán (HôngB)

Toán (HôngC)

 

2

Địa (Hiệp)

Tin (Tuyết)

Nhạc (HôngC)

 

3

Sử (Hiền)

Tin (Tuyết)

Anh (Hà B)

 

4

Văn (Hiệp)

Đọc sách (HôngD)

CN (Lâm)

 

5

 

 

 

 

Thứ ba

1

Văn (Hiệp)

Toán (HôngB)

MT (Thịnh)

 

2

Văn (Hiệp)

MT (Thịnh)

Anh (Hà B)

 

3

Anh (Hà B)

Sử (Hiền)

Địa (Hiệp)

 

4

Toán (Thịnh)

Anh (Hà B)

Sử (Hiền)

 

5

GDCD (Hiệp)

Sinh (HiềnB)

 

 

Thứ tư

1

Anh (Hà B)

Toán (HôngB)

Toán (HôngC)

 

2

TD (Thành)

Anh (Hà B)

Sinh (HiềnB)

 

3

CN (Lâm)

Nhạc (HôngB)

Văn (Hiền)

 

4

Đọc sách (HôngD)

Sinh (HiềnB)

Anh (Hà B)

 

5

 

 

CN (Lâm)

 

Thứ năm

1

Văn (Hiệp)

CN (Lâm)

Tin (HôngC)

 

2

Anh (Hà B)

Toán (HôngB)

Tin (HôngC)

 

3

Toán (Thịnh)

Văn (Hiệp)

Toán (HôngC)

 

4

CN (Lâm)

Văn (Hiệp)

Văn (Hiền)

 

5

Sinh (HiềnB)

Anh (Hà B)

TCT (HôngC)

 

Thứ sáu

1

TD (Thành)

Lý (Thịnh)

Toán (HôngC)

 

2

Lý (Thịnh)

TD (Thành)

Sinh (HiềnB)

 

3

Toán (Thịnh)

CN (Lâm)

TD (Thành)

 

4

Nhạc (Hương)

Văn (Hiệp)

Lý (Thịnh)

 

5

MT (Thịnh)

GDCD (Hiệp)

Đọc sách (HôngD)

 

Thứ bảy

1

Tin (Long)

Văn (Hiệp)

TD (Thành)

 

2

Tin (Long)

TD (Thành)

GDCD (Hiệp)

 

3

Sinh (HiềnB)

TCT (HôngB)

Văn (Hiền)

 

4

TCT (Thịnh)

Địa (Hiệp)

Văn (Hiền)

 

5

SH - HiệpB

SH - Hồng B

SH - Hồng C

 

 

Tác giả: thcschinhly
Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien