tin tức-sự kiện

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM HỌC 2018 - 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Từ ngày 04/12/2018đến ngày 09/12/2018

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 04/12/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 3

Ngày 05/12/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 4

Ngày 06/12/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 5

Ngày 07/12/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 08/12/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 7

Ngày 09/12/2018

- SHCM liên trường

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Từ ngày 11/12/2018đến ngày 16/12/2018

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 11/12/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 3

Ngày 12/12/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 4

Ngày 13/12/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 5

Ngày 14/12/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 15/12/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 7

Ngày 16/12/2018

- SHCM

- Họp chi bộ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Từ ngày 18/12/2018đến ngày 23/12/2018

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 18/12/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 3

Ngày 19/12/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 4

Ngày 20/12/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 5

Ngày 21/12/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 22/12/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 7

Ngày 23/12/2018

- Thi chữ việt đẹp học sinh

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Từ ngày 25/12/2018đến ngày 30/12/2018

Thời gian

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2

Ngày 25/12/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 3

Ngày 26/12/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 4

Ngày 27/12/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 5

Ngày 28/12/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 6

Ngày 29/12/2018

- Học bình thường

- Học bình thường

Thứ 7

Ngày 30/12/2018

- Tập cờ Vua, bóng bàn, bóng đá

Tác giả: thnguyenly

Xem thêm

Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien