tin tức-sự kiện

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH THAM KHẢO

THƯ MỤC

GIỚI THIỆU SÁCH THAM KHẢO

Năm học 2018-2019

LỜI NÓI ĐẦU

Các bạn thân mến!

Chuyển từ dạy học truyền tải nội dung sang dạy học theo hướng tiếp cận và phát triển năng lực của học sinh là định hướng quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục ở Việt Nam.

Những vấn đề lý luận về năng lực và phát triển năng lực đã và đang được các nhà khoa học, các chuyên gia giáo dục dần làm sáng tỏ.

Cụ thể hóa những vấn đề lí luận về dạy học theo hướng phát triển năng lực thành nội dung và phương pháp day học cụ thể trong từng môn học là công việc còn mới mẻ trong giáo dục nước nhà. Không chỉ đối với giáo viên mà ngay cả đối với các chuyên gia vẫn còn nhiều lúng túng trong việc triển khai dạy và học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Bộ sách: Ôn tập- kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán từ lớp 2 đến lớp 5, Tiếng Viêt từ lớp 2 đến lớp 5 và Tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 5 là cố gắng của tác giả trong việc triển khai theo định hướng nêu trên.

Bộ sách được biên soạn theo từng lớp, mỗi lớp có hai tập tương ứng với hai học kì của năm học nhằm phát triển năng lực cho học sinh. Sách được biên soạn dựa trên các quy định tại văn bản hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức và kĩ năng các môn học ở tiểu học và những quy định mới nhất về đánh giá học sinh tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ sách là công cụ hỗ trợ đắc lực cho học sinh tiểu học tự ôn luyện, củng cố kiến thức, kĩ năng một cách có hệ thống; tự đánh giá năng lực học tập môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh của mình và làm quen với các hình thức kiểm tra, đánh giá năng lực. Giáo viên cũng có thể tham khảo trong việc xây dựng các đề kiểm tra, đánh giá học sinh, Và phụ huynh cũng có thể cùng sử dụng để hướng dẫn con em mình tự học ở nhà, tăng cường năng lực giao tiếp và tạo môi trường học tập giữa phụ huynh và học sinh.

Bộ sách sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc ôn tập và kiểm tra, đánh giá các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cho học sinh tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng học tập các môn học trong nhà trường. Chính vì vậy, tôi đã xây dựng nên cuốn thư mục này để giới thiệu sơ lược toàn bộ bộ sách (gồm 20 cuốn) đến bạn đọc, hi vọng sẽ làm hài lòng các bạn.

Thư mục được sắp xếp theo lớp để thuận lợi cho việc tìm tài liệu của bạn đọc.

Thư viện xin chân thành cảm ơn!

Số ĐKCB

Thông tin và nội dung của cuốn sách

083/1795

Mô tả: Ôn tập- kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Việt lớp 2- học kì 1/ Lê Phương Nga.-H.: Đại học sư phạm, 2016.- 52tr:minh họa, 27cm.

Giá tiền: 18.000đ

Nội dung:Phần hướng dẫn ôn tập trình bày một cách cô động những kiến thức cơ bản cần nắm vững, nêu những điểm cần lưu ý khi học từng nội dung Tiếng Việt trong chương trình. Phần đề ôn tập- kiểm tra, đánh giá bao quát hết nội dung cơ bản của chương trình, có đủ các kiểu dạng câu hỏi, bài tập có thể gặp trong thực tế, phân bố tỉ lệ hợp lí cho các mực độ đánh giá theo thang đo năng lực Tiếng Việt của học sinh: nhận biết, hiểu, vận dụng và sáng tạo. Phần đáp án- gợi ý để tham khảo thêm

083/1799

Mô tả: Ôn tập- kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Việt lớp 2- học kì 2/ Lê Phương Nga.- H.: Đại học sư phạm, 2016.- 52tr:minh họa, 27cm.

Giá tiền: 18.000đ

Nội dung:Phần hướng dẫn ôn tập trình bày một cách cô động những kiến thức cơ bản cần nắm vững, nêu những điểm cần lưu ý khi học từng nội dung Tiếng Việt trong chương trình. Phần đề ôn tập- kiểm tra, đánh giá bao quát hết nội dung cơ bản của chương trình, có đủ các kiểu dạng câu hỏi, bài tập có thể gặp trong thực tế, phân bố tỉ lệ hợp lí cho các mực độ đánh giá theo thang đo năng lực Tiếng Việt của học sinh: nhận biết, hiểu, vận dụng và sáng tạo. Phần đáp án- gợi ý để tham khảo thêm

083/1801

Mô tả: Ôn tập- kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán lớp 2- học kì 1/ Trần Diên Hiển.- H.: Đại học sư phạm, 2016.- 48tr:minh họa, 27cm.

Giá tiền: 18.000đ

Nội dung:Hệ thống bài tập ôn luyện theo chủ đề; 10 đề cho học sinh tự luyện, mỗi đề được tích hợp năm mạch kiến thức của môn Toán theo hướng phát triển năng lực của học sinh; Hướng dẫn giải hoặc đáp án.

083/1805

Mô tả: Ôn tập- kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán lớp 2- học kì 2/Trần Diên Hiển.- H.: Đại học sư phạm, 2016.- 48tr:minh họa, 27cm.

Giá tiền: 18.000đ

Nội dung:Hệ thống bài tập ôn luyện theo chủ đề; 10 đề cho học sinh tự luyện, mỗi đề được tích hợp năm mạch kiến thức của môn Toán theo hướng phát triển năng lực của học sinh; Hướng dẫn giải hoặc đáp án.

083/1807

Mô tả: Ôn tập- kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Việt lớp 3- học kì 1/ Lê Phương Nga.- H.: Đại học sư phạm, 2016.- 56tr:minh họa, 27cm.

Giá tiền: 18.000đ

Nội dung: Phần hướng dẫn ôn tập trình bày một cách cô đọng những kiến thức cơ bản cần nắm vững, nêu những điểm cần lưu ý khi học từng nội dung Tiếng Việt trong chương trình. Phần đề ôn tập- kiểm tra, đánh giá bao quát hết nội dung cơ bản của chương trình, có đủ các kiểu dạng câu hỏi, bài tập có thể gặp trong thực tế, phân bố tỉ lệ hợp lí cho các mực độ đánh giá theo thang đo năng lực Tiếng Việt của học sinh: nhận biết, hiểu, vận dụng và sáng tạo. Phần đáp án- gợi ý để tham khảo thêm

083/1810

Mô tả: Ôn tập- kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Việt lớp 3- học kì 2/Lê Phương Nga.- H.: Đại học sư phạm, 2016.- 56tr:minh họa, 27cm.

Giá tiền: 18.000đ

Nội dung:Phần hướng dẫn ôn tập trình bày một cách cô động những kiến thức cơ bản cần nắm vững, nêu những điểm cần lưu ý khi học từng nội dung Tiếng Việt trong chương trình. Phần đề ôn tập- kiểm tra, đánh giá bao quát hết nội dung cơ bản của chương trình, có đủ các kiểu dạng câu hỏi, bài tập có thể gặp trong thực tế, phân bố tỉ lệ hợp lí cho các mực độ đánh giá theo thang đo năng lực Tiếng Việt của học sinh: nhận biết, hiểu, vận dụng và sáng tạo. Phần đáp án- gợi ý để tham khảo thêm

083/1813

Mô tả: Ôn tập- kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán lớp 3- học kì 1/Trần Diên Hiển.- H.: Đại học sư phạm, 2016.- 44tr:minh họa, 27cm.

Giá tiền: 18.000đ

Nội dung:Hệ thống bài tập ôn luyện theo chủ đề; 10 đề cho học sinh tự luyện, mỗi đề được tích hợp năm mạch kiến thức của môn Toán theo hướng phát triển năng lực của học sinh; Hướng dẫn giải hoặc đáp án.

083/1816

Mô tả: Ôn tập- kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán lớp 3- học kì 2/Trần Diên Hiển.- H.: Đại học sư phạm, 2016.- 48tr:minh họa, 27cm.

Giá tiền: 18.000đ

Nội dung:Hệ thống bài tập ôn luyện theo chủ đề; 10 đề cho học sinh tự luyện, mỗi đề được tích hợp năm mạch kiến thức của môn Toán theo hướng phát triển năng lực của học sinh; Hướng dẫn giải hoặc đáp án.

083/1819

Mô tả: Ôn tập- kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Anh lớp 3- học kì 1/Trần Nguyễn Phương Thùy; Nguyễn Thị Lý.- H.: Đại học sư phạm, 2016.- 60tr:minh họa, 27cm.

Giá tiền: 28.000đ

Nội dung:10 bài ôn tập tương ứng với 10 bài học của học kì 1, tóm lược những kiến thức quan trọng về ngữ âm, từ vựng, cấu trúc. 10 bài kiểm tra 15 phút tương ứng với 10 bài học, 4 bài

kiểm tra 35 phút (cứ 5 bài học có 2 bài kiểm tra), 4 bài kiểm tra học kì. Các bài kiểm tra được thiết kế với đầy đủ 4 kĩ năng Nghe- nói- đọc- viết.

083/1821

Mô tả: Ôn tập- kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Anh lớp 3- học kì 2/Trần Nguyễn Phương Thùy; Nguyễn Thị Lý.- H.: Đại học sư phạm, 2016.- 60tr:minh họa, 27cm.

Giá tiền: 28.000đ

Nội dung:10 bài ôn tập tương ứng với 10 bài học của học kì 2, tóm lược những kiến thức quan trọng về ngữ âm, từ vựng, cấu trúc. 10 bài kiểm tra 15 phút tương ứng với 10 bài học, 4 bài kiểm tra 35 phút (cứ 5 bài học có 2 bài kiểm tra), 4 bài kiểm tra học kì. Các bài kiểm tra được thiết kế với đầy đủ 4 kĩ năng Nghe- nói- đọc- viết.

083/1824

Mô tả: Ôn tập- kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Việt lớp 4- học kì 1/Lê Phương Nga.- H.: Đại học sư phạm, 2016.- 52tr:minh họa, 27cm.

Giá tiền: 18.000đ

Nội dung:Phần hướng dẫn ôn tập trình bày một cách cô động những kiến thức cơ bản cần nắm vững, nêu những điểm cần lưu ý khi học từng nội dung Tiếng Việt trong chương trình. Phần đề ôn tập- kiểm tra, đánh giá bao quát hết nội dung cơ bản của chương trình, có đủ các kiểu dạng câu hỏi, bài tập có thể gặp trong thực tế, phân bố tỉ lệ hợp lí cho các mực độ đánh giá theo thang đo năng lực Tiếng Việt của học sinh: nhận biết, hiểu, vận dụng và sáng tạo. Phần đáp án- gợi ý để tham khảo thêm.

083/1826

Mô tả: Ôn tập- kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Việt lớp 4- học kì 2/Lê Phương Nga.- H.: Đại học sư phạm, 2016.- 48tr:minh họa, 27cm.

Giá tiền: 18.000đ

Nội dung:Phần hướng dẫn ôn tập trình bày một cách cô động những kiến thức cơ bản cần nắm vững, nêu những điểm cần lưu ý khi học từng nội dung Tiếng Việt trong chương trình. Phần đề ôn tập- kiểm tra, đánh giá bao quát hết nội dung cơ bản của chương trình, có đủ các kiểu dạng câu hỏi, bài tập có thể gặp trong thực tế, phân bố tỉ lệ hợp lí cho các mực độ đánh giá theo thang đo năng lực Tiếng Việt của học sinh: nhận biết, hiểu, vận dụng và sáng tạo. Phần đáp án- gợi ý để tham khảo thêm

083/1830

Mô tả: Ôn tập- kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán lớp 4- học kì 1/Trần Diên Hiển.- H.: Đại học sư phạm, 2016.- 48tr:minh họa, 27cm.

Giá tiền: 18.000đ

Nội dung:Hệ thống bài tập ôn luyện theo chủ đề; 10 đề cho học sinh tự luyện, mỗi đề được tích hợp năm mạch kiến thức của môn Toán theo hướng phát triển năng lực của học sinh; Hướng dẫn giải hoặc đáp án.

083/1828

Mô tả: Ôn tập- kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán lớp 4- học kì 2/Trần Diên Hiển.- H.: Đại học sư phạm, 2016.- 52tr:minh họa, 27cm.

Giá tiền: 18.000đ

Nội dung:Hệ thống bài tập ôn luyện theo chủ đề; 10 đề cho học sinh tự luyện, mỗi đề được tích hợp năm mạch kiến thức của môn Toán theo hướng phát triển năng lực của học sinh; Hướng dẫn giải hoặc đáp án.

083/1835

Mô tả: Ôn tập- kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Việt lớp 5- học kì 1/Lê Phương Nga.- H.: Đại học sư phạm, 2016.- 60tr:minh họa, 27cm.

Giá tiền: 18.000đ

Nội dung:Phần hướng dẫn ôn tập trình bày một cách cô động những kiến thức cơ bản cần nắm vững, nêu những điểm cần lưu ý khi học từng nội dung Tiếng Việt trong chương trình. Phần đề ôn tập- kiểm tra, đánh giá bao quát hết nội dung cơ bản của chương trình, có đủ các kiểu dạng câu hỏi, bài tập có thể gặp trong thực tế, phân bố tỉ lệ hợp lí cho các mực độ đánh giá theo thang đo năng lực Tiếng Việt của học sinh: nhận biết, hiểu, vận dụng và sáng tạo. Phần đáp án- gợi ý để tham khảo thêm.

083/1837

Mô tả: Ôn tập- kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Việt lớp 5- học kì 2/Lê Phương Nga.- H.: Đại học sư phạm, 2016.- 56tr:minh họa, 27cm.

Giá tiền: 18.000đ

Nội dung:Phần hướng dẫn ôn tập trình bày một cách cô đọng những kiến thức cơ bản cần nắm vững, nêu những điểm cần lưu ý khi học từng nội dung Tiếng Việt trong chương trình. Phần đề ôn tập- kiểm tra, đánh giá bao quát hết nội dung cơ bản của chương trình, có đủ các kiểu dạng câu hỏi, bài tập có thể gặp trong thực tế, phân bố tỉ lệ hợp lí cho các mực độ đánh giá theo thang đo năng lực Tiếng Việt của học sinh: nhận biết, hiểu, vận dụng và sáng tạo. Phần đáp án- gợi ý để tham khảo thêm.

083/1839

Mô tả: Ôn tập- kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán lớp 5- học kì 1/Trần Diên Hiển.- H.: Đại học sư phạm, 2016.- 48tr:minh họa, 27cm.

Giá tiền: 18.000đ

Nội dung:Hệ thống bài tập ôn luyện theo chủ đề; 10 đề cho học sinh tự luyện, mỗi đề được tích hợp năm mạch kiến thức của môn Toán theo hướng phát triển năng lực của học sinh; Hướng dẫn giải hoặc đáp án.

083/1841

Mô tả: Ôn tập- kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán lớp 5- học kì 2/Trần Diên Hiển.- H.: Đại học sư phạm, 2016.- 44tr:minh họa, 27cm.

Giá tiền: 18.000đ

Nội dung:Hệ thống bài tập ôn luyện theo chủ đề; 10 đề cho học sinh tự luyện, mỗi đề được tích hợp năm mạch kiến thức của môn Toán theo hướng phát triển năng lực của học sinh; Hướng dẫn giải hoặc đáp án.

083/1843

Mô tả: Ôn tập- kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Anh lớp 5- học kì 1/Trần Nguyễn Phương Thùy; Đỗ Thị Thanh Hà, Nguyễn Huyền Minh.- H.: Đại học sư phạm, 2016.- 64tr:minh họa, 27cm.

Giá tiền: 28.000đ

Nội dung:10 bài ôn tập tương ứng với 10 bài học của học kì 1, tóm lược những kiến thức quan trọng về ngữ âm, từ vựng, cấu trúc. 10 bài kiểm tra 15 phút tương ứng với 10 bài học, 4 bài kiểm tra 35 phút (cứ 5 bài học có 2 bài kiểm tra), 4 bài kiểm tra học kì. Các bài kiểm tra được thiết kế với đầy đủ 4 kĩ năng Nghe- nói- đọc- viết.

083/1845

Mô tả: Ôn tập- kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Anh lớp 5 - học kì 2/Trần Nguyễn Phương Thùy; Đỗ Thị Thanh Hà, Nguyễn Huyền Minh.- H.: Đại học sư phạm, 2016.- 60tr:minh họa, 27cm.

Giá tiền: 28.000đ

Nội dung:10 bài ôn tập tương ứng với 10 bài học của học kì 2, tóm lược những kiến thức quan trọng về ngữ âm, từ vựng, cấu trúc. 10 bài kiểm tra 15 phút tương ứng với 10 bài học, 4 bài kiểm tra 35 phút (cứ 5 bài học có 2 bài kiểm tra), 4 bài kiểm tra học kì. Các bài kiểm tra được thiết kế với đầy đủ 4 kĩ năng Nghe- nói- đọc- viết.

Tác giả: thnguyenly

Xem thêm

Bài giới thiệu sách tháng 9 năm 2018 về chủ đề An toàn giao thông
Bài thới thiệu sách 'Búp sen xanh' trong Ngày Hội đọc sách
Bài giơi thiệu sách tại thư viện lớp học
Hội thi Kể chuyện theo sách
Gioi thieu thu vien