Tin tức/(Trường THCS Chính Lý)/THI ĐUA - KHEN THƯỞNG/
Đăng ký thi đua năm học 2014-2015

TRƯỜNG THCS CHÍNH LÝ        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

                                                                                       Chính Lý, ngày 10  tháng  11 năm 2014

 

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2014 - 2015

 

     Kính gửi:  - Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Lý Nhân.

                     - Hội đồng thi đua khen thưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân

 

          Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP, Nghị định 65/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng.

          Hội đồng thi đua THCS Chính Lý đăng ký như sau:

          A/ Danh hiệu thi đua:

- Tập thể:

   + Cờ thi đua của Chính phủ:......................................................................

   + Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT:..................................................................

   + Cờ thi đua của UBND tỉnh Hà Nam:.................................................

   + Tập thể lao động xuất sắc( trường): .........................................................

   + Tập thể lao động tiên tiến( trường): 02( Ngành GDTX xã Chính Lý, THCS Chính Lý)                                                                                        

          - Cá nhân: (có danh sách kèm theo)

   + Lao động tiên tiến.: 24 người.

   + CSTĐ cấp cơ sở: 7 người.

   + CSTĐ cấp tỉnh : 0 người.

          B/ Hình thức khen thưởng: ( ghi rõ tên đơn vị, cá nhân-chức vụ, nếu nhiều có thể sang trang thứ 2, không được ghi số lượng)

1) Đề nghị Nhà nước tặng Huân chương:  + Tập thể:..........................................................

                                                                   + Cá nhân:........................................................

2) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ: + Tặng bằng khen:   - Tập thể:................................

                                                                                       - Cá nhân:...............................

3) Đề nghị Bộ GD&ĐT:                + Tặng bằng khen :  - Tập thể:...................................

                                                                                       - Cá nhân:................................

4) Đề nghị UBND tỉnh Hà Nam:   + Tặng bằng khen :  - Tập thể:................................

                                                                                        - Cá nhân:..............................

5) Đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nam:  + Tặng Giấy khen:   - Tập thể:.................................

                                                                                        - Cá nhân:...............................

6) Đề nghị UBND huyện tặng giấy khen:                  

   - Tập thể: Trường THCS Chính Lý

                   Ngành giáo dục thường xuyên xã Chính Lý                                                                                 

-         Cá nhân:

1.                   Vũ Hùng Tiến – Hiệu trưởng

2.                   Nguyễn Trọng Sáu – Phó hiệu trưởng

3.                   Lê Thị Hồng Hạnh – Giáo viên

4.                   Lưu Phương Linh – Giáo viên

5.                   Lê Thị Thiện – Giáo viên

6.                   Lê Thị Hiền – Giáo viên

7.                   Bùi Thị Ánh Hồng – Giáo viên

8.                   Đỗ Đức Long – Giáo viên

 

                                                                        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

Vũ Hùng Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS CHÍNH LÝ    DANH SÁCH CB, GV, CNV ĐĂNG KÝ DANH HIỆU

                                                                     LĐTT năm học 2014 -  2015

 

 

 

TT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

Tên

sáng kiến kinh nghiệm, đăng ký thực hiện 01 đổi mới PPDH và quản lý

Ghi chú

1

Vũ Hùng Tiến

Hiệu trưởng

Đổi mới phương pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

 

2

Nguyễn Trọng Sáu

PHT

Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đại trà

 

3

Lê Thị Hồng Hạnh

 

Giáo viên

Áp dụng đổi mới phương pháp để lồng ghép giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên thực vật trong giảng dạy sinh học 6

 

4

Lưu Phương Linh

Giáo viên

Xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong phần đọc hiểu văn bản nước ngoài.

 

5

Lê Thị Thiện

Giáo viên

Xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong phần đọc hiểu các văn bản thơ

 

6

Lê Thị Hiền

Giáo viên

Một hướng tiếp cận văn bản văn học nước ngoài ở THCS

 

7

Bùi Thị Ánh Hồng

Giáo viên

Đổi mới phương pháp học tập nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh

 

8

Nguyễn Thị Hồng Hà

TT KHXH

Một vài suy nghĩ về việc sử dụng câu hỏi tích hợp trong giảng dạy môn ngữ văn 8

 

9

 

Trần Thị Nga

TP KHXH

 

Đổi mới phương pháp dạy học trong một giờ giảng văn

 

10

 

Nguyễn Tiến Sơn

 

TT  KHTN

Các phương pháp giải phương trình vô tỉ

 

11

 

Nguyễn Tiến Thịnh

 

TP KHTN

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng môn Vật lý 9 thông qua chuyên đề: Biến trở trong mạch điện

 

12

 

Phạm Tuấn Phong

 

Giáo viên

Một số biện pháp giảng dạy tác phẩm văn học nước ngoài Ngữ văn 8 –THCS

 

13

 

Nguyễn Huy Hiệp

 

Giáo viên

Một số phương pháp sử dụng trong dạy học tích hợp môn giáo dục công dân THCS

 

14

Đỗ Thị Kim Liên

Giáo viên

Phát huy tính tích cực của học sinh trong đọc hiểu văn bản

 

15

Trần Thị Hồng Nhung

Giáo viên

Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực học sinh trong môn Hóa học

 

16

Đỗ Đức Long

Giáo viên

Phương pháp giải phương trình vô tỷ

 

17

Lê Thị Hương

Giáo Viên

Đổi mới phương pháp dạy học trong dạy học môn Toán

 

18

Đinh Thị Thúy Hà

Giáo viên

Phân loại một số dạng bài tập liên quan đến biến trở

 

19

Lương Thị Tuyết

Giáo viên

Một số phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng môn Hóa học

 

20

 

Ninh Thị Thu Phương

 

Giáo viên

Một số biện pháp giảng dạy môn địa lý 6 tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường .

 

21

 

Đỗ Thị Kim Dung

 

Giáo viên

Đổi mới phương pháp kiểm tra,  đánh giá học sinh

 

22

 

Hà Thị Phương Thảo

 

Giáo viên

Một số bài tập bổ trợ nâng cao thành tích trong học kỹ thuật nhảy cao kiểu “ bước qua” cho học sinh lớp 8”

 

23

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Giáo viên

Áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học hình học lớp 6

 

24

Nguyễn Văn Thành

Giáo viên

Nâng cao chất lượng dạy học HSG TDTT

 

25

Đào Thanh Tâm

Giáo viên

Sử dụng Át lát trong dạy học Địa lý cấp THCS

 

26

Nguyễn Thị Phượng

Kế toán

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác kế toán.

 

27

Nguyễn Thị Hồng

TB - TV

Đổi mới công tác thư viện góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường THCS.

 

28

Trần Thị Việt Hà

Văn Thư

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác Văn Thư

 

29

Nguyễn Thu Hà

Giáo viên

Nâng cao chất lượng đại trà môn tiếng anh

 

30

Nguyễn T. Thanh Nhàn

Giáo viên

Luyện tập kỹ năng học gõ 10 ngón

 

31

Nguyễn Mạnh Lâm

Giáo viên

Đổi mới phương pháp vẽ hình chiếu trong tiết học

 

 

                                                                                  Ngày  10  tháng  11năm 2014

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Hùng Tiến

 

 

 

 

 

Tác giả: thcschinhly
Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien