tin tức-sự kiện

KÉT QUẢ KIỂM TRA VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP LẦN 1 NĂM HỌC 208-2019

Phòng GD - ĐT Lý Nhân

Trường Tiểu học xã Nguyên Lý

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI "GIỮ VỞ SẠCH - VIẾT CHỮ ĐẸP" LẦN I

Năm học 2018 - 2019

STT

GV CHỦ NHIỆM

LỚP

Sĩ số

XL

XL CHUNG

XT

Ghi chú

A

B

C

Số
lượng

TL
(%)

Số
lượng

TL
(%)

Số
lượng

TL
(%)

1

Đào Thị Thu Hiền

1A

35

31

88.6

4

11.4

Đạt

9

2

Nguyễn Thị Hiệp

1B

34

31

91.2

3

8.8

Đạt

6

3

Trần Thị Hiền

1C

35

31

88.6

4

11.4

Đạt

9

4

Vũ Hồng Nhung

1D

32

27

84.4

5

15.6

Đạt

18

5

Dương Thị Kim Thoa

2A

27

25

92.6

2

7.4

Đạt

5

6

Phạm Thị Quyên

2B

27

24

88.9

3

11.1

Đạt

8

7

Phạm Thị Yến

2C

25

22

88.0

3

12.0

Đạt

12

8

Lê Thị Hằng

2D

32

29

90.6

3

9.4

Đạt

7

9

Trần Thị Dung

3A

35

33

94.3

2

5.7

Đạt

2

10

Nguyễn Thị Nga

3B

32

28

87.5

4

12.5

Đạt

14

11

Hoàng Kim Anh Tuấn

3C

28

23

82.1

5

17.9

Đạt

19

12

Nguyễn Thị Lan Anh

3D

34

29

85.3

5

14.7

Đạt

16

13

Bùi Thị Thu Trà

4A

31

29

93.6

2

6.5

Đạt

4

14

Trần Thị Miền

4B

34

27

79.4

7

20.6

Đạt

20

15

Trần Thị Kim Liên

4C

25

22

88.0

3

12.0

Đạt

12

16

Trần Thị Mai

4D

24

23

95.8

1

4.2

Đạt

1

17

Đỗ Thị Lâm

5A

35

33

94.3

2

5.7

Đạt

2

18

Nguyễn Thị Nhài

5B

33

28

84.9

5

15.2

Đạt

17

19

Trần Thị Thu Thủy

5C

35

31

88.6

4

11.4

Đạt

9

20

Nguyễn Thị Liên Hương

5D

35

30

85.7

5

14.3

Đạt

15

Nguyên Lý, ngày 09 tháng 11 năm 2018

TM.BLĐ

Người lập danh sách

Đỗ Thị Thu Thuỷ

Đỗ Thị Lan

Tác giả: thnguyenly

Xem thêm

Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien