Tin tức/(Trường THCS Chính Lý)/HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP/
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA Trường THCS Chính Lý.

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG  TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Trường THCS Chính Lý.

Kính thưa toàn thể nhân dân

Thưa quý vị, thưa các bạn

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, thực hiện nghị quyết của Đảng uỷ, UBND xã Chính Lý, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, trường THCS Chính Lý được xây dựng thành trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia.

Xây dựng trường Trung học đạt chuẩn quốc gia đem lại những điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho việc học tập của con em Chính Lý cho giáo dục của xã nhà. Công việc này mở ra cơ hội cho ngành giáo dục của địa phương song cũng đặt ra không ít những thách thức khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân xã ta quyết tâm khắc phục khó khăn, nhiệt tình tham gia đóng góp tiền của công sức để tạo điều kiện tốt đẹp cho con em mình.

TrườngTHCS Chính Lý cũng đã tích cực phấn đấu để xây dựng các tiêu chuẩn của trường học đạt chuẩn quốc gia theo quyết định số 06/2010/TT - BGD&ĐT ngày 26/02/2010, cụ thể như sau.

A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA.

- Căn cứ vào quyết định số: 06/2010/TT - BGD&ĐT ngày 26/02/2010 về việc ban hành quy chế công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia.

- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp Trung học cơ sở huyện Lý Nhân.

- Căn cứ vào nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Chính Lý.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.

Trường Trung học cơ sở Chính Lý lập “Đề án xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia” với những nội dung cơ bản sau:

I. TIÊU CHUẨN 1: TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG.

1. Thực trạng và đánh giá thực trạng

a) Công tác quản lý.

- Nhà trường có kế hoạch năm học, phương hướng phát triển từng giai đoạn, có biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch đúng tiến độ.

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các tổ chuyên môn quản lý công tác chuyên môn của giáo viên, của nhân viên theo đúng điều lệ trường Trung học cơ sở và pháp lệnh cán bộ công chức.

- Nhà trường lưu giữ đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách phục vụ cho công tác quản lý.

- Thực hiện thu chi đúng nguyên tắc tài chính.

- Trường không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

b) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

- Có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, được đồng nghiệp, nhân dân địa phương và học sinh yêu quý ,tin tưởng.

c) Các tổ chức đoàn thể và hội đồng trong nhà trường.

- Có chi bộ độc lập gồm 12 đồng chí, đạt tỷ lệ 34,2%. Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Đoàn thanh niên CS HCM, đội TNTP HCM hoạt động tích cực và có hiệu quả, thúc đẩy các phong trào giáo dục của nhà trường.

- Tổ chức Công đoàn hoạt động tích cực, nhiều năm liền được công nhận là “Công đoàn vững mạnh”

- Các tổ chuyên môn tổ chức chặt chẽ và hoạt động có hiệu quả.

- Nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động.

d) Chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương và của phòng GD.

- Nhà trường chấp hành tốt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã. Chủ động tham mưu với các cấp uỷ Đảng về việc thực hiện kế hoạch năm học và mục tiêu năm học.

- Chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ của phòng GD, báo cáo kịp thời tình hình giáo dục của đại phương với phòng GD.

* Tự đánh giá đạt tiêu chuẩn 1 vào thời điểm tháng 07/2011: Đạt chuẩn

2. Phương hướng phấn đấu:

- Nâng cao hiệu lực, kết quả công tác quản lý.

- Kết hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể với nhà trường, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

3. Biện pháp

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, đổi mới công tác quản lý.

- Mở hội nghị cán bộ công chức, trao đổi, bàn bạc, cam kết thực hiện tốt các chỉ tiêu nhịêm vụ năm học.

 

II. TIÊU CHUẨN 2: CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN.

 

1. Thực trạng và đánh giá thực trạng

a) Số lượng và trình độ đào tạo (Tính đến 01/10/2007)

Tổng số giáo viên: 30/14 = 2,14 giáo viên/lớp

- Có 1 giáo viên kiêm nghiệm Tổng phụ trách.

- Có 1 giáo viên chuyên dạy âm nhạc

- Có 30/30 giáo viên đạt chuẩn = 100% (trong đó có 7/30 giáo viên trên chuẩn = 23,3%)

b) Phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ

- 100% giáo viên của trường có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm đối với học sinh

- Có 9 giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp huyện = 30%

- 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở.

- Không có giáo viên yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ.

c) Hoạt động chuyên môn

- Sinh hoạt chuyên môn các tổ  vào chiều thứ 5 hàng tuần.

- Nhà trường tổ chức các hoạt động định kỳ như: Thao giảng, hội giảng, hội thảo, thăm quan học tập đơn vị bạn để nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên.

d) Kế hoạch bồi dưỡng

- 100% giáo viên tham gia học tập bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn

- Giáo viên có kế hoạch tự bồi dưỡng

* Tự đánh giá: Đạt tiêu chuẩn 2 vào thời điểm tháng 07/2011: Đạt

2. Phương hướng

- Bồi dưỡng giáo viên, nâng cao tỷ lệ giáo viên giỏi các cấp.

- Tăng cường chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn.

3. Biện pháp.

- Rá soát lại đội ngũ, cử chọn giáo viên đi học để nâng cao chuẩn về trình độ đào tạo.

- Tích cực bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên: Dự giờ, kiểm tra, thi giáo viên giỏi các cấp.

- Đổi mới phương pháp quản lý, quản lý chặt chẽ nền nếp sinh hoạt của tổ, trường.

III. TIÊU CHUẨN 3:  CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1. thực trạng và đánh giá thực trạng

a) Thực hiện chương trình và kế hoạch

- Nhà trường đã chỉ đạo dạy tốt các môn học theo đúng chương trình kế hoạch của Bộ GD&ĐT.

- Tổ chức tốt hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu.

b) Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh.

- Tổ chức tốt sinh hoạt chuyên môn để trao đổi về phương pháp dạy học mới, dự giờ, hội thảo, thao giảng, rút kinh nghiệm về phương pháp dạy học.

- Sử dụng tốt các phòng chức năng, thư  viện, thiết bị giáo dục

- Đánh giá học sinh nghiêm túc theo quyết định 40 của Bộ GD&ĐT.

c) Thực hiện mục tiêu PCGD trung học cơ sở.

Có kế hoạch thực hiện PCGD trung học cơ sở đúng độ tuổi, huy động trẻ đi học đạt 100% số trẻ trong độ tuổi, duy trì sỹ số đạt 100%

d) Chất lượng và hiệu quả GD

- Tỷ lệ học sinh lên lớp và hoàn thành chương trình THCS đạt 100%.

- Tỷ lệ học sinh được đánh giá hoàn thành 4 nhiệm vụ đạt 100%.

- Tỷ lệ học sinh giỏi đạt 7.6%.

- Tỷ lệ học sinh khá đạt 44.3%

- Tỷ lệ học sinh trung bình: 46.9%

- Tỷ lệ học sinh yếu đạt 1.4%

* Tự đánh giá tiêu chuẩn 3: Đạt

2. Phương hướng

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nội dung chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy.

- Nâng tỷ lệ học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện

- Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn

- Tổ chức phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi có nền nếp và chất lượng.

IV. TIÊU CHUẨN 4: CƠ SỞ VẬT CHẤT

1.     Thực trạng và đánh giá thực trạng

 a) Khuôn viên, sân chơi, bãi tập

- Tổng diện tích: 6690m2. Bình quân = 13,27m2/học sinh

- Bãi tập: Có khu bãi tập riêng biệt với 2000m2

- Còn 1/ 2 diện tích sân trường đã được thiết kế nhưng chưa được đổ bê tông, chưa xây dựng bồn hoa, cây cảnh được vì công trình còn đang xây dựng nhà trường đã tích cực tham mưu với chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

b) Phòng học

- Hiện nay nhà trường có 12 phòng học nhà cao tầng đủ cho 12 lớp học 01 ca trong năm học tới. Mỗi phòng học có đủ điện thắp sáng và quạt cho học sinh.

c) Thư viện: Có 1 phòng thư viện được công nhận thư viện đạt tiên tiến tháng 4/2011.

d) Các phòng chức năng:

- Đã có 01 phòng họp HĐSP, 01 phòng thường trực, 1 kho thiết bị.

- Phòng của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng,phòng sinh hoạt của các tổ chuyên môn hiện nay đang được xây dựng, sắp hoàn thiện, các trang thiết bị bên trong nhà trường đã mua sắm tương đối đầy đủ.

- Phòng học bộ môn: Có 04 phòng học bộ môn đang trong quá trình xây dựng.

- Phòng y tế trường học: Có 01 phòng đang xây dựng, nhà trường đã mua sắm trang thiết bị đầy đủ.

e) Phương tiện thiết bị giáo dục.

- Có đủ bàn ghế cho giáo viên và học sinh

- 100% giáo viên và học sinh có đủ SGK và sách tham khảo.

- Đủ mỗi phòng 1 bảng chống loá

g) Điều kiện vệ sinh

- Có đủ khu vệ sinh riêng cho giáo viên và học sinh.

- Có 01 bể nước mưa đủ nước sạch cho giáo viên và học sinh sinh hoạt, còn thiếu hệ thống cấp thoát nước phục vụ cho dạy và học.

* Tự đánh giá tiêu chuẩn 4 ở thời điểm tháng 07/2011: Chưa đạt

2. Phương hướng.

- Đổ sân bê tổng, trồng cây xanh

- Công trường đẩy nhanh tiến độ

Thời gian hoàn thành 25/07/2011.

Đề nghị UBND xã, phòng giáo dục, UBND huyện đầu tư, hỗ trợ kinh phí xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường.

IV. TIÊU CHUẨN 5: CÔNG TÁC XÃ HỘI  HOÁ GIÁO DỤC

1.Thực trạng và đánh giá thực trạng

a) Đại hội giáo dục cấp cơ sở, hội đòng giáo dục cấp cơ  sở, ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Nhà trường phối hợp tốt với Đảng, chính quyền địa phương cùng các ban ngành có liên quan tổ chức tốt Đại hội giáo dục cấp cơ sở nhiệm kỳ 2008 – 2013 với các nội dung cụ thể thiết thực.

- Nhà trường đóng vai trò nòng cốt trong hội đồng GD cấp cơ sở. Qua các kỳ họp nhà trường đã chủ động đề xuất các biện pháp nhằm tạo sự kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng giáo dục để giáo dục học sinh, xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường.

- Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động đều theo điều lệ hội cha mẹ học sinh. Phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc tuyên truyền về kế hoạch nhiệm vụ năm học, kết hợp với nhà trường giáo dục học sinh. Đôn đốc phụ huynh học sinh thực hiện nghị quyết của Đại hội cha mẹ học sinh.

b) Các hoạt động của gia đình và cộng đồng nhằm xây dựng môi trường giáo dục: Nhà trường - Gia đình - Xã hội.

- Nhà trường có các hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức (Qua đài truyền thanh, qua các kỳ họp của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, qua cuộc họp phụ huynh học sinh, khai giảng, tổng kết năm học ... ). Để nâng cao nhận thức cho cộng đồng về mục tiêu giáo dục trung học cơ sở, về nội dung, phương pháp và cách đánh giá học sinh trung học cơ sở để tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện tốt mục tiêu giáo dục.

- Nhà trường cùng kết hợp với cha mẹ học sinh qua sổ liên lạc, qua gặp gỡ trao đổi trực tiếp, phân công hợp tác cùng gia đình giáo dục học sinh, tạo điều kiện tốt cho con em cùng học tập đạt kết quả.

- Nhà trường tổ chức tốt các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống văn hoá, thể thao cho học sinh: Giáo dục qua các môn học, qua hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức tốt các ngày cao điểm, thành lập đội tuyển văn nghệ, thể thao của nhà trường, tập luyện, biểu diễn có kết quả cao.

c) Sự tham gia của gia đình, cộng đồng trong việc tăng cơ sở vật chất cho nhà trường:

- Huy động nhân dân đóng góp tiền xây dựng để xây dựng nhà trường.

- Huy động hội phụ huynh học sinh đóng góp quỹ hội để cha mẹ học sinh thưởng cho những em đạt thành tích cao trong học tập và giúp đỡ học sinh nghèo, thăm hỏi, động viên học sinh khi ốm đau.

- Động viên phụ huynh học sinh đóng góp xây dựng các công trình phụ trợ.

* Tự đánh giá: Đạt tiêu chuẩn 5 vào tháng 07/2011.

2. Phương hướng

- Thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá giáo dục để các đoàn thể và các lực lượng xã hội tích cực ủng hộ nhà trường xây dựng trường THCS Chính Lý đạt chuẩn Quốc gia.

- Tích cực tuyên truyền, vận động trong cộng đồng tạo sự ủng hộ giúp đỡ về tinh thần và ủng hộ về vật chất cho việc xây dựng trường đạt chuẩn: Họp phụ huynh học sinh phổ biến tuyên truyền các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia và đề án xây dựng trường THCS Chính Lý đạt chuẩn Quốc gia, huy động phụ huynh học sinh đóng góp công lao động, sửa sang trường lớp, ủng hộ xây dựng Các công trình phụ trợ.

Chính Lý, ngày 01 tháng 07 năm 2014

 

THAY MẶT UBND Xà                                                      TM. BAN GIÁM HIỆU

Tác giả: Lê Thị Thiện
Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien