Tin tức/(Trường Tiểu học Bắc Lý)/THÔNG TIN HỌC SINH/HỒ SƠ HỌC SINH NĂM HỌC 2015 - 2016/
Lớp 2B

Hồ sơ học sinh lớp 2B

Tác giả: thbacly
http://hanam.edu.vn/data/4827069312886829087/tintuc/files/05.2016/Ho_so_nam_hs(12).xls
Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien